Hàm REPLACE

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hàm REPLACE thay thế một phần của chuỗi văn bản, dựa vào số ký tự do bạn chỉ định, bằng một chuỗi văn bản khác.

Cú pháp

Thay thế (old_text,start_num,num_chars,new_text)

Old_text    là văn bản mà bạn muốn thay thế một số ký tự.

Số bắt đầu    là vị trí của ký tự trong old_text mà bạn muốn thay thế bằng new_text.

Số ký tự    là số ký tự trong old_text mà bạn muốn thay thế để thay thế bằng new_text.

New_text    là văn bản sẽ thay thế các ký tự trong old_text.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=Replace("abcdefghijk",6,5,"*")

Thay thế năm ký tự, bắt đầu với ký tự thứ sáu (abcde * k)

=REPLACE("2009",3,2,"10")

Thay thế vào hai chữ số cuối của 2009 thành 10 (2010)

=REPLACE("123456",1,3,"@")

Thay thế các ký tự đầu tiên ba với @ (@456)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×