Hàm MonthName

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một chuỗi cho biết tháng đã xác định.

Cú pháp

MonthName ( tháng [viết tắt ] )

Cú pháp hàm MonthName có các đối số:

Tham đối

Mô tả

Tháng

Bắt buộc. Chỉ định số của tháng. Ví dụ: Tháng một là 1, tháng hai là 2, v.v..

viết tắt

Tùy chọn. Giá trị boolean cho biết nếu tên tháng hiện được viết tắt. Nếu bỏ qua, mặc định là False, điều này có nghĩa rằng tên tháng không được viết tắt.


Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×