Hàm MacScript

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thực thi tập lệnh AppleScript và trả về giá trị do tập lệnh trả về, nếu có.

Cú pháp

MacScript ( tập lệnh )

Tham đối tập lệnh là một biểu thức chuỗi. Biểu thức có thể là một chuỗi các lệnh AppleScript hoặc có thể chỉ định tên của tập lệnh AppleScript hoặc tệp script.

Chú ý

Có thể tạo tập lệnh nhiều dòng bằng cách nhúng các ký tự dấu xuống dòng (Chr(13)).

Ví dụ

Ví dụ này sử dụng hàm MacScript để mở hộp thoại Chọn Tệp (hộp thoại tệp tiêu chuẩn Macintosh). Trả về đường dẫn đầy đủ của tệp do người dùng chọn. Nếu thích hợp, thông số của đường dẫn sẽ theo sau loại tệp.

ThePath$ = Macscript("ChooseFile")

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×