Hàm MID

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hàm MID trả về một số lượng ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản, bắt đầu từ vị trí do bạn chỉ định, dựa vào số lượng ký tự do bạn chỉ định.

Cú pháp

Hàm MID (văn bản,start_num,num_chars)

Văn bản    là chuỗi văn bản chứa ký tự bạn muốn trích xuất.

Số bắt đầu    là vị trí của ký tự đầu tiên mà bạn muốn trích xuất văn bản. Ký tự đầu tiên trong văn bản có start_num 1, v.v..

Số ký tự    xác định số lượng ký tự bạn muốn MID để trả về từ văn bản.

Ghi chú

  • Nếu số bắt đầu lớn hơn độ dài văn bản, thì hàm MID trả về "" (văn bản trống).

  • Nếu số bắt đầu nhỏ hơn độ dài văn bản, nhưng số bắt đầu cộng với số ký tự vượt quá độ dài văn bản, thì hàm MID trả về các ký tự đến cuối của văn bản.

  • Nếu số bắt đầu nhỏ hơn 1, thì hàm MID trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu số ký tự là số âm, thì hàm MID trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= MID("Fluid Flow",1,5)

Năm ký tự từ chuỗi, bắt đầu từ ký tự đầu tiên (chất lỏng)

= MID("Fluid Flow",7,20)

Hai mươi ký tự từ chuỗi, bắt đầu tại thứ bảy (dòng)

= MID("Fluid Flow",20,5)

Vì điểm bắt đầu lớn hơn độ dài của chuỗi văn bản trống trả về)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×