Hàm IsError

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một chỉ báo giá trị Boolean xem một biểu thức> là giá trị lỗi.

Cú pháp

IsError ( biểu thức )

Yêu cầu biểu thứctham đối có thể là bất kỳ biểu thức hợp lệ.

Chú ý

Giá trị lỗi được tạo ra bằng cách chuyển đổi số thực giá trị lỗi bằng cách dùng hàm CVErr . Hàm IsError được dùng để xác định nếu một biểu thức số đại diện cho một lỗi. IsError trả về True nếu đối số biểu thức cho biết một lỗi, Nếu không, nó trả về False.

Ví dụ

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm IsError để kiểm tra xem một biểu thức số giá trị lỗi. Hàm CVErr được dùng để trả về một Lỗi biến thể từ một hàm do người dùng xác định. Giả định UserFunction là một thủ tục xác định người dùng hàm trả về giá trị lỗi; Ví dụ, một giá trị trả về phân công với điều khoản UserFunction = CVErr(32767), nơi 32767 là một số người dùng xác định.

Dim ReturnVal, MyCheck
ReturnVal = UserFunction()
MyCheck = IsError(ReturnVal) ' Returns True.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×