Hàm IMEStatus

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một số nguyên xác định phương trình soạn thảo phương pháp nhập liệu (IME) hiện thời của Microsoft Windows; sẵn dùng trong các phiên bản tiếng Đông á chỉ.

Cú pháp

IMEStatus

Trả về giá trị

Trả về giá trị cho tiếng Nhật bản địa là như sau:

Hằng số

Value

Mô tả

vbIMEModeNoControl

0

Không kiểm soát IME (mặc định)

vbIMEModeOn

1

IME trên

vbIMEModeOff

2

IME tắt

vbIMEModeDisable

3

IME vô hiệu hóa

vbIMEModeHiragana

4

Độ rộng toàn Hiragana chế độ

vbIMEModeKatakana

5

Độ rộng toàn Katakana chế độ

vbIMEModeKatakanaHalf

6

Nửa độ rộng Katakana chế độ

vbIMEModeAlphaFull

7

Độ rộng toàn chế độ chữ và số

vbIMEModeAlpha

8

Chế độ chữ và số nửa độ rộng


Trả về giá trị cho bản địa tiếng Hàn là như sau:

Hằng số

Value

Mô tả

vbIMEModeNoControl

0

Không kiểm soát IME(default)

vbIMEModeAlphaFull

7

Độ rộng toàn chế độ chữ và số

vbIMEModeAlpha

8

Chế độ chữ và số nửa độ rộng

vbIMEModeHangulFull

9

Độ rộng toàn Hangul chế độ

vbIMEModeHangul

10

Nửa độ rộng nút chế độ


Trả về giá trị cho tiếng Trung địa là như sau:

Hằng số

Value

Mô tả

vbIMEModeNoControl

0

Không kiểm soát IME (mặc định)

vbIMEModeOn

1

IME trên

vbIMEModeOff

2

IME tắt


Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×