Hàm CurDir

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị vô hiệu hóa nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy ở chế độ hộp cát, ngăn không cho đánh giá biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, tìm kiếm "chế độ hộp cát" trong trợ giúp.

Trả về một biến thể (chuỗi) đại diện cho đường dẫn hiện tại.

Cú pháp

CurDir [(drive)]

Tùy chọn ổ đĩatham đối là một biểu thức chuỗi xác định một ổ đĩa hiện có. Nếu ổ đĩa không được xác định hoặc ổ đĩa là một chuỗi có độ dài bằng không (""), CurDir trả về đường dẫn cho ổ đĩa hiện tại. Trên máy Macintosh, CurDir bỏ qua bất kỳ ổ đĩa đã xác định và chỉ cần trả về đường dẫn cho ổ đĩa hiện tại.

Ví dụ

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm CurDir để trả về đường dẫn hiện tại. Trên máy Macintosh, các đặc tả ổ đĩa được cung cấp cho CurDir sẽ bị bỏ qua. Ổ đĩa tên mặc định là "HD" và các phần của tên đường dẫn được phân tách bằng dấu hai chấm thay vì dấu chéo ngược. Tương tự, bạn sẽ xác định Macintosh thư mục thay vì \Windows.

' Assume current path on C drive is "C:\WINDOWS\SYSTEM" (on Microsoft Windows).
' Assume current path on D drive is "D:\EXCEL".
' Assume C is the current drive.
Dim MyPath
MyPath = CurDir ' Returns "C:\WINDOWS\SYSTEM".
MyPath = CurDir("C") ' Returns "C:\WINDOWS\SYSTEM".
MyPath = CurDir("D") ' Returns "D:\EXCEL".

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×