Hàm Chuỗi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một biến thể (chuỗi) có chứa một chuỗi ký tự lặp độ dài đã xác định.

Cú pháp

Chuỗi ( số, ký tự )

Cú pháp hàm chuỗi có các đối số:

Tham đối

Mô tả

số

Bắt buộc. Dài. Độ dài của chuỗi được trả về. Nếu số chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về.

ký tự

Bắt buộc. Biến thể. mã ký tự xác định ký tự hoặc biểu thức chuỗi có ký tự đầu tiên được dùng để xây dựng chuỗi phúc đáp. Nếu ký tự chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về.


Chú thích

Nếu bạn chỉ định một số cho ký tự lớn hơn 255, chuỗi chuyển đổi số thành một mã ký tự hợp lệ sử dụng công thức:

ký tự Hàm mod 256

Ví dụ

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm chuỗi để trả về độ dài đã xác định lặp lại chuỗi ký tự.

Dim MyString
MyString = String(5, "*") ' Returns "*****"
MyString = String(5, 42) ' Returns "*****"
MyString = String(10, "ABC") ' Returns "AAAAAAAAAA"

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×