Giao điểm có tiềm ẩn và mảng động

Trong tháng chín, 2018 chúng tôi đã giới thiệu một số hàm mới trong một gia đình có tên là mảng động. Những hàm này sẽ tự động được gia nhập một phạm vi hoặc mảng, và loại bỏ nhu cầu về kế thừa Ctrl + Shift + Enter (CSE) công thức mảng. Các mảng năng động có các tác động hiệu suất liên quan đến cách họ quản lý giao lộ tiềm ẩn, thường được dùng trong tóm tắt tài chính.

Đặc trưng

  • Trong Excel, Excel sẽ không tìm cách thực hiện giao lộ tiềm ẩn. Thay vào đó, nó sẽ diễn giải công thức dưới dạng công thức mảng.

  • Giao điểm tiềm ẩn đã được sử dụng bởi mảng không động tìm hiểu Excel để ngăn không cho công thức trả về một mảng. Tuy nhiên, giờ đây là lưới bản nguyên, không cần phải thực hiện giao lộ tiềm ẩn.

  • Nếu bạn muốn một công thức thực hiện giao điểm tiềm ẩn trong mảng động biết Excel, bạn có thể sử dụng toán tử giao nhau tiềm ẩn (@).

  • Nếu một công thức được tác giả trong Excel không thể lưu ý thức dựa trên giao điểm tiềm ẩn, công thức đó sẽ được thực hiện trước bởi @ khi mở trong Excel Array. @ Sẽ bị loại bỏ khi lưu để tạo điều kiện tương thích với Excel không thể tìm hiểu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Hàm SEQUENCE

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Hàm UNIQUE

Lỗi #SPILL! trong Excel

Hành vi mảng spilled

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×