Gia nhập sự kiện Skype Meeting Broadcast

Gia nhập sự kiện Skype Meeting Broadcast

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể gia nhập sự kiện Skype Meeting Broadcast theo cách giống như gia nhập các cuộc họp Skype for Business khác. Bạn có thể gia nhập với tư cách người dựhoặc với tư cách thành viên nhóm sự kiện.

Gia nhập sự kiện Skype Meeting Broadcast với tư cách người dự

Bạn sẽ nhận được lời mời vào sự kiện Skype Meeting Broadcast. Lời mời sẽ trông tương tự như những lời mời họp Lync hoặc Skype for Business khác. Bạn chấp nhận lời mời như các cuộc họp khác và sự kiện này sẽ được thêm vào lịch của bạn.

Sự kiện Skype Meeting Broadcast có thể là cuộc họp ẩn danh hoặc cuộc họp kín.

Tham dự Skype Meeting Broadcast ẩn danh
 1. Đăng nhập vào Skype Meeting Broadcast bằng cách bấm vào URL cuộc họp trong lời mời.

 2. Tại trang Skype Meeting Broadcast, bấm vào Gia nhập sự kiện.

  Trang đăng nhập sự kiện SkypeCast dành cho cuộc họp ẩn danh
 3. Bạn sẽ thấy trang phát rộng của sự kiện, nơi bạn sẽ xem sự kiện Skype Meeting Broadcast.

  Trang Gia nhập sự kiện SkypeCast
Tham dự sự kiện Skype Meeting Broadcast kín
 1. Đăng nhập vào Skype Meeting Broadcast bằng cách bấm vào URL cuộc họp trong lời mời.

 2. Tại trang đăng nhập, nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, rồi bấm vào Đăng nhập.

  màn hình đăng nhập cho Quảng bá Cuộc họp Skype
 3. Bạn sẽ thấy trang phát rộng của sự kiện, nơi bạn sẽ xem sự kiện Skype Meeting Broadcast.

  Trang Gia nhập sự kiện SkypeCast

Gia nhập sự kiện Skype Meeting Broadcast với tư cách thành viên nhóm sự kiện

Sự kiện Skype Meeting Broadcast có thể là cuộc họp ẩn danh hoặc cuộc họp kín.

Tham dự Skype Meeting Broadcast ẩn danh
 1. Bấm vào URL trong lời mời họp của bạn.

 2. Tại trang Skype Meeting Broadcast, bấm vào Đăng nhập với tư cách thành viên nhóm sự kiện.

  Trang đăng nhập sự kiện SkypeCast dành cho cuộc họp ẩn danh
 3. Tại trang đăng nhập, nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, rồi bấm vào Đăng nhập.

  màn hình đăng nhập cho Quảng bá Cuộc họp Skype
 4. Bạn sẽ thấy trang phát rộng của sự kiện, nơi bạn có thể xem và theo dõi sự kiện Skype Meeting Broadcast.

  Trang quảng bá sự kiện SkypeCast cho nhóm sự kiện
Tham dự sự kiện Skype Meeting Broadcast kín
 1. Bấm vào URL trong lời mời họp của bạn.

 2. Tại trang đăng nhập, nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, rồi bấm vào Đăng nhập.

  màn hình đăng nhập cho Quảng bá Cuộc họp Skype
 3. Tại trang Skype Meeting Broadcast, bấm vào Gia nhập sự kiện.

  Màn hình Gia nhập sự kiện cho Skype Broadcast Meeting bảo mật
 4. Bạn sẽ thấy trang phát rộng của sự kiện, nơi bạn có thể xem và theo dõi sự kiện Skype Meeting Broadcast.

  Trang quảng bá sự kiện SkypeCast cho nhóm sự kiện

Bạn gặp vấn đề về âm thanh hoặc video?

Nếu bạn đang gặp khó khăn với âm thanh hoặc video trong quá trình phát rộng, hãy xem khắc phục sự cố âm thanh và video trong Skype for Business.

Thông tin thêm dành cho người dự và thành viên nhóm sự kiện

Thông tin thêm dành cho người quản trị

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Trợ giúp Skype Meeting Broadcast

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×