Gia nhập nhóm

Trung tâm Tìm hiểu Office 365 > Đường dẫn Tìm hiểu: Hoạt động như một mạng

Số 1

Đăng nhập vào mạng Yammer

Số 2

Sửa hồ sơ Yammer của bạn

Số 3

Làm nổi bật điểm tích cực

Số 4

Dõi theo

Số 5

Gia nhập nhóm

Số 6

Tham gia Nhóm

Số 7

Tìm câu trả lời nhanh

Số 8

Duy trì tiếp tục

Nhóm là cách tuyệt vời để hoàn thành công việc với một nhóm hoặc luôn được cập nhật thông tin về một chủ đề. Nhóm Toàn bộ Công ty là nhóm mặc định mà mọi người đăng bài vào—bạn sẽ tự động là một phần của nhóm này. Hầu hết các nhóm đều công khai và dễ gia nhập, nhưng một số nhóm là riêng tư và cần có phê duyệt.

  1. Trong danh sách nhóm, bấm vào một nhóm mà bạn quan tâm.

  2. Nếu bạn không tìm thấy nhóm mà bạn quan tâm, hãy bấm Duyệt Nhóm, sau đó ở dưới cùng của cửa sổ bật lên, hãy bấm Xem thêm nhóm.

    Một danh sách nhóm
  3. Khi bạn tìm thấy nhóm mà bạn quan tâm, hãy bấm + Gia nhập.

  4. Nếu nhóm là riêng tư và cần phê duyệt tư cách thành viên, hãy yêu cầu quyền gia nhập.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×