Gia nhập hàm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một chuỗi được tạo bằng cách gia nhập một số chuỗi con chứa trong một mảng.

Cú pháp

Gia nhập ( sourcearray [dấu phân cách ] )

Cú pháp hàm gia nhập có các đối số:

Tham đối

Mô tả

sourcearray

Bắt buộc. Một chiều mảng có chứa các chuỗi con để được gia nhập.

dấu phân cách

Tùy chọn. Chuỗi ký tự được dùng để tách các chuỗi con trong chuỗi được trả về. Nếu bỏ qua, ký tự dấu cách ("") được dùng. Nếu dấu tách là một chuỗi có độ dài bằng không (""), tất cả các mục trong danh sách được nối với không có dấu tách.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×