Gia nhập cuộc họp Skype for Business với ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không có phiên bản trên máy tính của Skype for Business, hoặc không có tài khoản Skype for Business , bạn có thể sử dụng Ứng dụng Cuộc họp Skype hoặc Skype for Business Web App để gia nhập cuộc họp Skype for Business từ trình duyệt của bạn.

Tùy thuộc vào cách thiết lập của tổ chức để chọn sử dụng Ứng dụng Cuộc họp Skype hay Skype for Business Web App.

Gia nhập cuộc họp bằng cách dùng ứng dụng cuộc họp Skype

Dưới đây là các bước cơ bản để gia nhập cuộc họp Skype for Business với Ứng dụng Cuộc họp Skype.

 1. Mở yêu cầu họp trong email hoặc lịch của bạn, và chọn Gia nhập cuộc họp Skype.

  Tham gia bằng Skype for Business Web App
 2. Hãy làm theo các hướng dẫn cài đặt Ứng dụng Cuộc họp Skype. Ví dụ, trong Internet Explorer, hãy chọn chạy khi bạn nhìn thấy cảnh báo ở dưới cùng của cửa sổ trình duyệt.

 3. Trên Ứng dụng Cuộc họp Skype đăng nhập trang, hãy nhập tên của bạn, và chọn gia nhập.

  Màn hình ứng dụng cuộc họp Skype

Gia nhập cuộc họp bằng Skype for Business Web App

Dưới đây là các bước cơ bản để gia nhập cuộc họp Skype for Business với Skype for Business Web App.

 1. Mở yêu cầu họp trong email hoặc lịch của bạn, và chọn Gia nhập cuộc họp Skype.

 2. Trên Skype for Business Web App đăng nhập trang, hãy nhập tên của bạn, và chọn gia nhập cuộc họp.

  Đăng nhập vào Skype for Business Web App như khách hoặc bằng thông tin xác thực của tổ chức bạn
 3. Hãy làm theo các hướng dẫn cài đặt Skype for Business Web App bổ trợ, cần thiết để âm thanh, video và chia sẻ màn hình.

 4. Tùy thuộc vào các tùy chọn cuộc họp, thiết lập bởi người tổ chức, bạn cũng sẽ tham dự cuộc họp ngay lập tức hoặc được chuyển hướng sang phòng đợi.

  Nếu bạn đang ở phòng đợi, người tổ chức cuộc họp và các diễn giả sẽ ngay lập tức được thông báo rằng bạn đang chờ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Trợ giúp ứng dụng cuộc họp Skype

Các vấn đề khi cài đặt ứng dụng cuộc họp Skype?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×