Gia nhập cuộc họp Skype for Business từ điện thoại của bạn mà không cần một Skype cho Business tài khoản

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể gia nhập cuộc họp Skype for Business trên thiết bị di động của bạn mà không cần đăng nhập vào Skype for Business hoặc thậm chí không có tài khoản Skype for Business .

Chúng tôi khuyên bạn cài đặt ứng dụng Skype for Business (từ cửa hàng ứng dụng dành cho iPhone và iPad) trước khi họp.

Ghi chú: Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng và tìm cách gia nhập cuộc họp Skype for Business từ thư mời cuộc họp, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang công cụ khởi động tham gia. Trang này chứa một nối kết để cài đặt ứng dụng Skype for Business . Tuy nhiên, thay vì để hướng bạn đến App Store, nối kết này sẽ mở ra một trang trống trong trình duyệt Safari. Bạn có thể thực hiện một trong hai thao tác sau để xử lý vấn đề này:

 • Sử dụng nút trang đầu để gửi trang Safari cho nền, và sau đó mở lại Safari. Khi thông báo "Mở trang này trong App Store" xuất hiện, gõ nhẹ vào mở để được hướng đến Skype for Business tải xuống từ App Store.

 • Theo cách thủ công mở cửa hàng ứng dụng, tìm kiếm "Skype for Business" và tải xuống ứng dụng.

Tham gia cuộc họp

Khi bạn đã cài đặt ứng dụng Skype for Business , đây là thao tác tiếp theo:

 1. Không đăng nhập vào Skype for Business.

 2. Khi bạn gõ nhẹ vào nối kết cuộc họp trên thiết bị di động của bạn, bạn sẽ nhận được lời nhắc Skype for Business để gia nhập cuộc họp.

 3. Gõ nhẹ gia nhập cuộc họp.

  Gõ nhẹ vào nút gia nhập cuộc họp
 4. Nhập tên bạn muốn hiển thị cho người dự khác trong cuộc họp.

  Nhập tên của bạn để gia nhập cuộc họp

Chúng tôi khuyên bạn cài đặt ứng dụng Skype for Business (từ Google Play Store) trước khi họp.

Ghi chú: Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng và tìm cách gia nhập cuộc họp Skype for Business từ thư mời cuộc họp, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang công cụ khởi động tham gia. Trang này chứa một nối kết để cài đặt ứng dụng Skype for Business . Tuy nhiên, thay vì để hướng bạn đến cửa hàng Google Play, nối kết này sẽ mở ra một trang trống trong trình duyệt Safari. Bạn có thể thực hiện một trong hai thao tác sau để xử lý vấn đề này:

 • Sử dụng nút trang đầu để gửi trang Safari cho nền, và sau đó mở lại Safari. Khi thông báo "Mở trang này trong Google Play Store" xuất hiện, gõ nhẹ vào mở để được hướng đến Skype for Business tải xuống từ Google Play Store.

 • Theo cách thủ công mở cửa hàng Google Play, tìm kiếm "Skype for Business" và tải xuống ứng dụng.

Tham gia cuộc họp

Khi bạn đã cài đặt ứng dụng Skype for Business , đây là thao tác tiếp theo:

 1. Không đăng nhập vào Skype for Business.

 2. Khi bạn gõ nhẹ vào nối kết cuộc họp trên thiết bị di động của bạn, bạn sẽ nhận được lời nhắc Skype for Business để gia nhập cuộc họp.

 3. Gõ nhẹ gia nhập cuộc họp.

  Gõ nhẹ vào nút gia nhập cuộc họp
 4. Nhập tên bạn muốn hiển thị cho người dự khác trong cuộc họp.

  Nhập tên của bạn để gia nhập cuộc họp

Bạn có thể làm gì với khách

Ngay khi bạn nhập tên, bạn sẽ được chấp nhận vào cửa sổ hội thoại cho cuộc họp (hoặc vào Phòng đợi cuộc họp nếu người chủ trị cuộc họp đã quyết định dùng tính năng đó).

Đây là một số điều bạn có thể và không thể thực hiện như là khách mời của cuộc họp nếu bạn chưa đăng nhập để Skype for Business:

Bạn có thể:

 • Mở màn hình thiết đặt cuộc họp và thay đổi thiết đặt của bạn để dùng Wi-Fi với video và nội dung cuộc họp, như cho chế độ điện thoại (TTY) văn bản.

 • Xem danh sách người dự cuộc họp, và xem tên và tiêu đề của những người dự khác.

Bạn không thể:

 • Dẫn hướng đến bất kỳ màn hình Skype for Business khác với hội thoại cuộc họp và màn hình thiết đặt cuộc họp.

 • Mở thẻ liên hệ từ danh sách người dự.

 • Thấy ảnh liên hệ trong danh sách người dự hoặc khu vực diễn giả hiện hoạt.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Cài đặt Skype for Business trên thiết bị di động

Gia nhập cuộc họp Skype for Business trên thiết bị di động

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×