Gia hạn hoặc hủy bỏ thuê bao Outlook.com Premium của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về việc gia hạn hoặc hủy gói đăng ký Premium Outlook.com .

Ghi chú: Cung cấp độc lập Outlook.com Premium đã đóng để cho người đăng ký mới trong mười 2017. Nhiều trong những lợi ích thuê bao độc lập đã bao gồm trong thuê bao Office 365 Home và Office 365 Personal. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Outlook.com Premium đóng để cho thuê bao mới.

Có, khi bạn Outlook.com Premium thuê bao tự động sẽ, địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn (và bất kỳ thiết đặt tùy chỉnh trong của bạn Outlook.com Premium tài khoản) sẽ duy trì hoạt động. Sẽ có một mất thêm phí cho mỗi năm cho tên miền được cá nhân hóa email của bạn nếu bạn đã chọn một tên miền mới trong quy trình đăng ký.

Để hủy bỏ của bạn Outlook.com Premium thuê bao hoặc kiểm tra giá thuê bao hiện tại, hãy đến https://premium.outlook.com. Tên miền được cá nhân hóa email yêu cầu một số Outlook.com Premium thuê bao.

Tên miền của bạn cũng như của bạn Outlook.com Premium dịch vụ sẽ tự động gia hạn miễn là bạn có một hoạt động Outlook.com Premium hoặc giải phóng Ad Outlook.com thuê bao. Để kiểm tra thuê bao hiện hoạt của bạn, đi tới https://account.microsoft.com/services và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn đã dùng cho chỉ dẫn Premium Outlook.com . Nếu bạn không có thuê bao hiện hoạt, bạn có thể mua một bằng cách bấm vào đây. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không có thuê bao hiện hoạt, Dịch vụ của bạn Premium Outlook.com cũng như liên kết tên miền sẽ hết hạn một năm sau ngày bạn bắt đầu hướng dẫn Premium Outlook.com . Sau khi hết hạn tên miền đó không thể được gia hạn.

Bạn có thể quản lý các thiết đặt tự động gia hạn cho thuê bao của bạn từ trang Tài khoản Microsoft của bạn:

  1. Đăng nhập vào trang tài khoản Microsoft của bạn với thông tin Tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Bên dưới của bạn Outlook.com Premium thuê bao, hãy chọn tắt tự động gia hạn.

  3. Xác nhận rằng bạn muốn bật tắt tự động gia hạn và thanh toán bất kỳ số dư còn lại (nếu áp dụng).

Ghi chú: Bạn sẽ có quyền truy nhập của bạn Outlook.com Premium thuê bao cho đến khi nó hết hạn.

Bạn có thể quản lý thuê bao của bạn từ bảng điều khiển Premium Outlook.com :

  1. Đi tới https://premium.outlook.com.

  2. Chọn thiết đặt nâng cao > quản lý gói đăng ký > hủy gói đăng ký.

Có, các cá nhân hóa của bạn Outlook.com Premium địa chỉ email yêu cầu một hiện tại Outlook.com Premium thuê bao. Nếu bạn hủy bỏ của bạn Outlook.com Premium thuê bao, địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn (và tên miền email) sẽ cũng bị hủy bỏ ngay lập tức.

Để hủy bỏ khi kết thúc thuê bao của bạn, đi tới Tài khoản Microsoftdịch vụ và trang gói đăng ký và chọn tắt tự động gia hạn.

Có, nếu bạn hủy bỏ của bạn Outlook.com Premium thuê bao, tên miền được cá nhân hóa email của bạn sẽ cũng bị hủy bỏ. Nếu bạn đã tạo một tên miền mới trong quy trình đăng ký, Microsoft đăng ký và mua tên miền đó thay mặt. Microsoft sẽ giữ quyền sở hữu miền 60 ngày, sau đó quyền sở hữu miền chuyển đến cơ quan đăng ký. Cơ quan đăng ký có ở bên phải để bán tên miền.

Bạn (và những người khác mà bạn mời gia nhập tên miền của bạn Premium Outlook.com ) sẽ không còn có thể gửi hay nhận email bằng cách dùng địa chỉ cá nhân hóa email hoặc tên miền của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục gửi và nhận email bằng cách dùng địa chỉ email kết thúc bằng @hotmail.com, @msn.com, @live.com hoặc @outlook.com.

Không, bạn sẽ không mất tên miền của bạn nếu bạn hủy bỏ của bạn Outlook.com Premium thuê bao. Bạn sẽ cần phải Cập Nhật bản ghi MX của bạn, vì bản ghi MX trực tiếp thông điệp email được gửi đến tên miền của bạn với nhà cung cấp email của bạn. Nếu bản ghi MX của bạn không phải trỏ tới nhà cung cấp email của bạn, bạn không thể nhận được email.

Không, bạn sẽ không mất quyền truy nhập vào email hiện có của bạn nếu bạn hủy bỏ của bạn Outlook.com Premium thuê bao. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể gửi hay nhận email bằng cách dùng địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn. Bạn có thể tiếp tục gửi và nhận email bằng cách dùng địa chỉ email kết thúc bằng @hotmail.com, @msn.com, @live.com hoặc @outlook.com.

Bạn không thể hủy bỏ thuê bao của bạn nếu địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn được đặt làm mặc định hoặc bí danh chính của bạn "Từ" địa chỉ. Đi tới quản lý như thế nào bạn đăng nhập vào Microsoft và thực hiện thay thế một địa chỉ email chính bí danh hoặc mặc định "Từ" địa chỉ của bạn trước khi hủy bỏ thuê bao của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Quản lý bí danh của bạn trong Outlook.com Premium

Đăng nhập vào Outlook.com Premium

Sử dụng hộp thư Outlook.com Premium của bạn

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×