Gia hạn Office 365 dành cho gia đình

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mẹo: Người quản trị doanh nghiệp, hãy xem gia hạn Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Làm thế nào để gia hạn Office 365 cho gói đăng ký

Nếu bạn chưa có khóa sản phẩm từ một cửa hàng bán lẻ để lấy lại, cách dễ nhất để gia hạn là gia hạn trực tuyến tại office.com/renew. Nếu không, nếu bạn đã có một khóa sản phẩm, bạn có thể lấy lại nó ở office.com/setup để gia hạn thuê bao của bạn.

Ghi chú: Tài khoản Microsoft của bạn có thể chỉ có một thuê bao được liên kết với nó. Nếu bạn sử dụng cùng một tài khoản Microsoft để mua hoặc dùng nhiều Office 365 thuê bao, bạn có thể mở rộng khoảng thời gian cho các thuê bao của bạn lên tới tối đa 5 năm. Điều này không tăng số các thiết bị, bạn có thể cài đặt Office trên hoặc tăng số lượng lưu trữ trực tuyến sẵn dùng với thuê bao.

Cách bạn muốn gia hạn? Chọn một trong các tùy chọn sau:

Khi bạn gia hạn trực tuyến thông qua Microsoft, thuê bao của bạn sẽ được thiết để tự động gia hạn trong tương lai. Nếu bạn muốn gia hạn cho chỉ một năm, bạn có thể hoàn tất các bước dưới đây và sau đó bật tự động gia hạn tắt.

 1. Đi tới Office.com/renew.

 2. Trang Hiển thị tùy chọn để gia hạn Office 365 Home hoặc Office 365 Personal. Đối với gói bạn có, thực hiện một trong những thao tác sau:

  Ảnh chụp màn hình các tùy chọn gia hạn hiển thị trên Office.com/renew. Đây chỉ là một ví dụ; giá có thể thay đổi.

  1 - chọn nút Gia hạn ngay bây giờ thanh toán cho một năm đầy đủ của Office 365.

  2 - chọn nối kết gia hạn với một thuê bao hàng tháng cho [x] mỗi tháng thanh toán cho một tháng mỗi lần.

  Mẹo: Nếu bạn muốn chuyển sang một kiểu khác nhau của thuê bao trong khi gia hạn (ví dụ: bạn muốn chuyển từ Office 365 Personal sang Office 365 Home), bạn có thể chọn nối kết dành cho thuê bao mà bạn muốn chuyển sang. Để biết thêm thông tin về chuyển gói, hãy xem chuyển sang một gói Office 365 cho gói đăng ký.

 3. Xem lại giỏ hàng mua sắm của bạn và chọn Nút thanh toán.

 4. Trên trang tiếp theo, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn dùng với Office 365.

  Ảnh chụp màn hình cho thấy màn hình đăng nhập tài khoản Microsoft
 5. Xem lại đơn hàng của bạn và sau đó chọn gia hạn thuê bao.

  Mẹo: Nếu phương thức thanh toán, bạn có trên tệp đã hết hạn, hoặc bạn muốn thay đổi nó, hãy chọn thay đổi. Bạn có thể thêm một phương thức thanh toán mới hoặc sửa mà bạn đã dùng trước.

 6. Chọn quản lý gói đăng ký để đi đến Office.com/myaccount.

  Khi bạn đặt đơn hàng của bạn, phương thức thanh toán của bạn sẽ tính ngay lập tức, và ngày hết hạn được kéo dài thêm cho một tháng hoặc năm, tùy thuộc vào những gì bạn đã chọn. Ở cuối một tháng hoặc năm, thuê bao của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn sẽ được trả lại, trừ khi bạn hủy bỏ hoặc tắt tính năng tự động gia hạn trước ngày hết hạn. Tìm hiểu cách bật tự động gia hạn hoặc tắt.

 7. Sau khi bạn đã gia hạn, đóng tất cả các ứng dụng Office của bạn để tắt thông báo gia hạn trong các ứng dụng.

 8. Nào bạn có bất kỳ vấn đề gia hạn? Nếu vậy, bạn có thể xem phần khắc phục sự cố gia hạn dưới đây cho một giải pháp hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ Microsoft.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
 1. Nếu bạn có thực hộp hay thẻ, tìm khóa sản phẩm 25 ký tự.
  Nếu bạn không nhận được một thực hộp hay thẻ, hãy kiểm tra email của bạn đối với thư báo đã bao gồm khóa sản phẩm.

  Hộp và thẻ
 2. Đi đến Office.com/setup và, nếu được nhắc, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft liên kết với thuê bao Office 365 của bạn.

 3. Nhập khóa của bạn. Khi chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn, chúng tôi khuyên bạn chọn quốc gia hoặc khu vực nơi bạn trực tiếp hoặc làm ngân hàng của bạn.

 4. Hãy làm theo các bước để hoàn thành quy trình gia hạn.

  Thuê bao của bạn được kéo dài thêm và ngày hết hạn mới xuất hiện. Để tìm hiểu làm thế nào để xác nhận rằng thuê bao của bạn đã được gia hạn, hãy xem kiểm tra trạng thái gia hạn của bạn dưới đây.

 5. Sau khi bạn đã gia hạn, đóng tất cả các ứng dụng Office của bạn để tắt thông báo gia hạn trong các ứng dụng.

 6. Nào bạn có bất kỳ vấn đề gia hạn? Nếu vậy, bạn có thể xem phần khắc phục sự cố gia hạn dưới đây cho một giải pháp hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ Microsoft.

Kiểm tra trạng thái gia hạn của bạn

Sau khi bạn đã gia hạn thuê bao của bạn, bạn có thể dùng các bước để xác nhận rằng thuê bao đã được gia hạn.

 1. Đăng nhập vào trang Tài khoản Office của tôi của bạn. Hãy bảo đảm sử dụng cùng một tài khoản Microsoft mà bạn đã dùng để gia hạn thuê bao của bạn.

 2. Nếu tự động gia hạn được bật, bạn sẽ thấy ngày thuê bao của bạn sẽ tự động gia hạn.

  Bạn có thể thấy ngày đăng ký tự động gia hạn trong phần Quản lý Tài khoản.
 3. Nếu không, nếu tự động gia hạn bị tắt, bạn sẽ thấy ngày mà thuê bao của bạn sẽ hết hạn.

  Bạn có thể xem thời điểm đăng ký này hết hạn trong phần Quản lý Tài khoản trên trang Tài khoản Office của Tôi.

  Mẹo: Để biết thêm thông tin về tự động gia hạn, hãy xem bật tự động gia hạn hoặc tắt.

Khắc phục sự cố gia hạn

Chọn vấn đề bạn gặp phải từ danh sách thả xuống.

Ngay cả khi bạn đã thanh toán cửa hàng bán lẻ gia hạn của mình, Office 365 sẽ không thực sự gia hạn cho đến khi bạn nhập khóa sản phẩm họ cung cấp cho bạn, hoặc làm theo nối kết để cài đặt ở trong biên nhận email của bạn.

Kiểm tra thư rác cho một biên nhận email và làm theo các bước trong email đó. Bạn cũng có thể cần làm theo các bước trong sử dụng một khóa sản phẩm bạn đã mua từ một cửa hàng bán lẻ ở trên.

Bạn có thể thấy thông báo "Gia hạn thuê bao của bạn" ở thanh cảnh báo màu vàng ở trên cùng của ứng dụng Office sau khi bạn đã gia hạn Office 365.

Hiển thị biểu ngữ Gia hạn Đăng ký của Bạn và nút Mua

Lý do xảy ra

Thuê bao Office 365 của bạn đã hết hạn, trước khi bạn gia hạn.

Làm thế nào để tắt tính năng

Sau khi bạn gia hạn thuê bao của bạn, hãy đóng tất cả các ứng dụng Office để loại bỏ thông báo gia hạn. Nếu bạn không muốn phải lo lắng về thuê bao Office 365 của bạn hết hạn trong tương lai, hãy cân nhắc việc bật tự động gia hạn.

Bạn có thể thấy thông báo "Thuê bao đã hết hạn" trong thanh cảnh báo màu vàng ở trên cùng của ứng dụng Office sau khi bạn đã gia hạn Office 365.

Hiển thị ví dụ về biểu ngữ Đăng ký Đã hết hạn cùng với nút Kích hoạt lại

Lý do xảy ra

Thuê bao Office 365 của bạn hết hạn, trước khi bạn gia hạn nó.

Làm thế nào để tắt tính năng

Sau khi bạn gia hạn thuê bao của bạn, hãy đóng tất cả các ứng dụng Office để loại bỏ thông báo gia hạn. Nếu bạn không muốn phải lo lắng về thuê bao Office 365 của bạn hết hạn trong tương lai, hãy cân nhắc việc bật tự động gia hạn.

Kiểm tra trạng thái gia hạn của bạn để bảo đảm bảo rằng thuê bao đã được gia hạn và bây giờ là hiện hoạt. Nếu nó đang hoạt động, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ Microsoft.

 1. Truy nhập trang Dịch vụ & đăng ký của bạn.

 2. Nếu được nhắc, chọn đăng nhập và nhập Microsoft tài khoản email và mật khẩu liên kết với thuê bao Office 365 .

 3. Xem lại chi tiết cho thuê bao Office 365 ...

  • Nếu bạn thấy Renews trên [date], thì thuê bao của bạn được thiết lập để tự động gia hạn ngày đó, trừ khi bạn bật tự động gia hạn tắt hoặc hủy bỏ trước.

   Ngày Renews trên sẽ ngay phía trên một tắt tính năng tự động gia hạn hoặc nối kết gia hạn .

   Ngày đăng ký sẽ tự động gia hạn.

   Ngày đăng ký sẽ tự động gia hạn.

   Thông tin tiếp theo tính phí cho bạn khi bạn sẽ có bị tính phí tiếp theo, và để có bao nhiêu.

  • Nếu bạn nhìn thấy hộp hết hạn trên [date], sau đó đăng ký của bạn sẽ hết hạn ngày đó, trừ khi bạn gia hạn.

   Ngày đăng ký này sẽ hết hạn.

  Ghi chú: Để được trợ giúp tìm hiểu về gia hạn và thanh toán ngày tháng cho thuê bao Microsoft, hãy xem phần "Thanh toán chu kỳ và xếp lịch" bên dưới "quản lý thuê bao của tôi" trên thanh toán giúp trang.

Để tiếp tục dùng ứng dụng Office của mình, bạn sẽ cần phải kích hoạt lại thuê bao. Để được trợ giúp, hãy xem một thông báo thuê bao xuất hiện khi tôi mở một ứng dụng Office 365.

Đi đến Office.com và sử dụng các ứng dụng Office Online trong trình duyệt web của bạn. Bạn cũng có thể truy nhập của bạn OneDrive từ đó. Liên hệ bộ phận hỗ trợ Microsoft để được trợ giúp gia hạn lỗi.

Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu của bạn, trên trang đăng nhập, hãy chọn không thể truy nhập tài khoản của bạn? và làm theo các hướng dẫn để đặt lại nó. Nếu bạn không nhớ địa chỉ email bạn dùng với Office 365, bạn có thể gợi ý một khi bạn đi đến Office.com/setup và nhập khóa sản phẩm gốc của bạn (phím 25 ký tự bạn dùng để kích hoạt thuê bao của bạn).

Bạn sẽ không mất bất kỳ thời gian không sử dụng khi bạn gia hạn. Ngày hết hạn của bạn sẽ chỉ cần mở rộng theo một tháng hoặc một năm, tùy thuộc vào những gì bạn chọn.

Đi tới trang gói đăng ký & Dịch vụ và đăng nhập nếu được nhắc. Bên dưới hàng tháng, hãy chọn chuyển gói.

Ghi chú: 

 • Nếu Office đã hết hạn và bạn cần phải sử dụng ứng dụng như Word, Excelhoặc PowerPoint ngay lập tức, hãy xem các ứng dụng trực tuyến miễn phí tại Office.com.

 • Chỉ muốn ứng dụng Office 2016 , mà không có thuê bao? gói đăng ký Office 365 bao gồm tính năng mới nhất Cập Nhật, bản nâng cấp lên phiên bản tương lai, đang diễn ra công nghệ hỗ trợ, và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định rằng dịch vụ thuê bao không phải là cho bạn, bạn vẫn có thể mua Office 2016 là gói mua một lần. So sánh và mua sản phẩm Office.

 • Bạn muốn chuyển sang một gói khác nhau Office 365 khi bạn gia hạn? Ví dụ, bạn có thể có Office 365 Personal và quyết định bạn bây giờ muốn Office 365 Home, vì nó cho phép bạn cài đặt Office trên nhiều thiết bị. Chuyển đổi sang một gói Office 365 cho gói đăng ký.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Với tư cách là người đăng ký Office 365, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoàn toàn miễn phí để nhận trợ giúp với các sự cố về tài khoản và thanh toán.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Các bước này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở cuối chủ đề này. Nếu không, đồng thời bạn vẫn gặp phải sự cố, hãy cho chúng tôi biết bạn đã cố gắng thực hiện điều gì và loại sự cố mà bạn gặp phải.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Hủy bỏ Office 365 dành cho gia đình

Sự khác biệt giữa Office 365 và Office 2016 là gì?

Cài đặt Office trên PC hoặc Mac của bạn

Vị trí đăng nhập vào Office 365

Một thông báo thuê bao xuất hiện khi tôi mở một ứng dụng Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×