Giảm kích cỡ tệp của một hình ảnh

Ghi chú: Những tính năng được mô tả trong bài viết này không sẵn dùng trên Office Online. Để thay đổi độ phân giải ảnh hoặc áp dụng nén, hãy mở tài liệu của bạn ở phiên bản chương trình Office trên máy tính bạn đang sử dụng.

Ảnh có thể làm tăng đáng kể kích thước tệp tài liệu Office của bạn. Bạn có thể giảm kích thước tệp bằng cách nén các hình ảnh vào một tệp hoặc giảm chất lượng hình ảnh. Mặt khác, nếu chất lượng ảnh đối với bạn quan trọng hơn kích thước tệp, bạn có thể chỉ định không bao giờ nén ảnh.

Để giảm kích thước tệp, bạn có thể giảm độ phân giải ảnh, áp dụng nén mà không làm mất chất lượng ảnh hiển thị, cắt hình ảnh để làm cho hình ảnh nhỏ đi và bỏ các thông tin không mong muốn, như các phần bị cắt của ảnh hoặc thông tin chỉnh sửa ảnh khác.

Các ảnh trong Office được tự động nén lại theo số đã xác định trong tùy chọn Kích thước và Chất lượng Hình ảnh trên tab Nâng cao trong tùy chọn chương trình. Theo mặc định, số này được đặt để in (220 ppi) nhưng bạn vẫn có thể thay đổi số này.

Quan trọng: Việc nén ảnh để giảm bớt kích thước tệp sẽ thay đổi số lượng chi tiết được giữ lại trong ảnh nguồn. Điều này có nghĩa là sau khi nén, ảnh có thể trông khác so với trước khi nén. Vì vậy, bạn nên nén ảnh và lưu tệp, trước khi áp dụng hiệu ứng nghệ thuật. Bạn có thể thay đổi hoặc hoàn tác việc nén ảnh ngay cả sau khi lưu tệp miễn là bạn chưa đóng chương trình bạn đang làm việc.

Bài viết này đề cập đến cách giảm bớt kích cỡ tệp Office bằng cách nén ảnh. Nếu bạn muốn cắt tỉa các cạnh của ảnh hoặc xén ảnh, xem Xén ảnh.

Mẹo: Bấm vào từng đầu đề bên dưới để biết thêm thông tin về tác vụ đó.

Khi bạn không cần đến từng điểm ảnh trong một hình ảnh để có một phiên bản ảnh chấp nhận được, bạn có thể giảm bớt độ phân giải. Việc giảm bớt độ phân giải có thể có hiệu quả đối với các hình ảnh mà bạn đã định tỷ lệ là nhỏ hơn, vì số chấm mỗi inch (dpi) sẽ thực sự tăng lên trong trường hợp đó. Việc thay đổi độ phân giải có thể ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.

 1. Bấm vào một ảnh hoặc nhiều ảnh bạn muốn thay đổi độ phân giải.

 2. Dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Điều chỉnh, bấm Nén Ảnh.

  Nút Nén Ảnh trong nhóm Điều chỉnh trên thẻ Định dạng Công cụ Hình ảnh

  Nếu bạn không thấy các tab Công cụ ẢnhĐịnh dạng, hãy đảm bảo bạn chọn ảnh. Bạn có thể phải bấm đúp vào ảnh để chọn, rồi mở tab Định dạng. Ngoài ra, tùy theo kích cỡ màn hình, bạn có thể chỉ thấy các biểu tượng cho nhóm Điều chỉnh. Nút Nén Ảnh xuất hiện mà không có nhãn.

  Chỉ điều chỉnh kích thước giảm theo nhóm với những biểu tượng hiển thị

 3. Để thay đổi độ phân giải chỉ cho các ảnh đã chọn và không phải cho tất cả các ảnh trong tài liệu, chọn hộp kiểm Chỉ áp dụng đối với ảnh này.

 4. Bên dưới Kết quả mục tiêu, hãy bấm vào độ phân giải bạn muốn. Nếu bạn đang sử dụng Office 2007, bạn sẽ phải bấm vào nút Tùy chọn để xem những tùy chọn này.

  Ghi chú: Tùy chọn Sử dụng độ phân giải tài liệu sẽ dùng độ phân giải được đặt trong Dạng xem Backstage của Microsoft Office. Theo mặc định, độ phân giải này được đặt để in hoặc 220 ppi nhưng bạn có thể thay đổi độ phân giải ảnh mặc định này (xem đầu đề tiếp theo).

Quan trọng: 

 • Cài đặt này chỉ áp dụng đối với những ảnh trong tài liệu hiện tại hoặc tài liệu đã chọn trong danh sách bên cạnh Kích cỡ và Chất lượng Ảnh. Để đặt cài đặt này làm mặc định cho toàn bộ tài liệu mới, hãy thay đổi danh sách thả xuống.

 • Đặt cấu hình cách Office sẽ nén hình ảnh của bạn để cân đối kích thước và chất lượng tệp

Lưu ý rằng tính năng này không sẵn dùng trong Microsoft Project 2013 hoặc trong Office 2007.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn, sau đó bấm Nâng cao.

 3. Bên dưới Kích cỡ và Chất lượng Hình ảnh, hãy bấm vào tài liệu bạn muốn đặt độ phân giải ảnh mặc định hoặc chọn Toàn bộ tài liệu mới để đặt độ phân giải này làm mặc định cho tất cả tài liệu trong tương lai.

 4. Đặt độ phân giải mà bạn muốn làm mặc định, rồi bấm OK

Tùy thuộc vào số lượng màu được dùng trong một hình ảnh, bạn có thể giảm bớt định dạng màu sắc của hình ảnh (nén) để làm cho kích cỡ tệp của hình ảnh nhỏ hơn. Việc nén ảnh sẽ làm cho màu sắc chiếm số bit trên mỗi pixel ít hơn mà không làm mất đi chất lượng.

 1. Bấm một ảnh hoặc nhiều ảnh bạn muốn nén.

 2. Dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Điều chỉnh, bấm Nén Ảnh.

  Nút Nén Ảnh trong nhóm Điều chỉnh trên thẻ Định dạng Công cụ Hình ảnh

  Nếu bạn không thấy các tab Công cụ ẢnhĐịnh dạng, hãy đảm bảo bạn chọn ảnh. Bạn có thể phải bấm đúp vào ảnh để chọn, rồi mở tab Định dạng. Ngoài ra, tùy theo kích cỡ màn hình, bạn có thể chỉ thấy các biểu tượng cho nhóm Điều chỉnh. Nút Nén Ảnh xuất hiện mà không có nhãn.

  Chỉ điều chỉnh kích thước giảm theo nhóm với những biểu tượng hiển thị

 3. Để chỉ nén các ảnh đã chọn và không nén tất cả các ảnh trong tài liệu, chọn hộp kiểm Chỉ áp dụng đối với ảnh này.

  Việc xóa hộp kiểm Chỉ áp dụng đối với ảnh này sẽ hủy bỏ mọi thay đổi bạn đã thực hiện trước đó đối với các ảnh cá nhân khác trong tài liệu này.

 4. Bên dưới Kết xuất Mục tiêu,bấm độ phân giải bạn muốn.

  Ghi chú: 

  • Tùy chọn Sử dụng độ phân giải tài liệu sẽ dùng độ phân giải được đặt ở dạng xem Backstage. Theo mặc định, độ phân giải này được đặt cho mục tiêu để In (220 ppi) nhưng bạn có thể thay đổi độ phân giải ảnh mặc định này (xem ở trên).

  • Nếu bạn muốn độ phân giải ảnh có chất lượng cao nhất và sẵn sàng chấp nhận kích thước tệp lớn hơn, bạn có thể tắt nén ảnh.

  • Các thay đổi trong việc nén ảnh được thực hiện khi bạn đóng hộp thoại này. Nếu bạn không chắc chắn về các kết quả, bạn có thể kiểm tra kích thước tệp trước và sau khi nén. Nếu các kết quả không thỏa mãn, bạn có thể hoàn tác thay đổi.

Nếu bạn đã cắt một ảnh hoặc đã thực hiện các thay đổi với một ảnh, như áp dụng hiệu ứng nghệ thuật hoặc thay đổi độ sáng, độ tương phản hoặc độ sắc nét của ảnh thì thông tin để đảo lại các thay đổi đó sẽ được lưu trữ trong tệp của bạn. Bạn có thể giảm bớt kích thước tệp bằng cách xóa các dữ liệu chỉnh sửa này. Việc chọn tùy chọn này sẽ giảm bớt kích cỡ tài liệu của bạn nhưng nếu bạn muốn hoàn tác nội dung chỉnh sửa, bạn cần phải chèn lại ảnh vào tài liệu nếu muốn hoàn tác mọi thay đổi bạn đã thực hiện.

Quan trọng:  Tính năng này không sẵn dùng trong Microsoft Project 2013 hoặc Microsoft Project 2016.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn, sau đó bấm Nâng cao.

 3. Bên dưới Kích cỡ và Chất lượng Ảnh, bấm tài liệu bạn muốn loại bỏ các dữ liệu chỉnh sửa ảnh.

 4. Bên dưới Kích cỡ và Chất lượng Ảnh, chọn hộp kiểm Loại bỏ dữ liệu chỉnh sửa.

Ghi chú: Thiết đặt này chỉ áp dụng đối với các ảnh trong tài liệu hiện tại hoặc tài liệu đã chọn trong danh sách gần với Kích cỡ và Chất lượng Ảnh.

Xem Thêm

Thay đổi độ phân giải mặc định để chèn ảnh trong Office 2016

Chỉnh sửa ảnh khi không dùng Trình quản lý Ảnh

Nén tệp phương tiện trong bản trình bày của bạn

Cắt xén ảnh

Tắt tính năng nén ảnh

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×