Giữ lịch và các cuộc hẹn luôn trong tầm mắt

Bạn không cần phải chuyển sang Lịch để xem các cuộc hẹn và cuộc họp sắp tới. Hãy ghim tóm tắt Lịch vào bất kỳ dạng xem nào trong Outlook.

  1. Tóm tắt Lịch xuất hiện trên Thanh Dẫn hướng, trong đó bạn có thể trỏ và dừng trên một Lịch.

  1. Để giữ cho tóm tắt Lịch luôn trong tầm mắt, bạn hãy bấm Nút Ghim tóm tắt để neo nó vào cạnh phải của cửa sổ Outlook.

Tóm tắt lịch

Để xóa bỏ tóm tắt Lịch khỏi cửa sổ Outlook, hãy bấm .Nút Xóa bỏ tóm tắt

Lệnh Xóa bỏ tóm tắt trên tóm tắt Lịch đã ghim

Nếu bạn neo hoặc đóng tóm tắt Lịch đã neo trong một dạng xem, chẳng hạn như Thư, Lịch, Mọi người hoặc Nhiệm vụ, thì nó sẽ không được thêm hoặc xóa trong các dạng xem khác.

Lịch có nhiều ý nghĩa hơn chỉ đơn thuần là hiển thị tháng hiện thời. Nó cho phép bạn chuyển đến một ngày khác và xem mọi cuộc hẹn và cuộc họp trong ngày đó.

Áp dụng Cho: Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ