Giữ cho các nhiệm vụ sắp tới luôn trong tầm mắt

Khi bạn chỉ tới Nhiệm vụ trên Thanh Dẫn hướng, tóm tắt Nhiệm vụ sẽ hiển thị các nhiệm vụ sắp tới và các mục cần làm đã gắn cờ của bạn. Để giữ cả hai mục này trong tầm mắt, bạn hãy ghim tóm tắt Nhiệm vụ vào cửa sổ Outlook.

  • Bấm .

Để đóng tóm tắt, ở phần đầu tóm tắt Nhiệm vụ đã ghim, bấm .

Khi tóm tắt được ghim hoặc tháo ghim, nó chỉ ảnh hưởng đến dạng xem đó. Ví dụ, nếu bạn đang trong dạng xem Thư và bạn ghim tóm tắt Nhiệm vụ, thì khi bạn chuyển sang Lịch, tóm tắt Nhiệm vụ đó sẽ không xuất hiện. Bạn có thể ghim hoặc tháo ghim tóm tắt Nhiệm vụ trong mỗi dạng xem bằng cách bấm hoặc .

Áp dụng Cho: Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ