Giữ cho các nhiệm vụ sắp tới luôn trong tầm mắt

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn trỏ tới biểu tượng nhiệm vụ trên Thanh Dẫn hướng, peek nhiệm vụ cho thấy sắp tới công việc của bạn và các mặt hàng được gắn cờ để làm. Để giữ cả hai quan điểm, pin peek nhiệm vụ cửa sổ Outlook .

  • Bấm "@”

Tóm tắt Nhiệm vụ với biểu tượng Đậu được chú thích

Để đóng tóm tắt, ở phần đầu tóm tắt Nhiệm vụ đã ghim, bấm Nút Xóa bỏ tóm tắt.

Tóm tắt Nhiệm vụ đã ghim

Khi tóm tắt được ghim hoặc tháo ghim, nó chỉ ảnh hưởng đến dạng xem đó. Ví dụ, nếu bạn đang trong dạng xem Thư và bạn ghim tóm tắt Nhiệm vụ, thì khi bạn chuyển sang Lịch, tóm tắt Nhiệm vụ đó sẽ không xuất hiện. Bạn có thể ghim hoặc tháo ghim tóm tắt Nhiệm vụ trong mỗi dạng xem bằng cách bấm Nút Ghim hoặc Nút Xóa bỏ tóm tắt.

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: Outlook 2016, Outlook 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ