Giới thiệu về tên miền onmicrosoft.com ban đầu trong Office 365

Office 365 tạo tên miền cho bạn, chẳng hạn như contoso.onmicrosoft.com, khi bạn đăng ký dịch vụ. ID người dùng mà bạn tạo khi đăng ký sẽ bao gồm tên miền đó, chẳng hạn như alan@contoso.onmicrosoft.com.

Thường thì mọi người sử dụng tên miền ban đầu khi họ đang sử dụng phiên bản dùng thử, để thử các dịch vụ hoặc khi họ đang thiết lập mọi thứ. Bạn có thể tiếp tục sử dụng onmicrosoft.com bao lâu tùy thích; nó vẫn sẽ hoạt động đối với email và các dịch vụ khác, cho dù bạn đã thêm một tên miền riêng. Nhưng hầu hết mọi người đều thêm tên miền của riêng mình, chẳng hạn như fourthcoffee.com, vào Office 365 trước khi họ bắt đầu sử dụng Office 365 dành cho tổ chức của mình để có thể sử dụng một địa chỉ email và ID người dùng thân thiện, dễ nhớ với dịch vụ này.

Bạn có thể có hai tên miền ban đầu: onmicrosoft.com và public.sharepoint.com

Nếu bạn có một Website Công cộng SharePoint Online, thuê bao Office 365 của bạn thực ra có thể có hai tên miền ban đầu: tên miền onmicrosoft.com, mà bạn đã chọn khi đăng ký, và một tên miền SharePoint Online cho Website Công cộng, được tự động tạo ra cho bạn.

  • Bạn có thể dùng tên miền onmicrosoft.com (như fourthcoffee.onmicrosoft.com) với hầu hết các dịch vụ Office 365. Ví dụ bạn có thể dùng tên miền onmicrosoft.com với các địa chỉ email Office 365 (cũng là những ID người dùng của bạn cho Office 365), các site nhóm và Skype for Business Online.

  • Nếu bạn có một Website Công cộng SharePoint Online (không còn sẵn dùng với các thuê bao mới), website đó sẽ được lưu trữ trên tên miền SharePoint Online ban đầu của bạn, chẳng hạn như fourthcoffee-public.sharepoint.com.

    Ghi chú  Nhiều tổ chức đã có một website bên ngoài Office 365 mà có dùng tên miền riêng. Nếu bạn cũng vậy, thì bạn không cần nghĩ về hoặc không cần dùng đến tên miền public.sharepoint.com.

Dùng tên miền riêng của bạn thay vì tên miền ban đầu

Khi mọi người đã sẵn sàng dùng Office 365 cho doanh nghiệp của mình, hầu hết đều muốn có email chứa tên miền của riêng mình, như fourthcoffee.com.

Lưu ý là không có yêu cầu nào để thêm tên miền của riêng bạn. Bạn có thể tiếp tục dùng tên miền onmicrosoft.com với Office 365 và không bao giờ phải chuyển. Nhưng nếu dùng tên miền riêng, bạn sẽ có địa chỉ email Office 365 dễ nhớ (nó cũng là ID người dùng của bạn). Nếu bạn có một Website Công cộng SharePoint Online, thì việc thêm một tên miền riêng sẽ cho phép bạn dùng tên miền đó làm URL website cho doanh nghiệp của bạn.

Cho là bạn quyết định thêm tên miền riêng vào Office 365. Sau khi hoàn tất, khi bạn nhìn vào danh sách tên miền của mình trong Office 365, tên miền mà bạn thêm sẽ nằm trong đó, chẳng hạn như fourthcoffee.com. Tên miền ban đầu cũng ở đó (tên miền mà có onmicrosoft.com).

Bạn có thể dùng tên miền của mình cho một vài hoạt động trong Office 365. Ví dụ:

Đổi tên hoặc loại bỏ tên miền onmicrosoft.com

Có một số giới hạn về tên miền ban đầu onmicrosoft.com.

  • Bạn không thể đổi tên cho miền ban đầu của mình sau khi đăng ký. Ví dụ, tên miền ban đầu bạn chọn khi đăng ký Office 365 là fourthcoffee.onmicrosoft.com, bạn sẽ không thể đổi thành fabrikam.onmicrosoft.com. Để dùng tên miền onmicrosoft.com khác, bạn cần phải mở một thuê bao mới với Office 365.

  • Bạn không thể loại bỏ tên miền ban đầu của mình.Office 365 cần giữ tên miền này bởi vì nó được dùng ở phần bên dưới đối với thuê bao của bạn. Nhưng bạn không cần phải dùng tên miền đó sau khi đã thêm vào một tên miền riêng.

    Tuy nhiên, nếu muốn, bạn có thể tiếp tục sử dụng tên miền ban đầu onmicrosoft.com ngay cả sau khi đã thêm vào tên miền của riêng mình. Nó vẫn hoạt động cho email và các dịch vụ khác, vì vậy đây là lựa chọn của bạn.

Áp dụng Cho: Office 365 Admin, Office 365 End User, Office 365 Small Business AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ