Giữ lịch và các cuộc hẹn luôn trong tầm mắt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn không cần phải chuyển sang Lịch để xem các cuộc hẹn và cuộc họp sắp tới. Hãy ghim tóm tắt Lịch vào bất kỳ dạng xem nào trong Outlook.

  1. Tóm tắt lịch xuất hiện trên thanh điều hướng, khi bạn trỏ và dừng trên biểu tượng lịch .

    Tóm tắt Lịch biểu với biểu tượng Lịch được chú thích

  2. Để giữ cho tóm tắt Lịch luôn trong tầm mắt, bạn hãy bấm Nút Ghim để neo nó vào cạnh phải của cửa sổ Outlook.

    Tóm tắt Lịch biểu với biểu tượng Đậu được chú thích

Mẹo: 

  • Để xóa bỏ tóm tắt Lịch khỏi cửa sổ Outlook, hãy bấm . Nút Xóa bỏ tóm tắt

  • Lệnh Xóa bỏ tóm tắt trên tóm tắt Lịch đã ghim

Nếu bạn neo hoặc đóng tóm tắt Lịch đã neo trong một dạng xem, chẳng hạn như Thư, Lịch, Mọi người hoặc Nhiệm vụ, thì nó sẽ không được thêm hoặc xóa trong các dạng xem khác.

Lịch có nhiều ý nghĩa hơn chỉ đơn thuần là hiển thị tháng hiện thời. Nó cho phép bạn chuyển đến một ngày khác và xem mọi cuộc hẹn và cuộc họp trong ngày đó.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×