Giữ lại của tôi đã bị xóa bỏ clip

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn xóa một clip từ trình tổ chức Clip bằng cách sử dụng lệnh xóa bỏ từ trình tổ chức Clip , clip sẽ bị xóa chỉ từ cơ sở dữ liệu Microsoft Clip Organizer không từ ổ đĩa cứng của bạn (hoặc vị trí khác). Để loại bỏ vĩnh viễn clip, hãy dùng Microsoft Windows Explorer để tìm kiếm, định vị và xóa bỏ tất cả các lần xuất hiện của clip.

Ghi chú: Các clip có thể xuất hiện trong tìm kiếm nếu chúng là một phần của Office hoặc bộ sưu tập trực tuyến.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×