Giữ lại Office Live URL gốc trên trang web Office365 mới của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Thông tin Website Công cộng SharePoint Online trong bài viết này chỉ áp dụng được nếu tổ chức của bạn đã mua Office 365 trước ngày 9 tháng 3 năm 2015. Những khách hàng hiện đang sử dụng tính năng này sẽ vẫn tiếp tục có quyền truy nhập vào tính năng trong tối thiểu là hai năm sau ngày chuyển đổi là ngày 9 tháng 3 năm 2015. Những khách hàng mới đã đăng ký Office 365 sau ngày chuyển đổi sẽ không có quyền truy nhập vào tính năng này. Từ nay trở đi, khách hàng của Office 365 sẽ có quyền truy nhập vào các gói đăng ký của bên thư ba đầu ngành cho phép họ sở hữu website công cộng nhằm mang tới một giải pháp và tính hiện diện trực tuyến toàn diện. Để biết thêm thông tin về thay đổi này, hãy xem mục Thông tin về các thay đổi với tính năng Website Công cộng SharePoint Online trong Office 365.

5/16/2012 9:15 SA

Lưu ý: Bài viết này là một phần của một tập hợp các bài đăng từ bốn năm lấy blog điểm cho người dùng cuối của SharePoint.

Nếu bạn đã di chuyển gần đây từ một site Office trực tiếp đến Office 365, bạn có thể đã nhận thấy trang URL là khác nhau. Ví dụ, bạn sẽ thấy /pages/ bao gồm trong Office 365 URL không xuất hiện trong Office Live URL cho cùng một trang. Trong khi điều này không phải là vấn đề khi truy nhập vào trang từ trang web của bạn, nó có thể là vấn đề cho các trang và công cụ tìm kiếm có nối kết với bạn. May mắn, không có một thủ tục duy trì URL gốc của bạn, dưới đây:

Duy trì trang web URL từ một trang web Office Live

Hy vọng bạn thấy hữu ích, điều này

MP

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×