Giữ cho các nhiệm vụ sắp tới luôn trong tầm mắt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn trỏ đến biểu tượng nhiệm vụ trên thanh điều hướng, tóm tắt nhiệm vụ cho nhiệm vụ sắp tới và mục cần làm đã gắn cờ của bạn. Để giữ cả hai trong dạng xem, ghim tóm tắt nhiệm vụ vào cửa sổ Outlook .

  • Bấm Nút Ghim .

Tóm tắt Nhiệm vụ với biểu tượng Đậu được chú thích

Để đóng tóm tắt, ở phần đầu tóm tắt Nhiệm vụ đã ghim, bấm Nút Xóa bỏ tóm tắt .

Tóm tắt Nhiệm vụ đã ghim

Khi tóm tắt được ghim hoặc tháo ghim, nó chỉ ảnh hưởng đến dạng xem đó. Ví dụ, nếu bạn đang trong dạng xem Thư và bạn ghim tóm tắt Nhiệm vụ, thì khi bạn chuyển sang Lịch, tóm tắt Nhiệm vụ đó sẽ không xuất hiện. Bạn có thể ghim hoặc tháo ghim tóm tắt Nhiệm vụ trong mỗi dạng xem bằng cách bấm Nút Ghim hoặc Nút Xóa bỏ tóm tắt .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×