Giữ các cuộc hẹn và cuộc họp sắp tới luôn trong tầm mắt

Giữ các cuộc hẹn và cuộc họp sắp tới luôn trong tầm mắt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn trỏ đến biểu tượng lịch trên thanh điều hướng, tóm tắt lịch Hiển thị sắp tới cuộc hẹn và cuộc họp của bạn. Để luôn có thể để xem mục sắp tới của bạn, neo tóm tắt lịch cửa Outlook .

  • Bấm Nút Ghim .

Tóm tắt Lịch biểu với biểu tượng Đậu được chú thích

Để đóng tóm tắt, ở đầu của tóm tắt Lịch đã neo, bấm Nút Xóa bỏ tóm tắt .

Lệnh Xóa bỏ tóm tắt trên tóm tắt Lịch đã ghim

Khi đã neo tóm tắt hoặc chưa neo tóm tắt chỉ tác động đến dạng xem đó. Ví dụ, nếu bạn đang trong Thư và ghim tóm tắt Lịch, thì khi bạn chuyển sang Nhiệm vụ, tóm tắt Lịch đó sẽ không xuất hiện. Bạn có thể neo hoặc bỏ neo tóm tắt Lịch trong mỗi dạng xem bằng cách bấm Nút Ghim hoặc Nút Xóa bỏ tóm tắt .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×