Giới thiệu về xây dựng ứng dụng SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong bài viết này

Giới thiệu

Công cụ và công nghệ sử dụng

Phương pháp cấu trúc và phát triển ứng dụng

Thực hiện phổ biến mẫu thiết kế

Xây dựng các mẫu

Tóm tắt

Tài nguyên

Giới thiệu

Windows SharePoint Services 3.0 là công nghệ máy chủ Windows sẽ cung cấp một danh mục dự án được tích hợp của dịch vụ cộng tác và thông tin liên lạc. Cũng có một nền tảng phát triển ứng dụng Web dựa trên doanh nghiệp. Lợi của các chức năng này, Microsoft đã phát triển 40 ứng dụng mẫu cho Windows SharePoint Services 3.0 cung cấp ra hộp giải pháp cho các nhu cầu của quy trình kinh doanh cụ thể như phối hợp một bộ phận trợ giúp hoặc theo dõi chiến dịch, tiếp thị, như minh họa trong ví dụ trong hình 1.

Dạng xem Trang chủ của Ứng dụng Theo dõi Chiến dịch Tiếp thị Tích hợp
Hình 1: dạng xem trang chủ của ứng dụng theo dõi chiến dịch tiếp thị tích hợp

Microsoft phát triển các mẫu tự do có thể tải xuống ứng dụng được có thể dùng ngay lập tức sau khi triển khai. Tuy nhiên, khách hàng và đối tác cũng có thể dùng các mẫu ứng dụng làm điểm khởi đầu cho giải pháp tùy chỉnh khác hoặc chúng có thể dùng chúng như giảng dạy ví dụ như họ xây dựng ứng dụng phức tạp Windows SharePoint Services 3.0 riêng của mình bằng cách dùng Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Mục đích của bài viết này là để mô tả cách thức Microsoft phát triển các mẫu ứng dụng, cách xác định cách thực hành tốt nhất cho cách làm việc với chức năng cốt lõi trong Windows SharePoint Services 3.0 và Office SharePoint Designer 2007, với mục tiêu của trao quyền cho khách hàng và đối tác để tạo ứng dụng của riêng họ. Bài viết không thay thế cho Windows SharePoint Services 3.0 SDK, cũng không phải là chủ yếu tài nguyên nhà phát triển. Người phát triển nên dùng SDK để tìm hiểu về nói chung là làm thế nào để mở rộng Windows SharePoint Services 3.0.

Bài viết này có nghĩa là có một tài nguyên cho một giống mới của người thiết kế trang web. Vì Dịch vụ Windows SharePoint và Office SharePoint Designer 2007 làm cho nó có thể xây dựng rất nhiều ứng dụng chức năng thông qua giao diện người dùng, kỹ năng nâng cao việc phát triển không được yêu cầu để xây dựng ứng dụng phong phú. Để bảo đảm, bài viết này mô tả một số việc triển khai mã tùy chỉnh cho các đặc biệt là gặp khó khăn thiết kế mẫu, nhưng các phương pháp tổng thể sẽ có thể truy nhập vào không phải là nhà phát triển và được trình bày với người xem đó ghi nhớ. Người phát triển có thể nhanh chóng đọc qua các phần đầu trên công cụ và phương pháp và chú ý thêm mô tả của mẫu thiết kế và ví dụ cụ thể về cách thực hiện những mẫu thiết kế.

Về cấu trúc bài viết, phần đầu tiên, công cụ và công nghệ sử dụng, cung cấp tổng quan về các tính năng trong Windows SharePoint Services 3.0 và Office SharePoint Designer 2007 được dùng trong xây dựng ứng dụng. Phần tiếp theo, phương pháp cấu trúc và phát triển ứng dụng, mô tả, nói chung, các phương pháp Microsoft dùng trên tất cả các mẫu ứng dụng. Các phương pháp là một phương pháp thông thường dẫn để kiểm tra thực tế của mục đích của giải pháp, làm thế nào đó sẽ được sử dụng, và ai là người và các phần của công nghệ giúp bạn xa nhất mà không để viết mã tùy chỉnh. Nó kết thúc bằng một quy trình xác định khu vực nơi mã tùy chỉnh hoặc công việc tùy chỉnh khác sẽ được cần thiết.

Phần tiếp theo của bài viết, Implementing phổ biến mẫu thiết kế, tập trung vào cách sử dụng ưu Dịch vụ Windows SharePoint và Office SharePoint Designer 2007 đến địa chỉ thông thường thiết kế yêu cầu ứng dụng, chẳng hạn như cách tạo hành động tùy chỉnh trong một danh sách. Đây là cốt lõi của bài viết và nó mô tả các phương thức để thiết kế các kiểu lặp lại trên tất cả các mẫu ứng dụng (và, thực sự, bất kỳ ứng dụng bạn có thể đi kèm). Phần này cung cấp ví dụ đối với mỗi năm mẫu thiết kế, bao gồm các hướng dẫn quy tắc để làm việc với Dịch vụ Windows SharePoint giao diện người dùng hoặc với Office SharePoint Designer 2007 và một số mã tùy chỉnh.

Phần cuối của bài viết, xây dựng các mẫu, mô tả cách thực sự tạo mẫu tệp bằng Office SharePoint Designer 2007. Nó cũng bao gồm các vấn đề khác, chẳng hạn như bản địa hóa.

Khi bạn kết thúc bài viết này, bạn phải có một tốt tìm hiểu về cách thiết kế và kiến trúc sư một ứng dụng, cách bắt đầu bằng việc xây dựng một site trực tiếp trong Windows SharePoint Services 3.0, bao gồm xây dựng được nối kết danh sách, tùy chỉnh cột, thư viện, dòng công việc, v.v., làm thế nào đến rồi mở site trong Office SharePoint Designer 2007 để thực hiện thêm tùy chỉnh, hãy tạo biểu mẫu tùy chỉnh, hãy thêm mã tùy chỉnh để thay đổi hành vi nhất định, tạo các dòng công việc tùy chỉnh, v.v., và, cuối cùng, làm thế nào để tạo ứng dụng mẫu chính và triển khai nó để sử dụng.

Đầu trang

Công cụ và công nghệ sử dụng

Không có một số công nghệ và công cụ đi kèm với nhau để làm cho nó có thể tạo các ứng dụng dễ dàng hơn bao giờ hết. Ở bên công nghệ, các chức năng mới như dòng công việc hỗ trợ có nghĩa là người thiết kế trang không có để viết mã để hiển thị dòng công việc vào một ứng dụng. Trên công cụ bên, Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Visual Studio 2005 và khác thực hiện công cụ nó có thể sử dụng ít hơn và ít mã (thường là không có mã) để làm việc được dùng để thể rất khó để hoàn thành.

Nói chung, Microsoft có theo đuổi một chiến lược qua tất cả các công cụ và công nghệ di chuyển nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa nỗ lực khó sơ đồ vào cơ sở hạ tầng chính nó, làm cho nó có thể có nhiều người thiết kế và nhỏ hơn một nhà phát triển. Nói cách khác, Microsoft đã thực hiện nhiều lao động vất vả một lần, sao cho bạn chỉ cần có thể sử dụng các chức năng trong các ứng dụng của bạn trong một cách trực quan thông qua giao diện người dùng.

Với mục đích chuẩn bị để tìm hiểu về cách công nghệ khác nhau và công cụ đến cùng nhau trong quá trình tạo ứng dụng, các phần sau bàn về Windows SharePoint Services 3.0, Office SharePoint Designer 2007và các công nghệ cụ thể về liên quan mới tính năng và khả năng. Để thêm toàn diện thảo luận, xem lại các tài nguyên ở cuối bài viết này.

Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 3.0 chứa một số chức năng mới mạnh mẽ. Các tính năng và chức năng mới sau đây là đặc biệt là liên quan đến xây dựng tùy chỉnh ứng dụng, và bạn sẽ thấy nhiều của chúng lại được đề cập ở các phần sau:

 • Thư viện và danh sách   Windows SharePoint Services 3.0 giới thiệu một số mới thư viện và danh sách kiểu, trong đó có thể được dùng làm cơ sở cho các ứng dụng. Các loại thư viện mới bao gồm các thư viện bản chiếu, thư viện thiết kế để lưu trữ và quản lý các bản chiếu có thể dùng lại Microsoft Office PowerPoint 2007 , thư viện kết nối dữ liệu, và những người khác. 

 • Các kiểu nội dung     Các kiểu nội dung là một khái niệm cốt lõi được dùng trong toàn bộ Windows SharePoint Services 3.0. Các kiểu nội dung được thiết kế để giúp người dùng sắp xếp nội dung trên site SharePoint của mình theo cách có ý nghĩa hơn. Một kiểu nội dung là một tập hợp có thể dùng lại các thiết đặt có thể áp dụng cho các thể loại nội dung. Các kiểu nội dung cho phép bạn quản lý và tái sử dụng siêu dữ liệu và hành vi của một loại tài liệu hoặc mục tập trung. Ví dụ, bạn có thể kết hợp dòng công việc và các sự kiện một kiểu nội dung, thay vì không phải thêm dòng công việc và các sự kiện vào nhiều tài liệu hoặc thư viện.

 • Cột trang    Cột trang cung cấp một mô hình Trung tâm, có thể dùng lại cho cột định nghĩa. Khi bạn tạo một cột trang, mỗi danh sách sử dụng cột này có cùng định nghĩa và bạn không phải tái tạo cột trong mỗi danh sách. Cột trang cung cấp cách để người dùng cuối để chọn từ một tập hợp đã xác định trước của cột mà có thể hữu ích trong danh sách của họ. Vì vậy không chỉ họ có thể dùng để xác định cột tập trung cho danh sách đầy đủ các mẫu, nhưng họ cung cấp người dùng với đường dẫn sử dụng cột đặc biệt mà có thể có ý nghĩa tùy chỉnh.

 • Dòng công việc     Trong Windows SharePoint Services 3.0, một dòng công việc cho phép bạn đính kèm một quy trình kinh doanh cho các mục trong danh sách và thư viện. Quy trình này có thể kiểm soát hầu như bất kỳ khía cạnh của một mục, bao gồm vòng đời của mục đó. Ví dụ, bạn có thể tạo một dòng công việc đơn giản vốn định tuyến tài liệu với một chuỗi các người dùng để phê duyệt. Thông thường, trang trình thiết kế hoặc nhà phát triển sẽ tạo dòng công việc cụ thể. Người thiết kế trang web có thể dùng Office SharePoint Designer 2007 để tạo dòng công việc bằng cách sử dụng môi trường trình hướng dẫn của trình thiết kế dòng công việc, và người phát triển có thể sử dụng Visual Studio 2005 để tạo thêm phức tạp và hiệu quả dòng công việc.

 • Tính năng Framework   Windows SharePoint Services 3.0 chứa một cấu trúc mới gọi là một tính năng"." Tính năng một gói các thành phần Dịch vụ Windows SharePoint giúp người dùng thực hiện một mục tiêu cụ thể hoặc nhiệm vụ. Một tính năng chứa một hoặc nhiều thành phần. Một phần tử là một khái niệm nguyên tử Dịch vụ Windows SharePoint . Các tính năng Windows SharePoint Services 3.0 cung cấp một khung hoạt động mà bạn có thể tận dụng như một nhà phát triển cung cấp chức năng tùy chỉnh cho các giải pháp Dịch vụ Windows SharePoint toàn bộ. Tính năng cũng cung cấp cho người quản trị với một cách dễ dàng để thêm hoặc loại bỏ các phần được đóng gói chức năng. 

 • Sự kiện nâng cao    Sự kiện chia thành hai nhóm lớn:

  • Danh sách sự kiện    Cốt lõi sự kiện, bao gồm thay đổi, việc thêm và xóa mục danh sách và danh sách cột (lược đồ thay đổi)

  • Sự kiện site đơn giản    Xóa các site và tuyển tập trang

   Sự kiện được đồng bộ "trước" sự kiện, thể hiện bằng định dạng tên "XYZing", hoặc không đồng bộ "sau khi" sự kiện, thể hiện bằng định dạng tên "ABCed".

 • Truy nhập thiết bị di động   Windows SharePoint Services 3.0 cung cấp chức năng mới cho phép các danh sách để kết xuất thích hợp trên thiết bị di động. Khi người dùng duyệt tới Windows SharePoint Services 3.0 site bằng cách dùng một thiết bị di động, trình duyệt Web của họ sẽ được chuyển hướng đến một phiên bản di động cụ thể của site có tái tạo nội dung trang và liệt kê ở định dạng phù hợp nhất cho thiết bị. 

Office SharePoint Designer 2007: công cụ premier để xây dựng ứng dụng SharePoint

Office SharePoint Designer 2007 cụ thể được thiết kế để giúp bạn tạo và tùy chỉnh trang Web và dòng công việc xây dựng với sản phẩm SharePoint và công nghệ (Windows SharePoint Services 3.0 và Microsoft Office SharePoint Server 2007). Nó cung cấp công cụ rằng các chuyên gia CNTT và người tạo giải pháp cần phát triển ứng dụng dựa trên SharePoint và các giải pháp dòng công việc cải tiến nhanh nhẹn tổ chức và tự động hóa quy trình kinh doanh. Sử dụng Office SharePoint Designer 2007, bạn không có sử dụng thủ tục truyền thống các ngôn ngữ hoặc kỹ thuật mã hóa để thực hiện các thao tác sau:

 • Tạo biểu mẫu và dạng xem dữ liệu không có mã trên nhiều nguồn dữ liệu — chẳng hạn như tệp XML, cơ sở dữ liệu SQL chẳng hạn như Microsoft SQL Server 2005, và dịch vụ Web.

 • Tạo dòng công việc phức tạp, linh động, không có mã.

 • Thực hiện các bố trí trang và thiết kế.

 • Tạo trang chính.

 • Sửa và áp dụng biểu định kiểu xếp tầng (CSS).

 • Xây dựng trang phần Web và kết nối phần Web để tạo ứng dụng kinh doanh phức tạp.

Visual Studio 2005

Visual Studio 2005 có thể dùng để thêm mã tùy chỉnh vào ứng dụng hoặc để tạo dòng công việc tùy chỉnh. Bạn có thể dùng các Visual Studio 2005 trình thiết kế cho dòng công việc nền tảng Windows để tạo dòng công việc mẫu và hoạt động dòng công việc tùy chỉnh. Bạn có thể bao gồm mã trong dòng công việc của bạn, cũng như thiết kế biểu mẫu để được sử dụng dòng công việc để liên lạc với người dùng dòng công việc trong quá trình liên kết và thời gian chạy.

Visual Studio 2005 phần mở rộng cho Windows SharePoint Services 3.0 là một miễn phí tải xuống gói đó cùng nhau bộ công cụ phát triển ứng dụng SharePoint tùy chỉnh bằng cách dùng Visual Studio 2005. Các gói bao gồm mẫu dự án Visual Studio cho phần Web, định nghĩa trang, danh sách định nghĩa và chương trình độc lập tiện ích, tạo giải pháp SharePoint, tạo ra định nghĩa trang web dự án từ một site SharePoint hiện có. Chương trình cho phép người phát triển để sử dụng trình duyệt và Office SharePoint Designer 2007 để tùy chỉnh nội dung của site của mình trước khi tạo mã bằng cách sử dụng Visual Studio 2005.

Phần mở rộng Visual Studio 2005 dành cho Windows SharePoint Services 3.0 có được đã bị gỡ xuống nhưng bạn vẫn có thể Visual Studio 2008 phần mở rộng cho Windows SharePoint Services 3.0, v1.3.

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Access 2007 cho phép bạn tạo các ứng dụng theo dõi, cung cấp một trải nghiệm người dùng có định dạng để nhập, quản lý, và báo cáo trên dữ liệu cho kịch bản cho mục tiêu. Để biết thêm thông tin về cách thiết kế, tạo và chia sẻ mẫu Access, tham khảo sổ The lý hướng dẫn để Microsoft Office Access 2007 mẫu.

Phương và kỹ thuật chung

Trong các phương pháp phát triển được mô tả trong phần tiếp theo ngữ cảnh, các bước tổng thể cơ bản để tạo một ứng dụng:

 1. Quyết định xem bạn sẽ cần định nghĩa trang hoặc một mẫu site.

 2. Tạo trang chính trong Windows SharePoint Services 3.0 hoặc Office SharePoint Server 2007.

 3. Sử dụng Office SharePoint Designer 2007 để mở trang web, hãy sửa đổi, v.v..

 4. Sử dụng Visual Studio 2005, nếu cần thiết để tạo mã tùy chỉnh thêm dòng công việc tùy chỉnh, v.v..

Đầu trang

Phương pháp cấu trúc và phát triển ứng dụng

Dưới dạng với bất kỳ dự án phát triển, architecting và xây dựng một ứng dụng Dịch vụ Windows SharePoint sẽ có cơ hội lớn thành công nếu bạn làm theo một phương pháp chứng minh. Phần này mô tả các phương pháp Microsoft sử dụng trong thiết kế tất cả các mẫu có thể tải xuống ứng dụng. Sẽ không có gì ngạc nhiên trong phương pháp sau đây, đặc biệt cho nhà phát triển giàu kinh nghiệm, nhưng nó đưa vào tài khoản số đặc trưng của môi trường SharePoint, và nó phản ánh bài học đã học Microsoft, vì vậy nó sẽ nằm trong các giá trị trong ngữ cảnh này . Một lần nữa, phần này sẽ hữu ích nhất cho không phải là nhà phát triển đã biết cách sử dụng Windows SharePoint Services 3.0 và Office SharePoint Designer 2007.

Tóm lại, các phương pháp bắt đầu với suy nghĩ nói chung về ứng dụng này cần để thực hiện, cần phải sử dụng nó và vv. Sau đó nó xem thành chi tiết hơn cách dữ liệu trong ứng dụng xếp thành dòng, nơi phải được lưu trữ và mối quan hệ có giữa các phần khác nhau của dữ liệu. Với một tìm hiểu về tốt của mô hình dữ liệu và cách dùng kịch bản, các phương pháp cuộc gọi cho nhảy trong và bắt đầu để tạo ra một phiên bản thô của ứng dụng trong Windows SharePoint Services 3.0, xây dựng danh sách, thư viện, dòng công việc, v.v., theo một cách lặp, để các trỏ rằng nó đã bắt đầu để xem và hoạt động nói chung như mong muốn. Cuối cùng, các phương pháp cuộc gọi cho cách xác định và soạn kỹ xảo và tùy chỉnh cần thiết để làm cho ứng dụng thực sự phù hợp với nhu cầu quy trình kinh doanh của bạn.

Xác định các yêu cầu chức năng cho ứng dụng

Mặc dù bạn không cần thiết để có một tài liệu thông số kỹ thuật đặc biệt chi tiết trước xây dựng giải pháp Dịch vụ Windows SharePoint , là cần thiết để có nên làm thế nào ứng dụng cần hoạt. Điểm trước vẻ rõ ràng, nhưng nhiều nhà phát triển có kinh nghiệm đau không khớp giữa các bên liên quan nghĩ gì họ muốn trong ứng dụng và họ thực sự cần cho quy trình kinh doanh để thành công (Tất nhiên, bên liên quan thường nhận ra này sau khi họ nhìn thấy ứng dụng gần như xong!).

Tất cả điều này chỉ đơn giản là nói rằng bắt đầu từ đầu có nghĩa là cách thu thập các yêu cầu chức năng và suy nghĩ về những gì ứng dụng cần thực hiện. Ví dụ, nếu bạn cần một giải pháp theo dõi dự án, bạn sẽ muốn xác định, tối thiểu, như sau:

 • Thức cấu hành động/vai trò trong quy trình kinh doanh là gì?    Trong trường hợp này, người sở hữu dự án tạo dự án và duy trì thông tin về các tác vụ, vấn đề, v.v., và người sở hữu nhiệm vụ có vấn đề và nhiệm vụ được giao cho người đó và cần tương tác để hoàn tất công việc của họ. Người quản lý cần để xem các thông tin về trạng thái dự án tổng thể.

 • Là gì giao diện người dùng cần cho công thức cấu hành động khác nhau?    Trong trường hợp này, chủ sở hữu dự án, nhiệm vụ người sở hữu và người quản lý tất cả cần dạng xem khác nhau có liên quan đến hoạt động của họ. Người sở hữu nhiệm vụ phải có thể nhìn thấy tất cả các vấn đề được gán cho chúng, ví dụ, trong khi người sở hữu dự án nên có thể để xem tất cả qua do vấn đề.

 • Như thế quy trình kinh doanh nào?    Trong trường hợp này, người sở hữu dự án tạo dự án, mốc thời gian, nhiệm vụ và mục nhập ngân sách, và sau đó theo dõi tiến độ theo thời gian. Chủ sở hữu dự án có quyền truy nhập thường xuyên qua tất cả phần thông tin, trong khi người sở hữu nhiệm vụ cần phải hành động dữ liệu khi nội dung được gán cho họ.

 • Dữ liệu ở đâu?    Bạn sẽ chỉ sử dụng dữ liệu trong Dịch vụ Windows SharePoint, hoặc sẽ bạn cần quyền truy nhập dữ liệu bên ngoài (từ cơ sở dữ liệu, thông qua dịch vụ Web, thông qua các danh mục dữ liệu nghiệp vụ, v.v.), và bạn sẽ cần phải lưu trữ dữ liệu bên ngoài Dịch vụ Windows SharePoint?

 • Mối quan hệ giữa dữ liệu là gì?    Trong trường hợp này, chúng tôi cần phải có một mục dự án, một mục mốc thời gian và nhiệm vụ và vấn đề mục và họ có cấu trúc phân cấp lô-gic. Người dùng là các điểm dữ liệu cũng và như vậy là những thứ như ngân sách, số ngày và muốn.

Một cách tuyệt vời để tìm câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi là dạng chữ vẽ hình ảnh trên bảng trắng, iterating thông qua quy trình kinh doanh một vài lần và với một vài biến thể (tạo một số dự án, giao nhiệm vụ cho hai hoặc ba người cho dự án v.v.). Khái niệm, dự án theo dõi ứng dụng là thiết kế khá đơn giản, và các yêu cầu là khá xóa tại thời điểm này.

Xác nhận mô hình dữ liệu của bạn

Trong khi mô hình dữ liệu đã được thảo luận, là quan trọng vì vậy dưới dạng để yêu cầu phân tích sâu hơn. Hiểu rõ mô hình dữ liệu sẽ có thể yêu cầu bạn để làm nổi bật, toàn bộ hệ thống sẽ thay đổi lên trên, vì vậy điều quan trọng để nhận đúng là.

Điều quan trọng hiểu là một số phần thông tin liên quan, cũng như một số phần thông tin meta mô tả và xác định nơi trong quy trình kinh doanh đã cho phần thông tin trong đó là. Trong dự án theo dõi các trường hợp, chúng tôi cần biết thêm hơn mà không có dự án, một mốc thời gian, và nhiệm vụ và các vấn đề. Chúng tôi cần biết rằng dự án là mục mức cao nhất và nó có thể có nhiều mốc thời gian. Dự án cũng có thể có nhiều nhiệm vụ và các vấn đề.

Xác định các thành phần và mối quan hệ của họ

Tại thời điểm này, chúng tôi có một mô tả chức năng tốt của ứng dụng. Bước tiếp theo là lập kế hoạch kiến trúc và quyết định cách sử dụng các công nghệ khác nhau và chức năng của Windows SharePoint Services 3.0 và Office SharePoint Designer 2007. Ứng dụng mọi sẽ liên quan đến một số tổ hợp các tính năng và chức năng được mô tả trong phần trước đó của công cụ và công nghệ được dùng, bao gồm:

 • Danh sách và tra cứu

 • Dạng xem danh sách tùy chỉnh (gộp nhóm, sắp xếp, lọc, v.v., thông qua Dịch vụ Windows SharePoint giao diện người dùng)

 • Quy trình

 • Tùy chỉnh trang và dạng xem dữ liệu tùy chỉnh trong Office SharePoint Designer 2007

Danh sách và tra cứu thực sự triển khai mô hình dữ liệu. Vì vậy, trong ngữ cảnh của dự án theo dõi ứng dụng, bạn sẽ sử dụng một danh sách cho dự án, danh sách khác (với một trường tra cứu vào danh sách dự án) cho mốc thời gian, một danh sách khác với trường tra cứu để dự án danh sách cho vấn đề, v.v.. Cho dạng xem trang tùy chỉnh, bạn chỉ có thể đặt dạng xem mặc định để nhóm trên trạng thái và sắp xếp theo tình trạng.

Tổng thể, một bài tập bảng trắng theo thứ tự sau đây, nơi bạn chỉ cần tạo một mockup của ứng dụng, cách xác định công nghệ được dùng cho từng đoạn.

Bắt đầu xây dựng các cấu phần ứng dụng

Một lần nữa, nó không phải là cần thiết để có một tài liệu chính xác rất thông số kỹ thuật tại thời điểm này. Đó là quan trọng hơn, giả định rằng bạn có một núm điều khiển tốt trên cơ sở dữ liệu dòng và yêu cầu về giao diện người dùng, để chỉ cần bắt đầu xây dựng.

Điều này nghĩa là tạo một trang web mới bằng cách dùng một trong các mẫu ra hộp trong Windows SharePoint Services 3.0, hoặc tạo mẫu trang web của riêng bạn trước buổi họp và xây dựng một mẫu site mới dựa trên đó. Cho nhiều ứng dụng, bạn sẽ có thể chỉ sử dụng mẫu Site nhóm hoặc trang trống dưới dạng cơ sở của bạn.

Trong ứng dụng theo dõi dự án, điều đầu tiên để thực hiện là tạo danh sách bốn (danh sách dự án, nhiệm vụ dự án, vấn đề dự án và mốc thời gian dự án). Sau đó, tạo cột tùy chỉnh đối với mỗi các danh sách. Windows SharePoint Services 3.0 cho phép bạn tạo một số lượng các kiểu cột khác nhau, bao gồm các lựa chọn, số, người hoặc nhómtra cứu (thông tin đã trên trang web này). Danh sách dự án danh sách trong Microsoft project ứng dụng mẫu theo dõi sử dụng nhiều trong số này, như minh họa trong hình 2.

Tùy chỉnh Cột trong danh sách
Hình 2: Tùy chỉnh cột trong danh sách

Cột trạng thái Dựa trên lựa chọn cột kiểu, ngân sách cột là một số cột (dùng tiền tệ), v.v..

Trong danh sách mốc thời gian dự án, một cột tra cứu được dùng để một mốc thời gian có thể được liên kết trong mối quan hệ mẹ-con với dự án. Tạo cột tra cứu là chỉ cần một trở nên quan trọng của chọn danh sách mà bạn muốn tìm, và sau đó chọn cột từ danh sách đó (Dịch vụ Windows SharePoint tự động thêm thả xuống tự động), như minh họa trong hình 3.

Xác định một cột Tra cứu để lấy thông tin từ danh sách khác
Hình 3: Xác định cột tra cứu để lấy thông tin từ danh sách khác

Tại thời điểm này, bạn có thể làm việc trong một số ứng dụng lô-gic, xây dựng một dòng công việc đơn giản để thông báo cho thành viên khi dự án mới được tạo ra. Bạn cũng có thể bắt đầu để tạo các dạng xem tùy chỉnh trong danh sách bằng cách dùng Dịch vụ Windows SharePoint giao diện người dùng để sắp xếp và lọc ưa thích của bạn.

Xác định các tùy chỉnh cần thiết trong ứng dụng

Chức năng, nhiều dự án theo dõi ứng dụng đã được thực hiện với chỉ Dịch vụ Windows SharePoint giao diện người dùng. Tại thời điểm này, chúng tôi đã có thể thấy những điều làm việc nhưng không đủ, những tính năng mà không thể được thực hiện qua Dịch vụ Windows SharePoint giao diện người dùng, như vậy. Một số khu vực mà chúng tôi sẽ muốn tận dụng lợi thế của Office SharePoint Designer 2007 là:

 • Lô-gic ứng dụng trong một dòng công việc    Dòng công việc bạn có thể sử dụng ra khỏi hộp trong Windows SharePoint Services 3.0 và Office SharePoint Server 2007 phải xác định người dùng hoặc nhóm cho ai để phân công nhiệm vụ. Để theo dõi ứng dụng dự án của chúng tôi, chúng tôi cần một cách để linh động xác định người nhận cho một hành động dòng công việc, dựa trên thuộc tính chủ sở hữu trong vấn đề hoặc nhiệm vụ. Chúng tôi có thể dùng Office SharePoint Designer 2007 để xây dựng dòng công việc không có mã linh động cho giải pháp này.

 • Bảng điều khiển và quản lý dạng xem    Chúng tôi cần một cách để hiển thị một dạng xem kết hợp của tất cả dự án, tất cả ngân sách và như vậy. Chúng tôi có thể dễ dàng xây dựng không có mã dạng xem dữ liệu để hiển thị gia nhập và kết hợp thông tin cho một bảng điều khiển.

 • Mối quan hệ mẹ-con    Không có một vài dễ sử dụng vấn đề khi tạo nhiệm vụ. Có lẽ chúng ta muốn có một mặc định nhiệm vụ vào dự án nhất định, tùy thuộc vào trang mà chúng tôi đang ở trên. Chúng tôi có thể sử dụng Office SharePoint Designer 2007 thêm lô-gic để tự động hóa nối kết của một mục khác.

Microsoft dùng phương pháp lặp cùng trong khi xây dựng các mẫu ứng dụng 40, và một tập hợp các phương pháp phù hợp với cách thực hành tốt nhất quán, cây quyết định, v.v., đã được phát triển để tối ưu hóa cho nên làm gì gốc trong Windows SharePoint Services 3.0 và nên làm gì dùng Office SharePoint Designer 2007 và các công cụ. Phần tiếp theo của bài viết này thảo luận về những phương pháp, xác định năm "thiết kế mẫu" và những cách mà họ nên được thực hiện, ví dụ từ nhiều trong các mẫu ứng dụng dọc theo cách trích dẫn. Như vậy, phần còn lại của tài liệu này là chuyên sâu hơn kỹ thuật hơn thảo luận về phương pháp và chi tiết hơn.

Đầu trang

Thực hiện phổ biến mẫu thiết kế

Trong phần này, chúng tôi sẽ mô tả mẫu thiết kế cơ bản năm trong ngữ cảnh của cách Microsoft thực sự dùng chúng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tham chiếu đến một số ví dụ khác nhau trong các mẫu, bao gồm mã mẫu và một số hướng dẫn từng bước khi thích hợp. Người phát triển sẽ tìm thấy phần này và các phần còn lại về cách thực sự xây dựng một ứng dụng mẫu hữu ích nhất, nhưng nó được viết có thể truy nhập vào không phải là nhà phát triển không.

Để bắt đầu, thiết kế mẫu là:

 • Tùy chỉnh biểu mẫu    Tạo tùy chỉnh diện mạo và cảm nhận cho các hướng dẫn cho hành động tại điểm nhất định trong quy trình kinh doanh (bao gồm chỉ lộ các thuộc tính thích hợp được phép được sửa đổi hoặc có liên quan ở một giai đoạn đã cho).

 • Hành động dòng    Tạo hành động đã xác định tốt dẫn đến đúng vị trí cho cấu hành động phải (này, chúng tôi cần điều khiển dẫn hướng tốt phân biệt hành động được thực hiện và cấu hành động thực hiện thao tác).

 • Mối quan hệ mẹ-con    Tạo một mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều danh sách SharePoint để tra cứu và tham chiếu.

 • Dòng công việc    Sử dụng Office SharePoint Designer 2007 để tạo một quy trình kinh doanh dựa trên nền tảng dòng công việc của Windows.

 • Bảng điều khiển    Sử dụng phần Web để tạo dạng xem hợp nhất các thông tin phân tán trong toàn bộ trang trong một chỗ.

Sử dụng biểu mẫu tùy chỉnh

Biểu mẫu tùy chỉnh phát vai trò quan trọng trong tùy chỉnh giao diện người dùng nhập dữ liệu trong Dịch vụ Windows SharePoint. Giống như dạng xem danh sách tùy chỉnh được sử dụng để trình bày dữ liệu danh sách theo cách khác nhau, tùy chỉnh biểu mẫu được sử dụng để trình bày các phương pháp khác nhau của tổng hợp người dùng nhập. Cần phải để tạo các biểu mẫu tùy chỉnh có thể phát sinh vì lý do khác nhau, tùy theo nhu cầu doanh nghiệp.

Tùy chỉnh dựa trên nhiệm vụ

Quy trình kinh doanh yêu cầu người dùng thực hiện hành động cụ thể rất có ảnh hưởng đến dữ liệu nghiệp vụ tại điểm khác nhau trong quy trình. Giải pháp quy trình kinh doanh giúp dễ dàng cho người dùng thực hiện công việc của họ bằng lộ thông tin thích hợp ở từng giai đoạn trong quy trình.

Dịch vụ Windows SharePoint bao gồm một biểu mẫu sửa với mỗi danh sách theo mặc định. Tuy nhiên, biểu mẫu này có thể không hiển thị bộ trường, tốt nhất cho một giai đoạn cụ thể của một quy trình kinh doanh và nó sẽ không sắp xếp các trường trong một cách thực hiện hành động bắt buộc xóa. Để đảm bảo rằng người dùng có thể dễ dàng sửa thông tin chính xác khi thực hiện một hành động, bạn có thể tạo một biểu mẫu tùy chỉnh cho mỗi hành động.

Giải pháp lỗi theo dõi sử dụng biểu mẫu tùy chỉnh sửa sao cho tại mỗi giai đoạn của lỗi quá trình theo dõi, nó ngay lập tức xóa thông tin nào phải được nhập cho một mục lỗi. Mỗi hành động trong các lỗi theo dõi tiến trình có biểu mẫu của chính nó. Ví dụ, khi người dùng lựa chọn để giải quyết lỗi, chúng được chuyển hướng đến trang độ phân giải (Resolve.aspx). Trang này cho phép họ nhập tên của người đã giải quyết các lỗi và giải quyết lỗi. Người dùng bấm vào nút đó giải quyết để nộp sửa đổi của họ. Điều này cung cấp một hành động dòng dễ sử dụng và giúp loại bỏ lỗi hay thông tin thiếu.

Tạo một biểu mẫu tùy chỉnh sửa khá dễ dàng để làm bằng cách dùng Office SharePoint Designer 2007:

 1. Tạo một bản sao của mặc định EditForm.aspx và đổi tên.

  Quan trọng: Điều quan trọng mà bạn tạo một bản sao của mặc định EditForm.aspx và đổi tên như bước đầu tiên trong quá trình này là. Nếu bạn thực hiện bước 2 trang EditForm.aspx ban đầu, bạn sẽ không thể phục hồi ngắt danh sách.

 2. Xóa bỏ phần Web biểu mẫu danh sách trong biểu mẫu sửa mới của bạn.

 3. Chèn một dạng xem dữ liệu có chứa dữ liệu mà bạn muốn hiển thị (trên menu chèn , bấm Điều khiển SharePoint, sau đó bấm Biểu mẫu danh sách tùy chỉnh).

 4. Sử dụng phương pháp chèn , Office SharePoint Designer 2007 tự động tạo ra một nút lưu cho biểu mẫu. Mã dưới đây Hiển thị ví dụ về HTML tùy chỉnh cho nút lưu .

<input type="button" value="Save" name="btnSave" onclick="javascript: {ddwrt:GenFireServerEvent('__commit;__redirectsource')}"/>

Dẫn hướng

Sau khi bạn đã tạo trang tương ứng với vai trò của bạn, bạn vẫn cần cung cấp cách để người dùng để truy nhập nhanh bảng điều khiển có liên quan. Trong trường hợp lập kế hoạch giải pháp, chúng tôi đã làm điều này bằng cách dùng một mẫu XSL để tạo một nối kết đến bảng điều khiển chính xác cho người dùng hiện tại dựa trên vai trò của họ.

Các hạn chế một các phương pháp này là nếu bạn thêm nhiều vai trò giải pháp của bạn, cung cấp tùy chỉnh bảng điều khiển vai trò sẽ yêu cầu tạo các trang .aspx bổ sung.

Điều quan trọng cần lưu ý rằng phương pháp này không thể thêm bất kỳ bổ sung kiểm soát những ai có quyền truy nhập thông tin trên trang web là. Bất kỳ người dùng có thể vẫn lý thuyết xem bất kỳ thông tin trong giải pháp.

Gán vai trò cho người dùng

Không có nhiều cách để tạo vai trò và gán chúng cho người dùng khác nhau. Giải pháp tốt nhất để thách thức này sẽ khác nhau đáng kể theo yêu cầu của một ứng dụng cụ thể hoặc tổ chức. Dịch vụ Windows SharePoint không cung cấp cách thức để gán vai trò cung cấp ra khỏi hộp. Trong một số trường hợp, nó có thể đủ để cung cấp vai trò sau khi một trang web có được triển khai hoặc cho phép người dùng gán vai trò cho bản thân họ là cần thiết.

Trong trường hợp lập kế hoạch giải pháp, người dùng có thể đăng ký cho vai trò nhất áp dụng cho chúng. Điều này được thực hiện qua các phần Web tùy chỉnh trên trang trước Workspace lập kế hoạch sự kiện.

Các ví dụ về mẫu thiết kế này

Đối với máy chủ quản trị ví dụ khác về cách sử dụng biểu mẫu tùy chỉnh, hãy xem Thư viện vay mượn ứng dụng mẫu cho Windows SharePoint Services 3.0.

Ví dụ một quản trị site, hãy xem quản lý quy trình sản xuất ứng dụng mẫu cho Windows SharePoint Services 3.0.

Kiểm soát việc hành động dòng

Ứng dụng Web thực tế mô hình sau khi một quy trình kinh doanh được hiếm khi nằm trong một trang Web đơn lẻ hoặc một phần Web. Thay vào đó, nó trải rộng qua một số cấu phần chẳng hạn, mỗi trách nhiệm đối với một bước riêng biệt trong quy trình kinh doanh. Do đó, dẫn hướng một cách trôi chảy và dễ dàng giữa các cấu phần của một ứng dụng sẽ trở thành một khía cạnh khóa của thiết kế ứng dụng. Một khóa thiết kế mẫu hình, sau đó, là để điều khiển hành động dòng bằng ràng buộc hành động tiến trình kinh doanh để dẫn hướng, để thực hiện một hành động cụ thể hướng dẫn người dùng để phù hợp trang tiếp theo hoặc hành động tiếp theo.

Một phương thức kiểm soát hành động dòng là sử dụng các chức năng hành động tùy chỉnh trong Windows SharePoint Services 3.0, cho phép bạn thêm hành động của riêng bạn vào nút ngữ cảnh được nhúng cho các mục trong thư viện. Một hạn chế các khả năng này là hành động phải mã hóa cứng và không thể được tham số hóa bằng tên của mục hoặc một số giá trị động khác.

Phương pháp khác, cho phép bạn kết hợp động hành động vào quy trình kinh doanh của bạn, là tạo danh sách SharePoint tùy chỉnh và sử dụng "các trường được tính." Mẫu ứng dụng chức năng theo dõi lỗi sử dụng danh sách lỗi tùy chỉnh để theo dõi trạng thái lỗi và thông tin. Dùng trường được tính, Microsoft đã có thể kết hợp tùy chỉnh nối kết vào dạng xem danh sách, sao cho người dùng có thể thực hiện hành động trên lỗi, chẳng hạn như "Kích hoạt" hoặc "Giải quyết", và mỗi các hành động có dẫn hướng mang đến những người dùng để viết tùy chỉnh biểu mẫu (xem trước thiết kế kiểu) để làm những điều cần thiết để kích hoạt hoặc giải quyết lỗi.

Trường được tính là một tính năng của Windows SharePoint Services 3.0 cho phép bạn áp dụng một mẫu hình tùy chỉnh hiển thị dưới dạng một cột trong danh sách SharePoint. Do đó, một hành động quy trình kinh doanh (kích hoạt một lỗi) được hiển thị ở dạng một nút trong một cột dẫn hướng người dùng vào biểu mẫu tùy chỉnh chính xác thực hiện hành động công việc đó.

Trường được tính hỗ trợ lô-gic có điều kiện để chọn xem một hành động được hiển thị. Ví dụ, nếu các lỗi đã được kích hoạt, chúng tôi không hiển thị nút kích hoạt . Một trường được tính được thêm vào danh sách SharePoint bằng cách thêm một thành phần trường lược đồ XML tệp xác định danh sách. <Field ID="{EA1D0509-767B-4576-ABEF-FC66647037B9}" Name="ActivateBug" Group="_Hidden" Type="Computed" Sortable="FALSE" Filterable="FALSE" DisplayName="$Resources:tsa,Activate_DispName;" ClassInfo="Icon" AuthoringInfo="$Resources:core,Linked_Item;"> <FieldRefs> <FieldRef ID="{94f89715-e097-4e8b-ba79-ea02aa8b7adb}" Name="FileRef"/> <FieldRef ID="{3f277a5c-c7ae-4bbe-9d44-0456fb548f94}" Name="Status"/> <FieldRef Name="ID" /> </FieldRefs> <DisplayPattern> <IfEqual> <Expr1>$Resources:core,Status_Active;</Expr1> <Expr2> <Field Name="Status"/> </Expr2> <Then> </Then> <Else> <HTML><![CDATA[<a href="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/Activate.aspx?ID=]]></HTML> <Column HTMLEncode="TRUE" Name="ID"> </Column> <HTML><![CDATA[" onclick="GoToLink(this);return false;" target="_self">]]></HTML> <HTML><![CDATA[<img border="0" alt="]]></HTML> <HTML>$Resources:tsa,Activate_DispName;</HTML> <HTML><![CDATA[" src="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/IMNBUSY.GIF">]]></HTML> <HTML><![CDATA[</a>]]></HTML> </Else> </IfEqual> </DisplayPattern> </Field>

Mã này hiển thị XML cho trường được tính kích hoạt. Trường này hiển thị nối kết có thể bấm vào trạng thái màu cam nếu lỗi đã không được kích hoạt. Người dùng có thể bấm vào nối kết để đi đến kích hoạt mẫu cho lỗi này.

Thành phần FieldRefs bao gồm một tham chiếu trường trạng thái trường trong danh sách lỗi. Tham chiếu này cho phép chúng tôi để thực hiện tùy chỉnh hiển thị trường này được tính dựa vào trạng thái của lỗi.

Trường DisplayPattern của cột được tính có chứa các tính toán và kết xuất mẫu cho cột. Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng câu lệnh if-then-else để xác định trạng thái của lỗi là hiện hoạt. Nếu lỗi đang hoạt động, chúng tôi hiển thị không có gì trong trường kích hoạt. Nếu lỗi không hoạt động, rồi HTML vào thành phần khác được hiển thị. Mã HTML này là hình ảnh và nối kết mà người dùng có thể bấm để kích hoạt các lỗi.

Các ví dụ về mẫu thiết kế này

Đối với máy chủ quản trị ví dụ khác về kiểm soát hành động dòng, hãy xem Thư viện vay mượn ứng dụng mẫu cho Windows SharePoint Services 3.0.

Cho một ví dụ về quản trị site, hãy xem nhân viên hoạt động trang ứng dụng mẫu cho Microsoft Windows SharePoint Services 3.0.

Sử dụng mối quan hệ mẹ-con

Giải pháp kinh doanh thường yêu cầu dữ liệu để xem và sử dụng trong ngữ cảnh của mối quan hệ cho các dữ liệu. Ví dụ, như chúng tôi có hiển thị với dự án theo dõi ứng dụng, dự án, nhiệm vụ, vấn đề, và mốc thời gian được mỗi lưu trữ trong danh sách SharePoint riêng của họ. Mỗi nhiệm vụ, vấn đề và mốc thời gian được liên kết với một mục trong danh sách dự án. Duy trì các mối quan hệ giữa các danh sách và "con" thông tin trong danh sách khác có thể gây ra một thách thức.

Tạo một nối kết mặc định giữa các mục danh sách mới và hiện có

Một thách thức thông thường gặp phải khi người dùng nào để tạo một mục danh sách liên quan đến một mục trong danh sách mẹ. Trong giải pháp theo dõi nhiều dự án, điều này xảy ra khi người dùng cố gắng tạo nhiệm vụ liên quan đến dự án hiện có. Hộp, không có cơ chế không có trong Windows SharePoint Services 3.0 để tự động tạo một mối quan hệ giữa các mục trong danh sách được tạo ra và một tồn tại.

Từ trang dự án chi tiết (DispForm.aspx) trong dự án nhiều ứng dụng mẫu theo dõi, người dùng có thể tạo các nhiệm vụ mới trong một dự án đó. Trang tạo nhiệm vụ mới (NewForm.aspx) chứa một menu thả xuống nơi người dùng có thể chọn dự án mẹ cho nhiệm vụ này. Để thực hiện này mặc định thả xuống cho dự án mẹ Hiển thị trên trang người dùng dẫn hướng từ, chúng tôi chuyển ID của dự án mẹ đến NewForm.aspx trong chuỗi truy vấn. Tiếp theo, chúng tôi dùng JavaScript, phân tích giá trị dự án ID xuất và chọn dự án liên quan trong hộp thả xuống. <a href="../ProjectTasks/NewForm.aspx?ProjectID={$ProjectID}" onclick="javascript:this.href = unescapeProperly(escape(this.href)); GoToLink(this); return false;" target="_self">Create a new Task...</a>

Mã này hiển thị nối kết từ DispForm.aspx. Lưu ý rằng ProjectID được bao gồm trong chuỗi truy vấn.

Khi NewForm.aspx được tải, JavaScript phân tích ID dự án từ chuỗi truy vấn và thay đổi các danh sách thả xuống dự án để dự án chính xác được chọn.

JavaScript được chứa trong một phần Web trình soạn nội dung trên NewForm.aspx. Phần Web được đặt thành có không chrome, sao cho nó không xuất hiện trên trang trừ khi trang trong chế độ chỉnh sửa. JavaScript vào sẽ được đặt khu vực trình soạn nội dung bên trong. <script type="text/javascript"> _spBodyOnLoadFunctionNames.push("fillDefaultValues"); function fillDefaultValues() { var qs = location.search.substring(1, location.search.length); var args = qs.split("&"); var vals = new Object(); for (var i=0; i < args.length; i++) { var nameVal = args[i].split("="); var temp = unescape(nameVal[1]).split('+'); nameVal[1] = temp.join(' '); vals[nameVal[0]] = nameVal[1]; } setLookupFromFieldName("Project", vals["ProjectID"]); setLookupFromFieldName("Milestone", vals["MilestoneID"]); } function setLookupFromFieldName(fieldName, value) { if (value == undefined) return; var theSelect = getTagFromIdentifierAndTitle("select","Lookup",fieldName); if (theSelect == null) { var theInput = getTagFromIdentifierAndTitle("input","",fieldName); ShowDropdown(theInput.id); var opt=document.getElementById(theInput.opt); setSelectedOption(opt, value); OptLoseFocus(opt); } else { setSelectedOption(theSelect, value); } } function setSelectedOption(select, value) { var opts = select.options; var l = opts.length; if (select == null) return; for (var i=0; i < l; i++) { if (opts[i].value == value) { select.selectedIndex = i; return true; } } return false; } function getTagFromIdentifierAndTitle(tagName, identifier, title) { var len = identifier.length; var tags = document.getElementsByTagName(tagName); for (var i=0; i < tags.length; i++) { var tempString = tags[i].id; if (tags[i].title == title && (identifier == "" || tempString.indexOf(identifier) == tempString.length - len)) { return tags[i]; } } return null; } </script>

LệnhspBodyOnLoadFunctionNames.push_sẽ thêm hàm fillDefaultValues danh sách script để chạy ở thời gian.

Hàm fillDefaultValues giữ lại dự án ID hoặc mốc thời gian ID từ chuỗi truy vấn và chuyển đến setSelectedOptions. Rồi setSelectedOptions đặt giá trị của menu thả xuống để ID cho dự án mẹ.

Các ví dụ về mẫu thiết kế này

Đối với máy chủ quản trị ví dụ khác về cách sử dụng chính-phụ dạng xem, hãy xem theo dõi hàng tồn kho ứng dụng mẫu cho Windows SharePoint Services 3.0.

Ví dụ một quản trị site, hãy xem mới mở cửa hàng ứng dụng mẫu cho Windows SharePoint Services 3.0.

Sử dụng dòng công việc

Windows SharePoint Services 3.0 lưu trữ nền tảng dòng công việc Windows để cho phép thêm lô-gic dòng công việc vào một ứng dụng. Office SharePoint Designer 2007 có một công cụ thiết kế quy tắc dựa trên hiệu quả để tùy chỉnh và thêm lô-gic có điều kiện xung quanh các dòng công việc out of the hộp. Bạn cũng có thể tạo phức tạp hơn và dòng công việc tùy chỉnh với mã sử dụng Visual Studio 2005 với các Visual Studio 2005 phần mở rộng cho dòng công việc nền tảng Windows. Trong bất kỳ trường hợp, không có một số điều cần cân nhắc để khi nào và cách dùng dòng công việc, như sau.

Cân nhắc về cách dùng dòng công việc

Dòng công việc là giải pháp lý cho các thao tác không đồng bộ. Trong thư viện vay mượn giải pháp, dòng công việc được dùng khi người dùng đề xuất một thư viện tài nguyên mới. Một trong những lý do dòng công việc đó là một lựa chọn tốt dưới đây là quy trình giữa proposer và người phê duyệt không đồng bộ.

Dòng công việc vẫn hoạt động tốt cho sự kiện đã lên lịch. Trong thư viện vay mượn giải pháp, dòng công việc được dùng để xử lý kiểm xuất và hạn ngày lời nhắc cho các tài nguyên. Sau khi một mục được kiểm xuất, dòng công việc tự động gửi đến hạn một lời nhắc ngày khi mục thành đến hạn.

Dòng công việc có thể được dùng như một phương tiện để đơn giản hóa ngược lại một nhiệm vụ lập trình phức tạp dùng trên máy chủ. Quản lý sổ chấm công ứng dụng mẫu cho Windows SharePoint Services 3.0 là một ví dụ. Ứng dụng này theo dõi trong suốt thời gian làm việc của nhân viên một nhiệm vụ cụ thể bằng tính toán sự khác biệt thời gian giữa thời trong và đấm xuất dấu thời gian. Thông thường, theo dõi của các dấu thời gian sẽ yêu cầu ghi nhật ký trong các hoạt động hai máy chủ (có thể đến cơ sở dữ liệu) – nỗ lực đáng kể phát triển. Thay vào đó, ứng dụng này dựa trên một dòng công việc đơn giản bước. Khi người dùng đấm, dòng công việc tạo một mục trong danh sách thời gian đăng nhập và đặt giá trị thời gian bắt đầu với dấu thời gian hiện tại. Tương tự, khi người dùng đấm, dòng công việc cập nhật hàng được liên kết trong danh sách cùng và đặt giá trị thời gian kết thúc. Trong thời gian làm việc của người dùng là đơn giản là sự khác biệt giữa thời gian kết thúc và giá trị thời gian bắt đầu, vốn được phản ánh trong cột được tính toán có nhãn giờ.

Dòng công việc thực thi không đồng bộ. Nếu bạn đang tạo giải pháp nơi các kết quả của hành động phải hoàn tất ngay trước dẫn hướng đến trang tiếp theo, dòng công việc không có giải pháp tốt nhất. Ví dụ, trong các lỗi theo dõi các giải pháp, dòng công việc không được dùng để xử lý lỗi kích hoạt và độ phân giải. Một trong các lý do khiến bạn lựa chọn thiết kế này là thay đổi trong trạng thái lỗi cần được phản ánh trong giao diện người dùng ngay lập tức sau khi người dùng sẽ đưa hành động trên một lỗi.

Sử dụng Office SharePoint Designer 2007 để xây dựng một dòng công việc tùy chỉnh

Tạo một dòng công việc bằng cách dùng Office SharePoint Designer 2007 là một trải nghiệm mã miễn phí. Mở một trang web, bạn chỉ cần bấm vào menu tệp , trỏ đến mới, bấm dòng công việc, và sau đó sử dụng trình thiết kế dòng công việc. Trình thiết kế dòng công việc cho phép bạn tạo quy tắc phức tạp và hành động và được tích hợp với danh sách SharePoint và thư viện để bạn có thể dùng trường và giá trị trực tiếp từ mục danh sách và thư viện để thúc đẩy lô-gic dòng công việc của bạn.

Ví dụ, giả sử bạn muốn tạo hành động dòng công việc sẽ gửi email cho người sở hữu nhiệm vụ bất cứ khi nào một nhiệm vụ mới hoặc các vấn đề được tạo ra. Mẫu theo dõi dự án, chủ sở hữu là cột tùy chỉnh trong danh sách SharePoint, để dòng công việc có thể sử dụng giá trị của cột này và sau đó linh động xác định địa chỉ email thực tế tại thời gian chạy.

Để tìm hiểu thêm về dòng công việc trong Office SharePoint Designer 2007, hãy xem giới thiệu về Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Các ví dụ về mẫu thiết kế này

Đối với máy chủ quản trị ví dụ khác về cách sử dụng dòng công việc, hãy xem công việc yêu và một cuộc phỏng vấn quản lý ứng dụng mẫu cho Windows SharePoint Services 3.0.

Ví dụ một quản trị site, hãy xem bản dùng thử nghiệm lâm sàng khởi tạo và quản lý ứng dụng mẫu cho Windows SharePoint Services 3.0.

Sử dụng bảng điều khiển

Trong số các lợi ích của phần Web cơ sở hạ tầng trong Windows SharePoint Services 3.0 là khả năng hiển thị thông tin phân tán trong toàn bộ SharePoint site hoặc ra bên ngoài trong một trang tóm tắt, được gọi là một bảng điều khiển. Một thông thường nhu cầu trong môi trường được chia sẻ là dựa trên vai trò bảng điều khiển, mà có thể cung cấp một dạng xem thông tin liên quan đối với vai trò hoặc người. Bảng điều khiển như vậy có thể tận dụng các chức năng dựng sẵn mạnh mẽ, chẳng hạn như một phần Web bộ lọc và khán giả mục tiêu để hiển thị thông tin dựa trên người đang xem trang.

Bạn cũng có thể đi xa hơn những chức năng và tạo các trang riêng biệt cho vai trò riêng biệt, để bạn có thể tùy chỉnh thực sự không chỉ thông tin trình bày, nhưng cũng bố trí và các khía cạnh khác của trang. Như vậy tùy chỉnh dựa trên vai trò trang được sử dụng rộng rãi thông qua các mẫu ứng dụng và có thể, bao gồm tất nhiên, lọc và cũng hướng tới khán giả.

Thư viện vay mượn ứng dụng này, ví dụ, làm cho sử dụng bảng điều khiển dựa trên vai trò để trình bày thông tin có liên quan nhiều nhất cho người dùng dựa trên vai trò của người dùng. Trang chính của trang có hai trang sẵn dùng: một nhắm đến người dùng thư viện (trang mặc định) và cho các thư viện.

Tương tự, bộ phận trợ giúp ứng dụng có ba dạng xem của bảng điều khiển sẵn dùng trên trang: Trang chủ đại diện dịch vụ, kiến thức quản lý trang đầu và đại diện dịch vụ quản lý trang đầu. Dùng lựa chọn siêu kết nối nhất liên quan đến vai trò của họ. Phần Web dạng xem được hiển thị trong bảng điều khiển cũng sẽ lọc nội dung được hiển thị liên quan đến người dùng. Điều này được thực hiện bằng cách áp dụng một bộ lọc vào dạng xem. Các bước sau đây minh họa cách một bộ lọc được áp dụng cho một dạng xem danh sách hiện có.

 1. Dẫn hướng đến danh sách dạng xem trang trong trình duyệt.

 2. Xác định vị trí điều khiển thả xuống trên thanh công cụ danh sách và chọn xem bạn muốn sửa đổi, nếu dạng xem chưa được chọn.

 3. Đi tới điều khiển thả xuống cùng một lần nữa và chọn sửa đổi dạng xem này.

 4. Trên trang sửa dạng xem, hãy cuộn xuống đến phần bộ lọc. Đặt giá trị bộ lọc như sau:

  Hiển thị các mục khi cột tạo bởi bằng [tôi], hoặc khi cột khách hàng bằng [tôi].

 5. Bấm OK.

Trang chủ quản lý đại diện dịch vụ của bộ phận trợ giúp ứng dụng, Hiển thị trong hình 4, tính năng hai phần Web bảng điều khiển tóm tắt yêu cầu dịch vụ bằng trạng thái và ưu tiên ở dạng một biểu đồ thanh.

Một Trang Bảng điều khiển
Hình 4: Một trang bảng điều khiển

Đây là dạng xem phần Web dữ liệu mà phản ánh dữ liệu chứa trong một danh sách được gọi là yêu cầu dịch vụ, cũng là một phần của trang giải pháp bộ phận trợ giúp. Để nhất hiểu cách các phần Web đã được tạo, mở site trong Office SharePoint Designer 2007 và tải trang HelpDeskManager.aspx có chứa các phần Web. Xem trang trong dạng xem tách và bạn sẽ thấy mã sau các phần Web là kết hợp các ngôn ngữ đánh dấu XLST, HTML và CSS.

Cho chúng tôi kiểm tra cách các thanh biểu đồ thanh trên phần Web đã được tạo. Chúng tôi sẽ mất tổng thể dịch vụ yêu cầu ưu tiên phần Web làm ví dụ. Trong Office SharePoint Designer 2007, trên menu chèn , bấm Điều khiển SharePoint, sau đó bấm Dạng xem dữ liệu để mở ngăn tác vụ của thư viện nguồn dữ liệu. Ngăn tác vụ này cho phép chúng tôi duyệt qua nhiều nguồn dữ liệu hiện có thể truy nhập vào site, bao gồm danh sách đã trong site. Trong trường hợp của chúng tôi ở đây, chúng tôi bung rộng phần có nhãn Danh sách SharePoint và bấm vào tên danh sách, Yêu cầu dịch vụ, để cho biết rằng danh sách này sẽ là nguồn của dữ liệu của chúng tôi. Trong menu ngữ cảnh sẽ bật lên, chúng tôi bấm Hiển thị dữ liệu. Điều này sẽ mở ra một bảng mới trong ngăn tác vụ được gọi là chi tiết nguồn dữ liệu cho thấy tất cả các trường và dữ liệu mẫu được lưu trữ trong danh sách yêu cầu dịch vụ. Từ bảng này, chúng tôi chọn các tên trường mong muốn chúng tôi muốn hiển thị trong phần Web — trong trường hợp của chúng tôi, trường ưu tiên — và chọn Chèn trường đã chọn là dạng xem mục duy nhất (xem hình 5).

Lưu ý rằng mục đích của chúng tôi ở đây để hiển thị một số tóm tắt tất cả nhiệm vụ được nhóm theo mức độ ưu tiên. Điều này có nghĩa là chúng tôi cần phải danh sách các tùy chọn sẵn dùng trong trường ưu tiên chỉ một lần, và sau đó hiển thị một số mỗi giá trị priority trong danh sách cùng với. Do đó, chúng tôi lựa chọn để hiển thị các giá trị priority dưới dạng một Dạng xem mục duy nhất làm điểm bắt đầu tùy chỉnh của chúng tôi. Chọn một Dạng xem mục nhiều thay vào đó sẽ hiển thị tất cả các hàng trong danh sách.

Tạo Trang Bảng điều khiển trong SharePoint Designer
Hình 5: Tạo một trang bảng điều khiển trong Office SharePoint Designer 2007

Điều này sẽ chèn phần Web dạng xem dữ liệu trong trang tại điểm con trỏ. Tuy nhiên, phần Web chỉ hiển thị một hàng dữ liệu, và không phải là một biểu đồ thanh tóm tắt yêu cầu dịch vụ theo mức độ ưu tiên. May mắn, vì phần Web được kết xuất bằng cách dùng mã HTML và XSL, chúng tôi đang miễn phí để tùy chỉnh mã cho phù hợp với nhu cầu của chúng tôi. Phần sau đây làm nổi bật một số khu vực then chốt tùy chỉnh này để chuyển đổi phần Web này vào một biểu đồ thanh.

Chúng tôi biết nguồn dữ liệu danh sách của chúng tôi có ba giá trị có thể có mức ưu tiên: (1) cao, (2) thông thường và (3) thấp. Do đó, chúng tôi khai báo một biến số XLST cho mỗi giá trị như sau: <xsl:variable name="High" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(1) High'])" /> <xsl:variable name="Normal" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(2) Normal'])" /> <xsl:variable name="Low" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(3) Low'])" /> <xsl:variable name="AllTasks" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row)" />

Lưu ý rằng XSL tham số @Priority tham chiếu đến tên của trường nguồn dữ liệu. Vì mã cho mỗi giá trị priority ba đồ thị tương tự, chúng tôi tập trung vào đồ họa chỉ có mức ưu tiên giá trị đầu tiên. Để lấy giá trị tỷ lệ phần trăm, chúng tôi xác định một mới biến, percetHigh, để tính toán giá trị tỷ lệ phần trăm của yêu cầu ưu tiên cao: <xsl:variable name="percentHigh" select="$High div $AllTasks" />

Mã tạo thanh thực tế là một mẫu XSL, như hình dưới đây: <xsl:template name="ChartRow"> <xsl:param name="RowName"></xsl:param> <xsl:param name="Value"></xsl:param> <xsl:param name="PercentValue"></xsl:param> <tr> <td class="ms-formbody" width="125px" style="vertical-align:middle"> <xsl:value-of select="$RowName"/>: <xsl:value-of select="$Value" /> <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes"> &amp;nbsp; </xsl:text>( <xsl:call-template name="percentformat"> <xsl:with-param name="percent" select="$PercentValue"/> </xsl:call-template>) </td> <td> <table width="100%" > <tr> <td width="{round($PercentValue*100)+1}%" height="15px" class="ms-selected"><xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> <td width="100%" > <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> </tr> </table> </td> </tr> </xsl:template>

Lưu ý rằng thanh chính là một bảng với hai ô. Độ rộng ô đầu tiên, biểu thị chiều rộng của thanh vào đồ họa, được xác định bởi PercentValue biến, được thể hiện trong phần mã như: td width="{round($PercentValue*100)+1}%"

Ô này cũng có một lớp CSS kiểu, ms chọn, áp dụng cho nó. Lớp kiểu này được xác định trong tệp biểu định kiểu core.css như sau: .ms-selected { background-position:left top; color:#000000; background-image:url("/_layouts/images/filedialogselected.gif"); background-color:#FFE499; border-top:1px solid #FFE499; border-bottom:1px solid #FFE499; background-repeat:repeat-x; }

Hình nền, filedialogselected.gif, những gì làm cho ô (ví dụ: thanh) xuất hiện màu vàng.

Các ví dụ về mẫu thiết kế này

Đối với máy chủ quản trị ví dụ khác về cách sử dụng bảng điều khiển, hãy xem Trung tâm gọi ứng dụng mẫu cho Windows SharePoint Services 3.0.

Ví dụ một quản trị site, hãy xem báo cáo hiệu suất doanh nghiệp ứng dụng mẫu cho Windows SharePoint Services 3.0.

Đầu trang

Xây dựng các mẫu

Mẫu ứng dụng trong Dịch vụ Windows SharePoint đi trong hai kiểu: trang định nghĩa và mẫu site. Mẫu ứng dụng 40 là kết hợp hai. Cả hai kiểu mẫu sẵn dùng cho người dùng chọn trên trang trang Web SharePoint mới , và cả hai hàm rất tương tự để người dùng cuối. Tuy nhiên, phương pháp tạo các mẫu và thực hiện chúng sẵn dùng trong biểu mẫu tạo trang web rất khác nhau.

Định nghĩa trang

Trong ý nghĩa nhất cơ bản, định nghĩa trang là một tập hợp các tệp XML, tập hợp và trang .aspx dictate cách site dựa trên nó sẽ được cấu trúc và ứng dụng cơ bản trong site sẽ làm gì. Vì các tệp XML và .aspx cơ sở có thể truy nhập thông qua hệ thống tệp, họ có thể nhân bản và sửa đổi dễ dàng để tạo lại định nghĩa trang mới, thực hiện định nghĩa trang cao có thể tùy chỉnh.

Sau khi một trang web sẽ được cung cấp (được tạo ra) ra khỏi định nghĩa trang, thay đổi đối với tệp định nghĩa trang trong hệ thống tệp vẫn có thể phát tán trên site được cung cấp. Tuy nhiên, thay đổi tệp định nghĩa site sau khi site được cung cấp không được hỗ trợ bởi Microsoft. Nếu bất kỳ trang nào trong site được cung cấp được sửa đổi bằng cách dùng một trình soạn thảo bên ngoài chẳng hạn như Office SharePoint Designer 2007, trang sẽ làm mất kết nối với định nghĩa trang trong hệ thống tệp. Thay vào đó, trang được lưu trong hệ thống cơ sở dữ liệu Dịch vụ Windows SharePoint và được gọi là "tùy chỉnh" hoặc "không được sao chụp" trang.

Nếu bạn cần để tùy chỉnh một định nghĩa trang hiện có, tiếp cận của bạn sẽ bắt đầu với một bản sao được đổi tên của định nghĩa trang, thay vì sửa đổi hiện có. Để thực hiện thay đổi đối với một định nghĩa trang hiện có, sau khi site đã được cung cấp biểu mẫu, bạn cần để tạo và triển khai một gói nâng cấp giải pháp định nghĩa trang. Để biết chi tiết về cách thực hiện điều này, hãy xem các bài viết tương ứng trong Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

Mẫu site

Mẫu site là một trang SharePoint đóng gói vào một tệp có thể mở gói để tạo các trang mới với tương tự như cấu trúc và nội dung. Điều này có nghĩa là rằng để tạo một mẫu site, chúng tôi cần phải có một site SharePoint hiện có làm điểm bắt đầu. Bất kỳ tùy chỉnh trang – bố trí trang, biểu định kiểu, hình ảnh, trang cái, tài liệu, danh sách, danh sách nội dung – có thể được ghi lại trong mẫu.

Quy trình tổng hợp một trang web hiện có vào một mẫu có thể xảy ra ngay từ các tác vụ quản trị của trang (dưới Thiết đặt Site) hoặc từ Office SharePoint Designer 2007. Sau khi đã tạo, mẫu site được lưu trữ trong bộ sưu tập mẫu Site trong tuyển tập trang hiện tại. Tệp có phần mở rộng .stp. Tệp này có thể tải xuống từ bộ sưu tập mẫu Site và di chuyển đến tuyển tập trang khác hoặc một môi trường máy chủ khác nhau. Phần sau của phần này delves vào chi tiết về cách tạo và sử dụng một mẫu site.

Dùng định nghĩa trang so với mẫu site

Khi chúng ta chỉ cần thảo luận, mẫu site thực sự có nguồn gốc từ định nghĩa trang. Khi quyết định giữa việc tạo một định nghĩa trang mới hoặc một mẫu site, hãy cân nhắc các thao tác sau:

 • Độ phức tạp của ứng dụng    Nếu nhu cầu của bạn hầu hết là thẩm Mỹ, chẳng hạn như thay đổi bố trí và hình ảnh thao tác với các site hiện có, mẫu site là cách để đi. Mặt khác, nếu bạn muốn thêm phần Web mới định nghĩa, hoặc muốn sử dụng mã tùy chỉnh hoặc tính trường, bạn nên tạo một định nghĩa trang tùy chỉnh.

 • Mức truy nhập của bạn trong máy chủ    Bạn có quyền truy nhập vào máy chủ Web toàn bộ? Hoặc chỉ tới một tuyển tập trang cụ thể? Tạo và triển khai một định nghĩa trang yêu cầu truy nhập vào máy chủ hệ thống tệp. Nếu bạn không có quyền truy nhập này, bạn đang chỉ bao gồm cách tạo một mẫu site ở cấp tuyển tập trang, bạn có thể truy nhập. Nhớ rằng yêu cầu truy nhập này không áp dụng cho người quản trị trang — sau khi được triển khai, bất kỳ ai có quyền để tạo một trang mới sẽ có quyền truy nhập vào một trong hai kiểu mẫu ứng dụng.

 • Tần suất Cập Nhật/thay đổi trong tương lai    Thay đổi một mẫu site không ảnh hưởng đến site đã được tạo từ đó — chỉ mới hơn site được tạo sau khi các thay đổi sẽ bị ảnh hưởng. Triển khai một gói nâng cấp giải pháp định nghĩa trang sẽ ảnh hưởng tới tất cả các trang đã được tạo từ đó.

Hướng dẫn để tạo mẫu site và định nghĩa trang

Tạo mẫu site và định nghĩa trang liên quan đến số lượng biến đổi phức tạp. Kỹ thuật cơ bản được mô tả trong phần tiếp theo.

Tạo một mẫu site

Thảo luận Phiên bản cũ hơn, một mẫu site là thực sự một site SharePoint được đóng gói để sử dụng lại. Tệp được đóng gói này tồn tại trong bộ sưu tập mẫu Site ở mức tuyển tập trang. Mẫu site trong bộ sưu tập sẵn dùng cho việc tạo trang mới được cấp độ site con của tuyển tập trang. Các bước sau đây hướng dẫn bạn cách tạo một mẫu site mới từ một trang web hiện có:

 1. Mở trang web hiện có trong Office SharePoint Designer 2007 và bảo đảm bố trí và nội dung trong trang tùy thích.

 2. Trên menu tệp , trỏ tới xuất, sau đó bấm Mẫu Site SharePoint. Điều này sẽ đưa bạn đến trang thiết đặt trang Web.

 3. Nhập tên tệp, tiêu đề và mô tả cho mẫu.

 4. Hoặc bạn có thể chọn tùy chọn Bao gồm nội dung nếu bạn muốn dữ liệu trong danh sách và thư viện tài liệu, bao gồm trong mẫu. Bạn cũng nên chọn tùy chọn này nếu bạn muốn bao gồm dòng công việc vì dòng công việc thực sự nội dung được lưu trữ trong thư viện tài liệu.

 5. Bấm OK. Điều này sẽ tạo ra một tệp mẫu ra khỏi trang với phần mở rộng .stp và đặt tệp trong bộ sưu tập mẫu trang của trang mẹ.

Từ bộ sưu tập mẫu Site, bạn có thể bấm vào tên mẫu để tải xuống tệp .stp cục bộ vào đĩa. Từ đây, bạn có thể tải tệp lên bộ sưu tập mẫu Site khác.

Tạo một định nghĩa trang

Không giống như mẫu site, định nghĩa trang được lưu trữ trong hệ thống tệp. Từng định nghĩa trang được đặt trong thư mục riêng của nó trên máy chủ tại:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ SiteTemplates

Thư mục mẫu trang chứa các thành phần trang khác nhau chẳng hạn như tệp .aspx và .html cũng như các tài nguyên liên kết chẳng hạn như hình ảnh và tệp JavaScript. ONET. XML là tệp định nghĩa trang chính xác định cấu hình khác nhau và mô-đun cho định nghĩa trang. ONET. XML được lưu trữ trong một thư mục có tên là "XML".

Định nghĩa trang được đăng ký với Dịch vụ Windows SharePoint và chuyển thành sẵn dùng thông qua các tệp WEBTEMP XML. Tất cả các tệp WEBTEMP XML nằm tại

% CommonProgramFiles % \ \Microsoft Shared\Web máy chủ extensions\12\TEMPLATE\ < LCID > \XML

nơi < LCID > là vị trí, chẳng hạn như 1033 ID. Tên tệp XML, thực tế mục với "WEBTEMP" (ví dụ, WEBTEMPBT. XML).

Cơ bản, tạo một định nghĩa trang mới bao gồm hai bước chính: (1) thiết lập thư mục định nghĩa trang web, và (2) tạo tệp WEBTEMP XML sẽ đăng ký định nghĩa trang với Dịch vụ Windows SharePoint. Bước đầu tiên có thể được thực hiện bởi nhân bản một thư mục định nghĩa trang web hiện có và thay đổi nội dung để phù hợp với yêu cầu kinh doanh. ONET. Tệp XML chứa các yếu tố xác định phần khác nhau như thế nào trên trang web được cung cấp, chẳng hạn như thanh dẫn hướng, các mẫu tài liệu và danh sách mẫu. Thành phần cấu hình xác định danh sách và mô-đun được tạo theo mặc định khi định nghĩa trang instantiated. Phần trích dẫn sau đây là từ ONET. XML định nghĩa trang lỗi theo dõi và hiển thị một phần của thành phần cấu hình : <Configurations> <Configuration ID="0" Name="Default"> <SiteFeatures> <!-- BasicWebParts Feature --> <Feature ID="00BFEA71-1C5E-4A24-B310-BA51C3EB7A57" /> <!-- Three-state Workflow Feature --> <Feature ID="FDE5D850-671E-4143-950A-87B473922DC7" /> <!-- TSA Fields and Content Types --> <Feature ID="75A0FEA7-CD50-401e-AF0E-782F3662A299" /> </SiteFeatures> <WebFeatures> <!-- TeamCollab Feature --> <Feature ID="00BFEA71-4EA5-48D4-A4AD-7EA5C011ABE5" /> <!-- MobilityRedirect --> <Feature ID="F41CC668-37E5-4743-B4A8-74D1DB3FD8A4" /> <!-- Bug Tracking Categories List --> <Feature ID="75A0FEA7-42E8-4527-8313-F63C4C49A7E6" /> <!-- Bug Tracking Bugs List --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8E" /> <!-- Bug Tracking Bugs List Instance --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8F" /> ... ... <!-- Post Provisioning Event Handler --> <Feature ID="75A0FEA7-B0EF-434e-90D6-CE997D970564"> <Properties> <Property Key="ZonedWebPartsUrlList" Value="$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Resolve.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Activate.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Close.aspx"/> </Properties> </Feature> </WebFeatures> </Configuration> </Configurations>

Lưu ý rằng định nghĩa trang này sử dụng các tính năng nhiều chẳng hạn như danh sách lỗi, danh sách thể loại lỗi, tính di động chuyển hướng, v.v.. Các tính năng được liệt kê bên dưới các phần tử SiteFeaturesWebFeatures với tính năng GUID. Các GUID được tìm thấy trong thành phần của tính năng bên trong tệp Feature.XML tương ứng nằm trong thư mục này:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\FEATURES

Vui lòng tham khảo Windows SharePoint Services 3.0 SDK để biết thêm chi tiết về tùy chỉnh ONET. XML.

Bước thứ hai để tạo một định nghĩa trang tùy chỉnh là tạo tệp WEBTEMP *. Tệp XML trong thư mục này:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ < LCID > \XML

Thành phần mẫu tệp này xác định các cấu hình có thể được dùng để nhanh chóng các site được tạo từ định nghĩa trang. Phần trích dẫn sau đây minh họa định dạng tệp WEBTEMPbt.XML, đây là tệp cấu hình được dùng bởi định nghĩa trang lỗi theo dõi: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Templates xmlns:ows="Microsoft SharePoint"> <Template Name="BT" ID="75801"> <Configuration ID="0" Title="Bug Database" Hidden="FALSE" ImageUrl="/_layouts/images/stsprev.png" Description="A site for teams to track bugs in their shared software projects." DisplayCategory="Application Templates" > </Configuration> </Template> </Templates>

Lưu ý rằng thuộc tính tên của nút mẫu ở trên phải khớp với các "*" trong hộp tên tệp, WEBTEMP *. XML. cũng, lưu ý rằng thuộc tính DisplayCategory của thành phần cấu hình ra nào tab cấu hình sẽ xuất hiện trên trong phần chọn mẫu trang tạo trang Web. Bạn có thể tạo các tab của riêng bạn bằng cách đặt giá trị của riêng bạn vào thuộc tính này.

Sau khi tệp định nghĩa trang đã được tạo và được đặt trong thư mục phù hợp trong hệ thống tệp, khởi động lại IIS dịch vụ. Định nghĩa trang mới sẽ sẵn dùng cho các lựa chọn trong phần Chọn mẫu trang SharePoint Site mới trong Dịch vụ Windows SharePoint. Tệp định nghĩa trang cũng có thể được đóng gói dưới dạng tệp giải pháp cho việc di chuyển dễ dàng để môi trường SharePoint hoặc redeployment trong cùng một môi trường khác. Giải pháp tệp là tệp nội có một. Phần mở rộng WSP (cho gói giải pháp Web). Nó chứa các tính năng, phần Web, tập hợp, lớp tài nguyên, v.v. dùng định nghĩa trang. Bạn có thể sử dụng công cụ makecab.exe tạo một. WSP tệp. Vui lòng tham khảo Windows SharePoint Services 3.0 SDK về cách tạo một tệp giải pháp.

Phối một định nghĩa trang

Bản địa hóa định nghĩa trang được tạo điều kiện bằng cách dùng tệp tài nguyên và phát hiện văn hóa. Trong khi một bản địa hóa ứng dụng ASP.NET 2.0 hoàn tất trong thời gian biên dịch, bản địa hóa trang SharePoint được thực hiện trong trang web cung cấp. Trong số các mẫu ứng dụng, tất cả các mẫu định nghĩa trang 20 có được bản địa hóa trong 10 ngôn ngữ. Định nghĩa trang chính được tạo ra một luôn trung lập ngôn ngữ trong khi chuỗi ký tự chuỗi được lưu trữ trong các tệp tài nguyên (.resx). Nếu bạn muốn thêm bản địa hóa để định nghĩa trang riêng của bạn, hoặc thêm hỗ trợ cho một ngôn ngữ mới vào một định nghĩa trang hiện có, bạn có thể làm bằng cách tạo một tệp tài nguyên mới. Tệp nằm trong thư mục tài nguyên nằm tại:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\Resources

Tệp này là thiết phải tệp XML, có thể sửa bất kỳ trình soạn thảo văn bản. Các bước sau đây Hiển thị cách bạn có thể tạo một tệp bản địa hóa mới để sử dụng trong một định nghĩa trang:

 1. Duyệt đến thư mục tài nguyên đề cập ở trên và định vị tệp .resx hiện có mà bạn muốn địa hoá ngôn ngữ mới.

 2. Sao chép tệp và đặt cùng một tên, ngoại trừ các tên ngôn ngữ văn hóa (ví dụ tsa-en-us.resx để tsa-es-es.resx).

 3. Mở tệp nhân bản trong một trình soạn thảo văn bản.

 4. Thiết lập mã lcid dòng thứ hai của tệp để đại diện cho ngôn ngữ. Ví dụ, mã thiết đặt ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha:

<!-- _lcid="3082" _version="12.0.5006.3000" _dal="1" ––>

 1. Cuộn xuống đến phần mà bạn nhìn thấy các thành phần của dữ liệu theo sau là giá trị thành phần trong một cặp. Đây là nơi bạn kết hợp tên tài nguyên với giá trị chuỗi địa hóa. Sửa đổi các giá trị chuỗi thành phần giá trị cho bản địa của bạn. Ví dụ mã sau đây Hiển thị một chuỗi tài nguyên cho một hành động tạo khách hàng mới trong tiếng Tây Ban Nha:

  <data name="Action_NewCustomer">
  <value>Crear un Nuevo cliente</value>
  </data>
 2. Lưu tệp vào thư mục tài nguyên với tên giống như myCustomResource.es-es.resx (tên thực tế tùy thuộc vào tên văn hóa ngôn ngữ mà nhằm tệp tài nguyên). Tệp này đã sẵn sàng để được tham chiếu bởi các tệp định nghĩa trang trong ứng dụng của bạn.

Để các định nghĩa trang địa hóa xuất hiện dưới dạng một mẫu sẵn dùng trên trang SharePoint Site mới cho ngôn ngữ đó, hãy thêm một tệp WEBTEMP vào thư mục phù hợp < LCID > tiếp. Tham khảo phần trước, "Tạo một định nghĩa trang," về cách thêm một tệp WEBTEMP mới.

Tham chiếu địa hóa tài nguyên hoạt động khác đi trong .aspx tệp vì chúng làm việc trong tệp XML. Ví dụ, các tham chiếu trong .aspx tệp được đánh giá tại thời gian chạy, trong khi tham chiếu tệp XML được định trị khi trang Web instantiated. Để truy nhập các thành phần XML trong tệp tài nguyên trong tệp định nghĩa trang, dùng cú pháp sau: $Resources: myCustomResource, DataName. Ví dụ, để sử dụng một chuỗi tài nguyên từ tệp .aspx, đánh dấu có thể trông giống như thế này: <div> <asp:Label runat="server" Text="<%Resources:myCustomResource, Action_NewCustomer %>" /> </div>

Đầu trang

Tóm tắt

Cùng nhau, Windows SharePoint Services 3.0 và Office SharePoint Designer 2007 cung cấp các công cụ mạnh mẽ, bạn cần xây dựng và tùy chỉnh tương tác, dòng công việc hỗ trợ ứng dụng. Xem tùy chỉnh một trong các mẫu có thể tải xuống ứng dụng 40 hoặc xây dựng của riêng bạn, bài viết này mô tả các phương pháp chứng minh và thực tiễn tốt nhất mà thậm chí không phải là nhà phát triển có thể dùng để thành công.

Nếu bạn chưa làm như vậy, bước tiếp theo để có là tải xuống các mẫu ứng dụng và bắt đầu dùng chúng và mở chúng trong Office SharePoint Designer 2007. Sau đó dùng các tài nguyên trong phần "Tài nguyên" sau đây để hỗ trợ cho bạn khi bạn xây dựng ứng dụng riêng.

Đầu trang

Tài nguyên

Để biết thêm thông tin về Windows SharePoint Services 3.0 và Office SharePoint Designer 2007, vui lòng tham chiếu đến các tài nguyên sau đây:

Để tài nguyên tập trung vào nhà phát triển khác, vui lòng tham khảo các thao tác sau:

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×