Giới thiệu về tùy chỉnh kết quả tìm kiếm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tùy chỉnh cách thức hệ thống tìm kiếm cung cấp kết quả.

  • Tìm xem đúng nơi.   

    Định nghĩa nguồn kết quả giúp xác định nơi bắt nguồn kết quả tìm kiếm.

  • Điều chỉnh hình thức của loại kết quả quan trọng cho phù hợp.   

    Phác thảo mẫu hiển thị trong HTML và quy tắc loại kết quả cho phép kiểm soát khi nào dùng mẫu này.

  • Nhận các kết quả thích hợp hơn.    

    Tạo quy tắc truy vấn để tăng cấp kết quả tìm kiếm quan trọng, hiện khối kết quả và điều chỉnh xếp hạng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm kiếm trong SharePoint Server 2013 (TechNet).

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×