Giới thiệu về tiêu chí tìm kiếm cho Phần Web Tìm kiếm Nội dung và các Phần Web điều chỉnh theo tìm kiếm khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phần Web Tìm kiếm Nội dung và các Phần Web điều chỉnh theo tìm kiếm khác sẽ hiển thị nội dung dựa trên tìm kiếm. Mỗi lần người dùng mở trang có Phần Web Tìm kiếm Nội dung hoặc một trong các Phần Web điều chỉnh theo tìm kiếm khác trên đó, truy vấn sẽ được gửi đến chỉ mục tìm kiếm và các kết quả tìm kiếm sẽ tự động được hiển thị trong Phần Web.

Các Phần Web điều chỉnh theo tìm kiếm khác nhau có các truy vấn mặc định khác nhau. Ví dụ, Phần Web Tìm kiếm Nội dung sẽ hiện các mục mới được thay đổi gần đây từ trang hiện thời. Khi nội dung mới được tìm thấy theo tìm kiếm, danh sách nội dung cập nhật sẽ được hiển thị mỗi khi người dùng xem trang.

Bạn có thể thay đổi truy vấn trong Phần Web để hiển thị nội dung từ các trang hay danh sách khác.

Để thay đổi truy vấn mặc định hoặc tạo truy vấn của chính bạn

  1. Trong ngăn công cụ Phần Web, dưới Tiêu chí Tìm kiếm, hãy bấm Thay đổi truy vấn.

  2. Trong cửa sổ Tạo truy vấn của bạn, hãy thay đổi truy vấn mặc định hoặc tạo truy vấn của chính bạn.

Để xác định cần hiển thị bao nhiêu mục trong Phần Web

  • Dưới Số mục để hiện, hãy nhập bao nhiêu mục bạn muốn hiển thị trong Phần Web.

Xem thêm:

Tìm hiểu về các nguồn kết quả

Hiểu về quy tắc truy vấn

Hiểu về biến đổi truy vấn

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×