Giới thiệu về mẫu thiết kế

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft PowerPoint cung cấp thiết kế mẫu mà bạn có thể áp dụng cho bản trình bày vào hãy xem thiết kế đầy đủ, chuyên nghiệp.

Mẫu thiết kế PowerPoint

Mẫu thiết kế PowerPoint

Dùng Thiết kế trang chiếungăn tác vụ, bạn có thể xem trước và áp dụng một mẫu thiết kế cho bản trình bày của bạn. Mẫu có thể áp dụng cho tất cả các trang chiếu hoặc chọn trang chiếu, và bạn có thể áp dụng nhiều hơn một loại mẫu thiết kế trong một bản trình bày.

Bất cứ khi nào bạn áp dụng mẫu thiết kế, một trang chiếu cái cho mẫu đó sẽ được thêm vào bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng mẫu khác để tất cả các trang chiếu của bạn, trang chiếu cái cũ được thay thế bằng cái trong mẫu mới.

Bạn có thể lưu bất kỳ bản trình bày bạn đã tạo dưới dạng mẫu thiết kế mới, và nó sẽ sẵn dùng trong ngăn tác vụ Thiết kế trang chiếu .

Các loại mẫu

Nội dung mẫu     Một TE000127939 có tất cả các thành phần của mẫu thiết kế cùng với một dàn bài được gợi ý cho bản trình bày. Bạn áp dụng một mẫu nội dung khi tạo một bản trình bày, thông qua Trình hướng dẫn AutoContentlần đầu.

Một mẫu nội dung gợi ý văn bản cho một loại bản trình bày cụ thể, chẳng hạn như một kế hoạch kinh doanh hoặc các mục tiêu dự án.

Một trang chiếu trong một mẫu nội dung với các gợi ý cho dấu đầu dòng

Bạn có thể tạo mẫu của riêng bạn nội dung và thêm chúng vào Trình hướng dẫn AutoContent.

Mẫu từ trang Web     Nhóm của bạn luôn có thể sử dụng mẫu được lưu trữ trên một trang Web. Bạn có thể truy nhập các tệp từ trong PowerPoint.

Mẫu trên Microsoft.com     Chọn từ mẫu PowerPoint bổ sung sẵn có từ Microsoft Office Online trong khu vực mẫu của Microsoft Office Template Gallery. Các mẫu được sắp xếp theo kiểu của bản trình bày.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×