Giới thiệu về mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu Microsoft Office InfoPath, bạn có thể chọn để tạo một mẫu biểu mẫu có thể mở hoặc điền trong InfoPath hoặc trình duyệt Web. Kiểu mẫu biểu mẫu này được gọi là một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Sau khi bạn hoàn thành thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, bạn sử dụng trình hướng dẫn phát hành để phát hành lên máy chủ chạy InfoPath Forms Services. Bạn cũng phải kích hoạt mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt để sử dụng trong một trình duyệt Web. Trong một số trường hợp, bạn có thể kích hoạt mẫu biểu mẫu chính bạn trong quá trình phát hành. Trong trường hợp khác, chẳng hạn như khi trình duyệt tương thích với mẫu biểu mẫu chứa mã được quản lý, người quản trị cụm máy chủ phải thực hiện bước này cho bạn.

Trong bài viết này

Dịch vụ biểu mẫu InfoPath là gì?

Tổng quan về tính tương thích trình duyệt

Tùy chọn tương thích

Dạng xem chỉ InfoPath

Ngăn tác vụ bộ kiểm tra thiết kế

Tùy chọn triển khai

InfoPath Forms Serviceslà gì?

InfoPath Forms Services là một công nghệ máy chủ giúp bạn thiết kế biểu mẫu dựa trên trình duyệt trong InfoPath và sau đó phân phối các biểu mẫu trên trang Web nội bộ hoặc bên ngoài. Người dùng không được yêu cầu phải cài đặt trên máy tính của họ để điền vào biểu mẫu InfoPath, cũng như không họ cần tải xuống bất kỳ điều bổ sung từ Web. Tất cả họ cần là trình duyệt, chẳng hạn như Windows Internet Explorer, Apple Safari, hoặc Mozilla Firefox. Nếu người dùng có InfoPath được cài đặt trên máy tính của họ, họ có thể hiển thị và điền vào biểu mẫu trong InfoPath chứ không phải là trình duyệt.

Công nghệ InfoPath Forms Services sẵn dùng trong Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL và cũng, riêng biệt, trong Microsoft Office Forms Server 2007.

Đầu trang

Tổng quan về tính tương thích trình duyệt

Tất cả các mẫu biểu mẫu có tương thích với InfoPath — tức là người dùng có thể mở và sửa biểu mẫu trong InfoPath, giả sử rằng những người dùng có InfoPath được cài đặt trên máy tính của họ.

Nếu bạn có quyền truy nhập vào máy chủ chạy InfoPath Forms Services, bạn có thể thiết kế mẫu biểu mẫu chứa hai loại người dùng — những người có InfoPath được cài đặt trên máy tính của họ và những người không. Trong trường hợp sau, người dùng điền biểu mẫu trong trình duyệt Web, không trong InfoPath.

Nếu người dùng của bạn đã cài đặt InfoPath, họ có thể mở biểu mẫu trong InfoPath và truy nhập phạm vi đầy đủ tính năng cho điền vào biểu mẫu.

Quy trình thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt bao gồm cách xác định thiết đặt, lên, khi bạn lần đầu tiên tạo mẫu biểu mẫu, hoặc mới hơn, khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích. Sau khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, bạn có thể kiểm tra nó, phát hành nó và làm cho nó hỗ trợ trình duyệt sao cho người dùng có thể điền nó trong một trình duyệt.

Đầu trang

Tùy chọn tương thích

Bạn có thể thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt chạy trong trình duyệt Web, trong InfoPath, hoặc thậm chí trên một thiết bị di động. Phương pháp này làm giảm thời gian phát triển và chi phí và tăng hiệu quả bằng cách cho phép bạn phù hợp với người dùng khác nhau bằng một mẫu biểu mẫu.

Để thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, bạn hãy chọn hộp kiểm bật các tính năng tương thích với trình duyệt chỉ trong hộp thoại thiết kế mẫu biểu mẫu , xuất hiện mỗi lần bạn tạo một mẫu biểu mẫu mới. Điều này cho biết InfoPath mà bạn muốn mẫu biểu mẫu có tương thích với trình duyệt Web và bạn có ý định phát hành mẫu biểu mẫu của bạn lên máy chủ chạy InfoPath Forms Services.

thiết đặt tương thích trong hộp thoại thiết kế mẫu biểu mẫu

Khi bạn chọn hộp kiểm này, điều khiển hoặc các tính năng sẽ không hoạt động trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt được ẩn hoặc bị vô hiệu hóa sao cho bạn không muốn sử dụng chúng trong quá trình thiết kế biểu mẫu. Trong ảnh dưới đây, văn bản bên trong hộp màu vàng cho biết rằng không được hỗ trợ điều khiển không xuất hiện trong ngăn tác vụ điều khiển .

Thông báo về điều khiển ẩn trong ngăn tác vụ Điều khiển

Để nhanh chóng xác nhận thiết đặt tương thích hiện tại cho mẫu biểu mẫu của bạn, xem văn bản xuất hiện ở góc dưới bên phải của cửa sổ InfoPath.

Thiết đặt tương thích hiện tại cho một mẫu biểu mẫu xuất hiện trong thanh trạng thái

Nếu bạn bấm vào văn bản này, ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế sẽ xuất hiện, nơi bạn có thể thay đổi thiết đặt tương thích hiện tại cho mẫu biểu mẫu. Ví dụ, nếu bạn bắt đầu thiết kế mẫu biểu mẫu và sau đó quyết định rằng bạn muốn có tương thích với trình duyệt, bạn có thể thay đổi thiết đặt tương thích cho mẫu biểu mẫu bằng cách bấm vào nối kết Thay đổi thiết đặt tương thích trong Bộ kiểm tra thiết kế ngăn tác vụ. Tương tự, bạn có thể bấm vào nối kết này để chuyển một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt thành mẫu biểu mẫu Infopath chỉ.

Đầu trang

Dạng xem chỉ InfoPath

Nếu nhiều người dùng của bạn sẽ có InfoPath được cài đặt trên máy tính của họ, bạn có thể muốn sử dụng phạm vi đầy đủ tính năng sẵn dùng trong InfoPath, bao gồm một số có thể không sẵn dùng trong một trình duyệt Web. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo hai dạng xem của mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt của bạn. Một dạng xem sẽ không cho người dùng mở mẫu biểu mẫu trong trình duyệt Web. Dạng xem khác sẽ được sử dụng độc quyền người dùng có InfoPath được cài đặt trên máy tính của họ.

Dạng xem này chỉ InfoPath sẽ không bao giờ được hiển thị trong trình duyệt Web. Do đó, bạn có thể dùng tính năng InfoPath trong dạng xem này nếu không, bạn sẽ không thể dùng, chẳng hạn như vai trò người dùng hoặc điều khiển cái/chi tiết.

Mẹo: Bạn cũng có thể thiết kế dạng xem cụ thể để hiển thị trên màn hình nhỏ và sử dụng mã tự động chuyển sang dạng xem đó khi người dùng sẽ mở ra biểu mẫu trên thiết bị di động.

Đầu trang

Ngăn tác vụ bộ kiểm tra thiết kế

Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu, và bạn quyết định thay đổi thiết đặt để dễ tương thích với trình duyệt tương thích của nó, có thể có thể gây vấn đề về tương thích trình duyệt. Vấn đề tương thích xảy ra khi một mẫu biểu mẫu có các tính năng không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Cách nhanh nhất để xác định các vấn đề về tương thích bằng cách sử dụng ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế .

Một phần của ngăn tác vụ Bộ kiểm tra Thiết kế

1. văn bản ở trên cùng của ngăn tác vụ cho biết mẫu biểu mẫu hiện hiện tương thích với InfoPath và máy chủ chạy InfoPath Forms Services. Nếu bạn muốn thay đổi thiết đặt này, hãy bấm vào nối kết Thay đổi thiết đặt tương thích .

2. lỗi xuất hiện trong ngăn tác vụ vì biểu mẫu tương thích với trình duyệt mẫu có chứa điều khiển không được hỗ trợ. Để phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, loại bỏ các điều khiển hoặc chuyển đổi chúng để điều khiển là tương thích với trình duyệt.

Nếu bạn chọn hộp kiểm xác nhận trên máy chủ trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , bạn cũng có thể xem thông báo được tạo bởi một máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services, ngoài việc bất kỳ lỗi và các thư InfoPath sẽ phát hiện và lỗi. Ví dụ, bạn có thể nhận được thông báo về các tính năng trong mẫu biểu mẫu của bạn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất biểu mẫu trong trình duyệt. Tính năng xác nhận rất hữu ích vì bạn có thể xem các vấn đề tiềm năng trong khi bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt của bạn chứ không phải là sau khi bạn đã phát hành đến máy chủ.

Lưu ý: Bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu có chứa lỗi tương thích. Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy, mẫu biểu mẫu không được trình duyệt hỗ trợ, bằng bạn hoặc người quản trị cụm máy chủ.

Đầu trang

Tùy chọn triển khai

Tất cả các mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt phải được lưu trữ trên một máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services. Triển khai mẫu biểu mẫu trình duyệt hỗ trợ, bạn phải phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt bằng cách dùng trình hướng dẫn phát hành trong InfoPath và bật ứng dụng trên Web.

Để phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, bạn phải chọn tùy chọn để một SharePoint server có hoặc không có dịch vụ biểu mẫu InfoPath trên màn hình đầu tiên của trình hướng dẫn phát hành.

Một phần của Trình hướng dẫn Phát hành

Có hai chế độ triển khai cho mẫu biểu mẫu được lưu giữ trên một máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services: một cho mẫu biểu mẫu người dùng và cho mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị. Các phần sau đây mô tả các tùy chọn triển khai hai chi tiết.

Mẫu biểu mẫu người dùng

Kiểu mẫu biểu mẫu này có thể được bật để sử dụng trên Web bằng trình thiết kế mẫu biểu mẫu.

Mẫu biểu mẫu người dùng có thể không chứa script hoặc mã được quản lý, yêu cầu tin cậy hoàn toàn hoặc dùng kết nối dữ liệu được quản lý bởi người quản trị. Ngoài ra, mẫu biểu mẫu người dùng không có thể được thiết kế để có thể truy nhập trong một trình duyệt Web di động.

Mẫu biểu mẫu người dùng chạy dưới tin cậy miền mức độ bảo mật, điều này có nghĩa mẫu biểu mẫu được tin cậy bởi máy tính trong cùng một tên miền đó là máy chủ và bất kỳ kết nối dữ liệu trong mẫu biểu mẫu có thể truy nhập dữ liệu từ cùng một tên miền chỉ.

Bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu người dùng vào một thư viện hoặc dưới dạng một loại nội dung trên một máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services. Để phát hành mẫu biểu mẫu vào một thư viện, bạn cần quyền để tạo thư viện và danh sách trên trang. Để phát hành mẫu biểu mẫu là một kiểu nội dung trang, bạn cần quyền để quản lý trang web.

Triển khai mẫu biểu mẫu người dùng là tốt nhất cho mẫu biểu mẫu mà không có mã được quản lý và có một phạm vi hạn chế của việc triển khai, chẳng hạn như các vốn được dự định được sử dụng các nhân viên trong một bộ phận duy nhất.

Lưu ý: Nếu bạn muốn để triển khai mẫu biểu mẫu nhưng không có quyền làm như vậy, bạn sẽ thấy văn bản trong trình hướng dẫn phát hành cho bạn liên hệ với người quản trị cụm máy chủ để được trợ giúp. Trước khi bạn yêu cầu người quản trị cụm máy chủ để triển khai mẫu biểu mẫu, bạn phải phát hành lên một vị trí nơi người quản trị có thể truy nhập nó. Ví dụ, giả sử bạn chỉ cần hoàn thành thiết kế của mẫu biểu mẫu cho phép các khách hàng để quản lý chính sách bảo hiểm của họ trực tuyến. Vì của mẫu biểu mẫu có chứa kết nối dữ liệu được quản lý người quản trị cụm máy chủ, bạn không thể phát hành biểu mẫu trực tiếp vào máy chủ chạy InfoPath Forms Services. Thay vào đó, bạn phát hành mẫu biểu mẫu vào một vị trí mạng được xác định bởi người quản trị, nơi nó có thể được kiểm tra về tuân thủ với bất kỳ tiêu chuẩn thiết kế tổ chức của bạn sử dụng cho mẫu biểu mẫu. Bước cuối cùng, bạn có thể thông báo cho người quản trị biểu mẫu mẫu sẵn sàng để xem lại.

Mẫu biểu mẫu người quản trị phê duyệt

Kiểu mẫu biểu mẫu này có thể được bật để sử dụng trên Web chỉ một người quản trị cụm máy chủ.

Mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị có thể chứa script hoặc mã được quản lý, yêu cầu tin cậy hoàn toàn hoặc dùng kết nối dữ liệu được quản lý bởi người quản trị. Ngoài ra, họ có thể được thiết kế để có thể truy nhập trong một trình duyệt Web di động.

Mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị có thể chạy dưới mức độ bảo mật toàn tin cậy hoặc tin cậy miền.

Mẫu biểu mẫu thông thường là xác nhận và tải lên được người quản trị cụm máy chủ và sau đó nó được kích hoạt vào một thư viện biểu mẫu biểu mẫu cho một hoặc nhiều tuyển tập trang. Kích hoạt là quy trình được dùng để bật tính năng hoặc tắt trong một tuyển tập site hoặc để tạo mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị sẵn dùng. Người quản trị cụm máy chủ phải xác nhận và tải lên một mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị, nhưng người quản trị tuyển tập site có thể kích hoạt mẫu biểu mẫu sau khi nó đã được tải lên.

Triển khai mẫu biểu mẫu người quản trị phê duyệt là tốt nhất cho mẫu biểu mẫu cần được triển khai rộng rãi để sử dụng bởi các nhân viên trong nhiều bộ phận trong tổ chức.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×