Giới thiệu về lịch Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office Outlook 2007 lịch là lịch và các cấu phần lập lịch biểu của Office Outlook 2007 và được tích hợp hoàn toàn với email, liên hệ và các tính năng khác. Với lịch bạn có thể:

 • Tạo cuộc hẹn và các sự kiện   

  Giống như bạn viết trong một sổ ghi chép, bạn có thể bấm vào bất kỳ ô thời gian trong lịch Outlook và bắt đầu nhập. Màu chuyển màu mới giúp dễ dàng để nhanh chóng xem hiện tại ngày và thời gian. Thời gian hiện tại được tô sáng bằng màu chỉ trong dạng xem ngàyTuần làm việc . Bạn có thể chọn để có âm thanh hoặc thông báo nhắc nhở bạn của cuộc hẹn, cuộc họp và các sự kiện, và bạn có thể màu mục để nhanh chóng nhận dạng.

 • Tổ chức cuộc họp   

  Chọn thời gian trên lịch, tạo một yêu cầu họp và chọn những người được mời. Outlook sẽ giúp bạn tìm thời gian sớm nhất khi tất cả người được mời được miễn phí. Khi bạn gửi yêu cầu cuộc họp qua email, những người được mời nhận được yêu cầu trong hộp thư đến của họ. Khi mời mở yêu cầu, họ có thể chấp nhận, tạm chấp nhận hoặc từ chối cuộc họp của bạn bằng cách bấm một nút duy nhất. Nếu yêu cầu của bạn xung đột với một mục trên lịch của người được mời, Outlook Hiển thị một thông báo. Nếu bạn, người tổ chức cuộc họp, cho phép điều này, người được mời có thể đề xuất một thời gian họp thay thế. Người tổ chức, bạn có thể theo dõi ai chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu người đề xuất thời gian họp khác bằng cách mở yêu cầu.

 • Dạng xem nhóm lịch biểu   

  Bạn có thể tạo lịch có hiển thị lịch biểu của một nhóm người hoặc tài nguyên đồng thời. Ví dụ, bạn có thể xem lịch biểu của tất cả những người trong bộ phận của bạn hoặc tất cả các tài nguyên, chẳng hạn như phòng hội thảo, trong dựng của bạn. Điều này giúp lên lịch cuộc họp nhanh chóng.

 • Dạng xem lịch song song   

  Bạn có thể xem cạnh nhau nhiều lịch mà bạn đã tạo, cũng như lịch được chia sẻ bởi những người dùng Outlook. Ví dụ, bạn có thể tạo lịch riêng biệt cho cuộc hẹn cá nhân của bạn và xem của bạn làm việc và cá nhân lịch song song.

  Bạn cũng có thể sao chép hoặc di chuyển cuộc hẹn giữa lịch được hiển thị. Dùng ngăn dẫn hướng để nhanh chóng chia sẻ lịch của riêng bạn và mở lịch chung khác. Tùy thuộc vào các quyền cấp người sở hữu của lịch, bạn có thể tạo hoặc sửa đổi cuộc hẹn trên lịch chia sẻ.

 • Dạng xem lịch ở phía trên cùng nhau trong dạng xem chồng lấp   

  Bạn có thể sử dụng dạng xem chồng lấp để hiển thị nhiều lịch mà bạn đã tạo cũng như lịch được chia sẻ bởi những người dùng Outlook. Ví dụ, bạn có thể tạo lịch riêng biệt cho cuộc hẹn cá nhân của bạn và chồng lấp làm việc và lịch cá nhân để xem nhanh mà bạn có xung đột hoặc miễn phí thời gian của bạn.

 • Nối kết đến lịch trên Windows SharePoint Services 3.0 site   

  Nếu bạn có quyền truy nhập vào Windows SharePoint Services 3.0 site, bạn có thể xem danh sách của các sự kiện từ trang web đó trong lịch Outlook của bạn. Bạn có thể thực hiện thay đổi vào danh sách trong Outlook, ngay cả khi bạn đang làm việc ngoại tuyến. Những thay đổi sẽ được tự động đồng bộ khi bạn kết nối với Internet lại. Ngoài ra, bạn có thể xem Windows SharePoint Services 3.0 lịch song song với các cá nhân hoặc chia sẻ lịch.

 • Gửi lịch bất kỳ thông qua email   

  Bạn có thể gửi lịch của bạn cho người nhận thư như lịch Internet, trong khi vẫn giữ lại thông tin sẽ được chia sẻ quyền điều khiển. Thông tin lịch của bạn xuất hiện trong phần nội dung của thông điệp email dưới dạng đính kèm lịch Internet người nhận có thể mở trong Outlook.

 • Phát hành lịch lên Microsoft Office Online   

  Bạn có thể phát hành lịch lên trang Office Online Web và kiểm soát việc ai có thể xem chúng.

 • Đăng ký lịch Internet   

  Thuê bao lịch Internet được tương tự như lịch Internet, ngoại trừ rằng lịch đã tải xuống được đồng bộ hóa thường xuyên với lịch Internet và Cập Nhật.

 • Quản lý lịch của người dùng khác   

  Với tính năng truy nhập đại diện, một người dùng riêng của mình sao Outlook để dễ dàng quản lý lịch của người khác. Ví dụ, một bộ trợ giúp quản trị có thể quản lý lịch của người quản lý. Khi người quản lý chỉ định bộ trợ giúp làm đại diện, hỗ trợ có thể tạo, di chuyển, hoặc xóa cuộc hẹn và có thể tổ chức cuộc họp thay mặt của người quản lý.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×