Giới thiệu về hồ sơ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hồ sơ chứa thông tin về cấu hình cho tài khoản email, tệp dữ liệu và thông tin về nơi lưu các mục email của bạn. Khi Outlook chạy lần đầu tiên, Hồ sơ được tạo tự động và được đặt tên là Outlook. Khi bạn thêm hoặc thay đổi tài khoản email, hoặc bao gồm một bổ sung Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), Hồ sơ được Cập Nhật.

Hồ sơ Outlook được lưu trữ trong sổ đăng ký Windows và chứa thông tin sau đây:

  • Sử dụng thông tin tài khoản nào     Thông tin này bao gồm tên người dùng, tên hiển thị, tên máy chủ email và mật khẩu tài khoản Internet Dịch vụ cung cấp (ISP).

  • Nơi chuyển phát và lưu dữ liệu email     Trong Outlook, dữ liệu được chuyển đến và lưu trên máy chủ thư hoặc trong Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) trên máy tính của bạn. Một số tài khoản, chẳng hạn như Microsoft Exchange Server có thể sử dụng Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến. Dữ liệu này bao gồm các quy tắc, thư, liên hệ, lịch, ghi chú, tác vụ, nhật ký, Thư mục Tìm kiếm và các thiết đặt khác.

Hầu hết mọi người chỉ cần một hồ sơ. Outlook có thể giúp dễ dàng sử dụng Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) duy nhất cho mỗi tài khoản email. Nếu trước đây bạn đã sử dụng nhiều hồ sơ để giữ cho các tài khoản riêng rẽ — chẳng hạn như tài khoản công việc và ở nhà, bạn có thể muốn cân nhắc việc sử dụng một hồ sơ duy nhất. Ngoài ra, bắt đầu với Outlook 2010, bạn có thể sử dụng nhiều tài khoản Exchange Server trong một hồ sơ.

Bằng cách dùng hồ sơ không ngăn cản người khác sử dụng cùng một máy tính từ truy nhập vào thông tin Outlook của bạn. Nếu bạn chia sẻ máy tính của bạn với người khác, chúng tôi khuyên bạn tạo tài khoản người dùng Windows sử dụng mật khẩu cho từng người. Mỗi người dùng đó Outlook sẽ có một hồ sơ duy nhất.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×