Giới thiệu về cách cài đặt các tệp clip và bộ sưu tập clip

Có hai loại tệp đi kèm với Microsoft Clip Organizer: các tệp nguồn clip (còn gọi là tệp clip) và bộ sưu tập Clip Organizer (còn gọi là bộ sưu tập clip). Bộ sưu tập clip chứa thông tin về các tệp clip được gọi là thuộc tính clip. Khi thêm clip vào Clip Organizer (đặc biệt khi cài đặt một sản phẩm Microsoft bổ sung trên máy tính của bạn), bạn có hai tùy chọn cho bộ sưu tập clip và hai tùy chọn cho tệp clip. Hãy xem hướng dẫn sử dụng dành cho chương trình mà Clip Organizer được cài đặt cùng để xác định vị trí có thể tìm các tùy chọn cài đặt tùy chỉnh cho sản phẩm đó.

Cài đặt bộ sưu tập Clip Organizer vào ổ cứng của bạn

Nếu bạn có đủ dung lượng trên ổ cứng thì bạn sẽ nhận được kết quả tốt nhất khi duyệt hoặc tìm kiếm các clip trong Clip Organizer bằng cách cài đặt tất cả các bộ sưu tập Clip Organizer trên ổ cứng của mình. Các bộ sưu tập tương đối nhỏ và có chứa thông tin về mỗi clip, bao gồm hình thu nhỏ hoặc bản xem trước nhỏ mà bạn thấy khi duyệt danh sách bộ sưu tập hoặc xem các thuộc tính clip. Một số ứng dụng không cài đặt các danh mục trong bản cài đặt thông thường nên bạn phải chọn tùy chọn Tùy chỉnh khi cài đặt hoặc cài đặt lại chương trình cụ thể đó, sau đó hãy đảm bảo chọn các bộ sưu tập Clip Organizer mà bạn muốn cài đặt trên ổ đĩa cục bộ hoặc mạng của bạn.

Để các bộ sưu tập Clip Organizer trên CD-ROM

Đây là phương pháp tốt nhất khi bạn còn rất ít dung lượng trên ổ đĩa cứng hoặc sẽ rất hiếm khi truy nhập những clip này. Nếu bạn không cài đặt các danh mục Clip Organizer đi kèm với ứng dụng của mình vào ổ đĩa cứng cục bộ hoặc chia sẻ mạng thì bạn sẽ không thấy các clip từ những bộ sưu tập đó trong Clip Organizer, trừ khi ổ đĩa chứa các bộ sưu tập nằm trong ổ đĩa của bạn.

Đặt hầu hết hoặc tất cả các tệp nguồn clip của bạn trên ổ đĩa cứng của máy tính

Đây là một lựa chọn tốt nếu bạn còn nhiều dung lượng ổ đĩa cứng và muốn truy nhập nhanh nhất đến các clip khi sử dụng tính năng Xem trước, Phát hoặc Chèn clip. Bạn phải chọn tùy chọn Tùy chỉnh khi cài đặt hoặc cài đặt lại ứng dụng để đặt các tệp clip trên ổ cứng của mình.

Để các tệp nguồn clip tại vị trí nguồn của chúng, trên CD-ROM, trên phương tiện lưu động khác hoặc trên mạng

Đây là một lựa chọn tốt nếu bạn có dung lượng ổ đĩa cứng giới hạn hoặc sẽ không thường xuyên sử dụng những clip này. Bạn chỉ có thể thực hiện điều này nếu các clip vẫn nằm trên phương tiện lưu động hoặc trên mạng mà bạn có thể truy nhập. Bạn không thể sử dụng tùy chọn này với các clip từ Website của chúng tôi.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×