Giới thiệu về Site của tôi

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Site của tôi là trang cá nhân để cung cấp cho bạn vị trí trung tâm quản lý và lưu trữ tài liệu, nội dung, nối kết và liên hệ của bạn. Site của tôi đóng vai trò như một điểm của các liên hệ cho người dùng khác trong tổ chức của bạn để tìm thông tin về bạn và kỹ năng và sở thích của bạn. Nội dung nhà cung cấp có thể sử dụng trang của tôi là phương pháp tùy chỉnh thông tin họ hiện cho người dùng.

Trong bài viết này

Tổng quan

Trang web

Cách làm việc với Site của tôi

Tổng quan

Cung cấp các trang của tôi của bạn:

  • Vị trí trung tâm cho bạn để xem và quản lý tất cả các tài liệu của bạn, nhiệm vụ, nối kết, lịch, đồng nghiệp và các thông tin cá nhân.

  • Một cách để người dùng khác để tìm hiểu về bạn và các lĩnh vực chuyên môn, dự án hiện tại và đồng nghiệp mối quan hệ.

  • Vị trí cho nhà cung cấp nội dung để thông tin đích để bạn dựa trên thông tin mà bạn và tổ chức của bạn cung cấp trong hồ sơ của bạn, chẳng hạn như tiêu đề, bộ phận và sở thích của bạn.

  • Vị trí cho người quản trị để trình bày cá nhân hóa trang Web.

Dưới dạng một trang web cá nhân riêng biệt, Site của tôi của bạn cung cấp cho bạn một vị trí duy nhất để quản lý tất cả các tài liệu, nội dung và nhiệm vụ mà bạn có trong bất kỳ trang nào trong tổ chức của bạn. Bạn có thể cũng trình bày nội dung và tài liệu để người khác, tạo Workspace riêng của bạn, cung cấp thông tin về bản thân bạn để người khác, và tìm hiểu về trạng thái của đồng nghiệp của bạn.

Site của tôi trình bày với danh sách thành viên, chẳng hạn như danh sách phân phối, và cho bạn biết cách bạn có thể chia sẻ các danh sách với những người khác. Site của tôi hiển thị danh sách các đồng nghiệp của bạn và sơ đồ cấu trúc phân cấp tổ chức để hiển thị vị trí của bạn trong nhóm của bạn ngay lập tức. Khi người khác truy cập trang web của tôi của bạn, họ có thể nhanh chóng nhìn thấy những gì họ có chung với bạn — đồng nghiệp mà bạn cả hai biết, thành viên mà bạn chia sẻ và trình quản lý đầu tiên mà bạn cả hai chia sẻ.

Nhóm quyền riêng tư cho phép bạn quyết định ai có quyền xem một số thông tin trên trang công cộng của bạn, chẳng hạn như danh sách các đồng nghiệp của bạn, phân phối danh sách thành viên, kỹ năng của bạn và sở thích, và thông tin khác, bạn có thể muốn chỉ hiển thị nhóm làm việc của bạn hoặc của bạn trình quản lý.

Đầu trang

Trang web

Theo mặc định, Site của tôi của bạn bao gồm hai phần: trang cá nhân được gọi là Nhà của tôi và trang hồ sơ công cộng được gọi là Hồ sơ của tôi.

Bạn là người quản trị của trang cá nhân, bắt đầu với trang chủ riêng tư. Site của tôi là tương tự như có site cá nhân Windows SharePoint Services 3.0 riêng của bạn — bạn có thể tạo thư viện tài liệu và thư viện ảnh, lịch, khảo sát, nhiệm vụ và danh sách SharePoint khác. Bạn có thể tạo các trang khác trên site cá nhân của bạn và cung cấp các nối kết đến các trang bằng cách sử dụng trang chủ công cộng của bạn. Bất kỳ tài liệu và danh sách mà bạn tạo trong site cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với người khác hoặc xem bằng cách chỉ cho bạn.

Người quản trị xác định trang hồ sơ sẽ trông như thế nào, nhưng bạn quyết định nên thêm chi tiết hơn. Bạn cũng có thể kiểm soát cách một số nội dung trên trang hồ sơ công cộng được chia sẻ với nhóm khác nhau của mọi người — tương tự như một bộ lọc.

Các nhóm khác trong tổ chức của bạn có thể tạo các trang có chứa nội dung được cá nhân hóa cho bạn. Các site được gọi là các site cá nhân hóa, và chúng được hiển thị dưới dạng một tab riêng trên Site của tôi của bạn để cho phép bạn dễ dàng truy nhập thông tin. Ví dụ, tài nguyên nhân có thể tạo một trang có chứa bảng lương lịch sử, kỳ nghỉ cân bằng và nối kết đến thông tin lợi ích của bạn.

Đầu trang

Cách làm việc với Site của tôi

Sau đây là một số cách bạn có thể sử dụng trang web của tôi của bạn:

Sử dụng và theo dõi các nối kết

Theo dõi các đồng nghiệp của bạn

Thiết lập một dòng công việc tài liệu

Chia sẻ tài liệu và lưu vào site SharePoint

Tạo các trang không gian làm việc cuộc họp và không gian tài liệu

Chia sẻ thông tin trên trang công cộng của Site của tôi

Nhận kết quả tìm kiếm tốt hơn khi bạn chia sẻ thông tin

Truy nhập Phiên bản trước của tài liệu

Sử dụng và theo dõi các nối kết

Trang Của tôi nối kết cho phép bạn theo dõi các trang Web ưa thích của bạn và truy nhập chúng từ bất kỳ máy tính trên mạng của bạn. Khi bạn đăng nhập, Liên kết của tôi sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải trên mỗi trang. Bằng cách dùng menu Nối kết của tôi , bạn có thể dễ dàng thêm nối kết mới, tổ chức lại nối kết, truy nhập site mà bạn là thành viên của bạn và bấm nối kết để lưu vCard vào danh sách Nối kết của tôi của bạn.

Trang web cá nhân hóa, được cung cấp bởi người quản trị hoặc nhà cung cấp nội dung, có thể được ghim vào Site của tôi của bạn. Điều này có nghĩa trang sẽ xuất hiện dưới dạng một tab bổ sung kế bên trang đầu trang và trang công cộng của bạn. Đôi khi, bạn có thể ghim và tháo ghim cá nhân hóa trang web bằng cách dùng menu trên tab. Điều này giúp dễ dàng thêm và loại bỏ tab từ trang web của tôi của bạn.

Theo dõi các đồng nghiệp của bạn

Phần Web đồng nghiệp giúp bạn theo dõi các sự kiện, chẳng hạn như việc đồng nghiệp của bạn đang trong office, cuộc họp, hoặc trên điện thoại. Bạn cũng có thể được thông báo khi đồng nghiệp thay đổi bộ phận hoặc trách nhiệm, thêm tài liệu lên thư viện SharePoint, hoặc có ngày kỷ niệm hoặc sinh nhật. Ngoài ra, bạn có thể chọn ai sẽ xuất hiện trên danh sách đồng nghiệp của bạn và sắp xếp danh sách đồng nghiệp của bạn theo nhóm.

Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách sử dụng phần Web đồng nghiệp trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Thiết lập một dòng công việc tài liệu

Bạn có thể thiết lập một dòng công việc trong thư viện tài liệu chia sẻ của bạn để định tuyến tài liệu để phê duyệt. Điều này cho phép bạn yêu cầu phê duyệt, thu thập phản hồi và chữ ký, thiết lập tác vụ, và xem lịch sử dòng công việc.

Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách sử dụng dòng công việc trong phần Xem thêm .

Chia sẻ tài liệu và lưu vào site SharePoint

Phần Web site SharePoint trên trang chủ của bạn rất hữu ích để liệt kê tất cả các tài liệu bạn đã tạo, lưu, hoặc sửa đổi trong bất kỳ trang nào trong tổ chức của bạn. Phần Web site SharePoint tự động hiển thị các tài liệu cho năm trang nơi bạn được liệt kê trong nhóm trang tên thành viên SharePoint. Phần Web site SharePoint cũng liệt kê bất kỳ nhiệm vụ được phân công trong bất kỳ trang. Bạn có thể thêm nhiều trang khi bạn muốn phần Web site SharePoint.

Phần Web tài liệu trên trang công cộng của bạn cho phép bạn chia sẻ tài liệu với người khác. Tất cả tài liệu bạn đã lưu vào thư viện mỗi trong tổ chức của bạn, ngoại trừ các thư viện tài liệu riêng tư của bạn, tự động xuất hiện trong danh sách cho người khác để truy nhập. Bạn có thể thay đổi các quyền trên mục danh sách và thư viện để ngăn không cho chúng xuất hiện trong phần Web tài liệu.

Bạn có thể sử dụng nối kết phân trang của tôi trong chương trình Microsoft Office để lưu tệp vào Site của tôi của bạn. Thư mục vị trí trang của tôi sẽ mở thư viện tài liệu, site SharePoint và trang không gian tài liệu mà bạn đã tạo trên Site của tôi của bạn. Theo mặc định, bạn có bốn thư viện tài liệu để lưu tệp vào: trang của tôi, hình ảnh của tôi, tài liệu riêng tư và chia sẻ tài liệu.

Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách sử dụng phần Web site SharePoint và phần Web tài liệu trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Tạo các trang không gian làm việc cuộc họp và không gian tài liệu

Bạn có thể dùng trang của tôi để tạo một site không gian cho dự án, site nhóm, trang wiki, blog mới hoặc một kho lưu trữ bản ghi. Hai cách phổ biến nhất để sử dụng trang của tôi dành cho trang không gian cuộc họp và trang không gian tài liệu.

Site không gian cuộc họp     Sử dụng trang Web này để thu thập tất cả các thông tin và tài liệu cho một hoặc nhiều cuộc họp. Nếu tài liệu cuộc họp của bạn, chẳng hạn như chương trình, tài liệu liên quan, mục tiêu và nhiệm vụ, thường được phân tán, trang không gian làm việc cuộc họp có thể giúp bạn giữ chúng tất cả ở cùng một chỗ.

Site không gian làm việc cuộc họp cung cấp một vị trí nơi người dự cuộc họp của bạn có thể đi cho thông tin cập nhật mới nhất về cuộc họp, cho dù bạn đang quản lý dự án kéo dài năm với cuộc họp lặp lại hoặc lập kế hoạch sự kiện nhỏ.

Sau đây là một số cách bạn có thể dùng một site không gian làm việc cuộc họp:

  • Trước khi họp, phát hành lịch công tác, danh sách người dự và tài liệu mà bạn dự định thảo luận.

  • Trong cuộc họp, thêm các nhiệm vụ, ghi lại các quyết định và xem lại tài liệu liên quan.

  • Sau khi cuộc họp, phát hành số phút, thêm các thông tin theo dõi và theo dõi trạng thái nhiệm vụ.

Site không gian tài liệu     Kiểu Web site này giúp bạn điều phối phát triển của một hoặc nhiều tài liệu liên quan với người khác. Trang web cung cấp các công cụ chia sẻ và cập nhật tệp và để giữ mọi người thông báo về trạng thái của những tệp.

Bạn và đồng nghiệp của bạn có thể làm việc cùng nhau trên một trang không gian tài liệu để phát triển tài liệu trong những cách sau đây:

  • Làm việc trực tiếp trên bản sao nằm trên site không gian tài liệu.

  • Làm việc trên một bản sao cục bộ và Cập Nhật bản sao thường xuyên trên trang web không gian tài liệu.

Bạn và các thành viên workspace cũng có thể dùng một site không gian tài liệu để phát hành thông báo, giao nhiệm vụ, chia sẻ nối kết liên quan, và nhận được cảnh báo về thay đổi đối với nội dung trang. Bạn có thể tạo một trang không gian tài liệu cho một dự án ngắn hạn và xóa bỏ trang khi dự án kết thúc hoặc giữ trang vĩnh viễn.

Tìm nối kết để biết thêm thông tin về cách tạo và quản lý trang không gian cuộc họp và các trang không gian tài liệu trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Chia sẻ thông tin trên trang công cộng của Site của tôi

Trang công cộng của Site của tôi cho phép bạn hiển thị chi tiết về bản thân bạn để những người truy cập trang web của tôi của bạn. Thông tin này sẽ trở thành một phần của hồ sơ người dùng của bạn và có thể bao gồm ảnh của bạn, văn bản mô tả bạn, dự án của bạn, và sở thích của bạn. Người quản trị của bạn có thể cung cấp chi tiết bổ sung sẽ xuất hiện trên trang công cộng của bạn và cũng được bao gồm trong hồ sơ người dùng của bạn.

Một số thông tin bạn cung cấp có thể được lọc, sao cho chỉ những người nhất định có thể xem nó. Bạn thực hiện điều này bằng cách sử dụng nhóm quyền riêng tư. Ví dụ, bạn có thể thực hiện số điện thoại di động của bạn hiển thị với nhóm làm việc chỉ.

Tìm kiếm bằng cách dùng chi tiết hồ sơ     Bạn có thể dùng bất kỳ chi tiết trong hồ sơ người dùng để tìm kiếm người trong tổ chức của bạn, ngay cả khi bạn không biết tên của họ. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm người nào đó đã có kiến thức về chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) hoặc Microsoft Office Excel, bạn có thể tìm kiếm các thuật ngữ và tìm người sử dụng danh sách các từ trong các hộp sở thích hoặc kỹ năng trên Chi tiết trang hồ sơ công cộng của họ.

Những gì bạn có chung với người khác?     Khi ai đó truy cập trang công cộng của bạn hoặc bạn truy cập khác của trang, trong chung với phần Web bạn sẽ hiển thị những đồng nghiệp mà bạn cả hai biết, danh sách phân phối và các site SharePoint cả bạn là thành viên và trình quản lý đầu tiên mà bạn có chung.

Hiển thị chi nhanh của bạn     Phần Web thành viên sẽ tự động hiển thị danh sách phân phối dịch vụ thư mục Active Directory và các site SharePoint mà bạn là thành viên. Giống như với các kiểu thông tin trên trang, bạn có thể chọn ai có quyền để xem các thành viên hoặc hay không các thành viên được hiển thị được.

Hiển thị mà bạn làm việc với     Bạn có thể hiển thị danh sách những người mà bạn làm việc với nhóm chúng lại theo dự án, bằng mà họ báo cáo vào, hoặc bất kỳ kiểu nhóm có ý nghĩa đối với bạn. Thông tin rảnh/bận trong Microsoft Office Outlook giúp Cập Nhật bạn trên nơi ở của mọi người.

Đầu trang

Nhận kết quả tìm kiếm tốt hơn khi bạn chia sẻ thông tin

Một số thông tin trên trang công cộng của bạn có thể hiển thị tự động bởi người quản trị của bạn, người có thể sử dụng nguồn chẳng hạn như Active Directory hoặc LDAP tương thích với các ứng dụng khác. Có thể thông tin này đến từ cơ sở dữ liệu như các bộ phận tài nguyên nhân của bạn có thể sử dụng và cung cấp chi tiết như tiêu đề của bạn, bộ phận và trình quản lý mối quan hệ.

Hầu hết các thông tin trên trang công cộng là tùy chọn. Tuy nhiên, biết thêm thông tin mà bạn chia sẻ về dự án của mình, trách nhiệm, lĩnh vực chuyên môn, kỹ năng, và sở thích, tốt hơn vào cộng tác có thể trong tổ chức của bạn. Bạn có thể giới hạn những ai có thể xem thông tin mà bạn chia sẻ, nhưng khi bạn chia sẻ với mọi người, bạn có cho phép mọi người tìm thấy bạn, chuyên môn, và nối kết đến các đồng nghiệp và dự án của bạn.

Đầu trang

Truy nhập Phiên bản trước của tài liệu

Nếu bạn thiết lập trang của tôi danh sách hoặc thư viện của bạn để theo dõi phiên bản của tệp hoặc mục danh sách, bạn có thể xem lịch sử Phiên bản. Lịch sử Phiên bản chứa thông tin về khi mục hoặc tệp đã được thay đổi và người đã thay đổi nó. Trong thư viện, lịch sử Phiên bản cũng có thể chứa chú thích mà người thực hiện thay đổi của họ.

Lịch sử Phiên bản cũng chứa những thay đổi thuộc tính, đôi khi còn gọi là siêu dữ liệu. Ví dụ khi người nào đó thay đổi tên của người mà mục danh sách được gán cho, hoặc khi tệp ngày đến hạn để hoàn tất. Thư viện có thể theo dõi phiên bản chính, chẳng hạn như những người mà một phần mới được thêm vào tài liệu, và các phiên bản phụ, chẳng hạn như những người mà được sửa lỗi chính tả. Danh sách có thể theo dõi chỉ Phiên bản chính. Để xem lịch sử Phiên bản, bạn phải có quyền đọc mục trong danh sách hoặc thư viện.

Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về lịch sử Phiên bản của mục hoặc tệp trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×