Giới thiệu về RSS

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thực sự cung ứng đơn giản (RSS) là một cách để người phát hành nội dung để thực hiện các tin tức, blog và nội dung khác sẵn dùng với người đăng ký. Bạn có thể xem nội dung RSS trong Microsoft Office Outlook 2007.

Trong bài viết này

RSS là gì?

Tìm nguồn cấp RSS

Dạng xem nguồn cấp RSS

Lấy bản cập nhật nội dung

Nguồn cấp dữ liệu được hỗ trợ

Các vấn đề về quyền riêng tư

RSS là gì?

RSS cung cấp cách thuận tiện cho người phát hành nội dung để phân phối thông tin trong một định dạng chuẩn hóa. Định dạng tệp XML được chuẩn hóa cho phép thông tin được phát hành một lần và xem nhiều chương trình khác chẳng hạn như Outlook. Một ví dụ phổ biến về RSS nội dung là nguồn thông tin chẳng hạn như tiêu đề tin tức được cập nhật thường xuyên.

Lợi ích của RSS là tổng hợp tất cả nội dung từ nhiều nguồn Web trong một chỗ. Bạn không còn có ghé thăm trang Web khác nhau để lấy thông tin mới nhất trên chủ đề của bạn quan tâm. Với RSS, tóm tắt của nội dung được chuyển phát cho bạn, và sau đó bạn quyết định xem các bài viết mà bạn muốn đọc bằng cách bấm vào nối kết.

Thông báo RSS

Nội dung RSS thường là văn bản trên nền tảng, phát hành bởi nhiều nguồn nhưng chủ yếu phương tiện truyền thông hoặc web cá nhân — cũng được gọi là blog. Blog có thể được so với một Nhật ký trực tuyến. Khi phổ biến của RSS sẽ làm tăng mới các loại nội dung xuất hiện, bao gồm nội dung đa phương tiện. Chia sẻ các loại nội dung này được gọi là blogcasting hoặc tạo podcast. Ví dụ, một số cửa hàng đa phương tiện cung cấp một bản sao âm thanh của câu chuyện cá nhân tin tức của họ.

Cơ chế chuyển phát cho nội dung RSS được gọi là nguồn cấp RSS. Không có hàng triệu nguồn cấp RSS có bao gồm các mục tiêu đề hoặc tóm tắt ngắn của nội dung với nối kết được cung cấp nguồn ban đầu. Các nguồn cấp cũng có thể có nội dung đầy đủ, và bao gồm phần đính kèm của hầu như bất kỳ kiểu. Các tên khác cho nguồn cấp RSS là nguồn cấp dữ liệu Web, nguồn cấp dữ liệu XML, kênh RSS và cung ứng nội dung.

Hầu hết mọi người tận dụng lợi thế của một số mẫu chương trình phần mềm máy khách để đọc nguồn cấp RSS của họ. Các chương trình được gọi là tập hợp RSS hoặc người đọc RSS. Outlook bao gồm các chức năng của một tập hợp RSS.

Tổng quan về RSS

1. sau khi bạn đã thêm nguồn cấp RSS vào Outlook, thư mục được hiển thị cho nguồn cấp RSS trong ngăn dẫn hướng. Khi bạn mở thư mục, các mục mới nhất có được tải xuống từ nguồn cấp RSS được hiển thị. Những mục này có thể chứa chỉ mục tiêu đề với các nối kết mà bạn có thể bấm vào để đọc bài viết đầy đủ.

2. outlook kiểm tra máy chủ nhà xuất bản RSS cho mục mới và Cập Nhật trên một lịch trình thường xuyên.

3. các mục mới và Cập Nhật sẽ được tải về Outlook mà chúng được hiển thị trong thư mục liên kết với nguồn cấp RSS. Bạn mở, đọc, và xóa bỏ các mục RSS giống như bạn làm với bất kỳ thư. Bạn thậm chí có thể di chuyển, gắn cờ hoặc chuyển tiếp thông tin cho người khác.

Nhà xuất bản RSS sử dụng nguồn cấp của họ dưới dạng một cách để tùy chỉnh nội dung của họ cho người đọc và cung cấp dịch vụ nối kết trở lại trang Web của họ. Cho bạn, nguồn cấp RSS là một cách dễ dàng để tiếp tục với trang Web, tin tức hoặc blog mà bạn đọc thường xuyên. Thay vì trình duyệt Web vào nhiều trang Web, tin tức mới nhất hoặc Cập Nhật ở những trang đến bạn tự động. So sánh nguồn cấp RSS để có trợ lý cá nhân của riêng bạn ai clip mục tiêu đề hoặc viết ngắn gọn tóm tắt của nội dung Web để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn có thể nhanh chóng xem những mục nào bạn quan tâm và sau đó quyết định mà các bài viết đầy đủ đọc.

Nguồn cấp RSS là tùy chọn và dựa trên gói đăng ký, nội dung mới được gửi cho bạn là chỉ trên các chủ đề mà bạn quan tâm. Bạn hãy chọn những nguồn cấp RSS để đăng ký và quyết định mà nguồn cấp RSS bạn muốn hủy bỏ.

Một trong những ưu điểm của việc đăng ký nguồn cấp RSS so với việc đăng ký một bản tin email hoặc danh sách gửi thư là bạn không cung cấp tên, địa chỉ email hoặc các thông tin cá nhân cho bất kỳ ai. Người phát hành nội dung có không có cách nào của liên hệ với bạn, ngoại trừ qua nguồn cấp RSS, khi họ không có địa chỉ email của bạn. Chúng cũng không thể chuyển thông tin của bạn cho bất kỳ ai khác. Hãy xem phần các vấn đề về quyền riêng tư ở phần sau của bài viết này để biết thêm thông tin.

Hiện tại, nguồn cấp RSS hầu hết được miễn phí. Tuy nhiên, một số nội dung được tham chiếu hoặc nối kết đến từ nguồn cấp RSS có thể yêu cầu phí truy nhập. Chỉ các hành động của việc đăng ký nguồn cấp RSS trong Outlook không bao giờ làm phát sinh phí một. Nếu bạn là yêu cầu nội dung cần được thanh toán, trước tiên bạn sẽ được thông báo về phí và sau đó yêu cầu gửi thông tin thanh toán phát nội dung. Hãy nghĩ về Outlook như TV của bạn. Bạn có thể xem một số kênh miễn phí và cần phải để xem một số người khác. Tinh chỉnh lên một kênh cần được thanh toán cho không giúp bạn ảnh hay chi phí bạn bất cứ điều gì, trừ khi bạn gọi cung cấp dịch vụ và sắp xếp cho thanh toán.

Đầu trang

Tìm nguồn cấp RSS

Nếu bạn đã biết địa chỉ Web của nguồn cấp RSS, còn được gọi là URL, bạn có thể nhập URL cho nguồn cấp RSS trực tiếp trong Outlook. Để bắt đầu ngay lập tức, hãy xem thêm một chủ đề nguồn cấp RSS trong phần Xem thêm .

Tuy nhiên, nếu bạn mới dùng RSS, hoặc muốn thêm vào bộ sưu tập nguồn cấp RSS, bạn có thể khám phá các nguồn cấp RSS mới theo nhiều cách. Trên một số trang Web, bạn có thể thấy Ảnh nút , Nút RSS hoặc Nút XML . Khi bạn bấm các nút trong một số trình duyệt Web chẳng hạn như Microsoft Windows Internet Explorer 7, bạn có thể đăng ký nguồn cấp liên kết.

Người dùng Outlook có thể chia sẻ nguồn cấp RSS riêng lẻ. Khi bạn nhận được một RSS chia sẻ thông điệp email, bạn có thể chọn tự động thêm nguồn cấp vào danh sách nguồn cấp RSS của riêng bạn.

Nếu bạn có người bạn đang dùng RSS, họ có thể xuất một vài hoặc tất cả các thông tin nguồn cấp RSS của họ để các tệp .opml cho bạn. Đây là một cách tuyệt vời để bắt đầu xây dựng tuyển tập nguồn cấp RSS của bạn. Bạn có thể nhập thông tin vào Outlook, và chọn các nguồn cấp RSS bạn muốn.

Bạn cũng có thể tìm thấy nguồn cấp RSS bằng cách dùng một trang web tìm kiếm nguồn cấp dữ liệu. Không có một vài trang Internet duy trì các danh sách lớn của nguồn cấp RSS sẵn dùng chẳng hạn như Tìm kiếm 4 RSS.

Đầu trang

Dạng xem nguồn cấp RSS

Chương trình được gọi là một bộ đọc RSS, đọc nguồn cấp, hoặc nguồn cấp trình tổng hợp có thể kiểm tra trang RSS bật cho bạn theo định kỳ và truy xuất bất kỳ nội dung Cập Nhật. Hầu hết mọi người tận dụng lợi thế của một số biểu mẫu của phần mềm khách nào để đọc nguồn cấp RSS của họ. Các chương trình được gọi là RSS tập hợp. Outlook bao gồm các chức năng của một tập hợp RSS. Mỗi mục RSS mà bạn nhận rất giống với các thông điệp email. Nó có thể được chuyển đến thư mục, gắn cờ, hoặc chuyển tiếp đến người khác.

Đầu trang

Lấy bản cập nhật nội dung

Khi bạn đăng ký nguồn cấp RSS, Outlook theo định kỳ kiểm tra máy chủ nhà xuất bản RSS cho bài đăng Cập Nhật. Mức độ thường xuyên kiểm tra này xảy ra được xác định bởi một trong hai thiết đặt — một nhà xuất bản RSS đề xuất hoặc thiết đặt nhóm gửi/nhận của bạn. Để biết thêm thông tin về thay đổi thiết đặt cho mà bạn đăng ký nguồn cấp RSS, hãy xem phần Xem thêm .

Nhà xuất bản RSS có thể xác định tần suất tối đa mà kiểm bài đăng mới sẽ xuất hiện. Họ thiết lập các giới hạn để giúp quản lý yêu cầu trên máy chủ của họ. Ví dụ, nguồn cấp RSS có thể có một tần suất tối đa bỏ phiếu của 60 phút. Một số người phát hành thực thi các giới hạn nghiêm. Nếu bạn tìm cách để kiểm tra nguồn cấp thông tin Cập Nhật thường xuyên hơn hơn giới hạn đã xác định, nhà xuất bản RSS có thể tạm thời đình chỉ việc truy nhập của bạn hoặc hủy bỏ thuê bao của bạn.

Lượng nội dung mà bạn nhận được chỉ dựa trên nhà xuất bản RSS. Một số nguồn cấp, chẳng hạn như một tiêu đề biết các thông tin nguồn cấp dữ liệu, có thể thường xuyên hơn bài đăng và khối lượng cao hơn blog cá nhân của người khác. Bạn nên từng thay đổi ý về việc đăng ký nguồn cấp RSS, bạn có thể hủy đăng ký một nguồn cấp RSS vào bất kỳ lúc nào.

Đầu trang

Nguồn cấp dữ liệu được hỗ trợ

RSS là phát triển của một số tương tự như Internet tiêu chuẩn cho chuyển phát nội dung. RSS bao gồm một số tiêu chuẩn bao gồm có định dạng trang tóm tắt (RSS 0.91), RDF trang tóm tắt (RSS 0.9, 1.0 và 1.1), và rất đơn giản cung ứng (RSS 2.0). Atom là lược đồ XML khác được sử dụng cho phân bố nội dung.

Office Outlook 2007 hỗ trợ tất cả các loại ở trên, vì vậy bạn không cần phải biết chuẩn của một nguồn cấp RSS cụ thể. Office Outlook 2007 hỗ trợ tất cả các tiêu chuẩn RSS phổ biến.

Đầu trang

Các vấn đề về quyền riêng tư

Quyền riêng tư là mối lớn khi sử dụng Internet. Hình ảnh cuối cùng mà bạn muốn là thông tin cá nhân truyền đi đến một người trái phép hoặc nhận thư rác bổ sung trong hộp thư đến email của bạn.

Khi bạn đăng ký nguồn cấp RSS, bạn không cung cấp tên, địa chỉ email hoặc các thông tin cá nhân. Nhà xuất bản RSS không khởi tạo bất kỳ kết nối với máy tính của bạn. Chỉ máy tính của bạn liên hệ với máy chủ nhà xuất bản RSS Cập nhật nội dung. Bằng cách cung cấp quyền truy nhập, nhà xuất bản RSS có thể xác định giới hạn thông tin về máy tính của bạn chẳng hạn như địa chỉ IP công cộng — địa chỉ giao bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) — hoặc xác định ISP mà bạn đang dùng. Địa chỉ email và tên của bạn là không đưa ra. Đăng ký nguồn cấp RSS là xấp xỉ tương đương khi truy cập trang Web để xem nội dung. Các biện pháp phòng ngừa cùng Outlook cần thiết để chặn phần đính kèm không an toàn và các nối kết đáng ngờ trong thông điệp email của bạn có ở vị trí cho các mục RSS.

Nối kết và phần đính kèm trong mục mà bạn nhận được trong nguồn cấp RSS nên luôn được thuần giám sát và quét với chương trình diệt vi-rút.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×