Giới thiệu về InfoPath lập trình môi trường

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office InfoPath hỗ trợ nhiều môi trường lập trình để tùy chỉnh mẫu biểu mẫu với mã lập trình. Xác định môi trường lập trình nào là phù hợp cho bạn tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình mà bạn hoặc tổ chức của bạn thích và môi trường phát triển và công cụ sẵn dùng cho bạn.

Trong bài viết này

Tính năng tạo script mã

Mã được quản lý

Cân nhắc tính tương thích

Tính năng tạo script mã

Trình soạn thảo Script Microsoft (MSE) là môi trường phát triển tích hợp mặc định cho InfoPath nếu Microsoft .NET Framework 2.0 và Microsoft XML Core Services 6.0 sẽ không được cài đặt trên máy tính của bạn khi bạn cài đặt InfoPath. Khi bạn làm việc trong MSE, bạn có thể sử dụng Microsoft JScript hoặc Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) để tạo lô-gic kinh doanh tùy chỉnh cho mẫu biểu mẫu.

Bạn có thể mở MSE từ bên trong chế độ thiết kế bằng cách trỏ tới lập trình trên menu công cụ , rồi bấm Trình soạn thảo Script Microsoft, hoặc bằng cách nhấn ALT + SHIFT + F11. Khi bạn mở MSE từ bên trong InfoPath, trình soạn thảo mã MSE xuất hiện và của mẫu biểu mẫu tệp mặc định tạo script (với JS hoặc .vbs mở rộng tên tệp, tùy thuộc vào ngôn ngữ cho kịch bản cho mẫu này) sẽ mở ra trong mã sổ chỉnh sửa.

Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy trình soạn thảo Script Microsoft trên menu lập trình , bạn phải chọn JScript hoặc VBScript làm ngôn ngữ kịch bản cho mẫu biểu mẫu. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về thiết đặt ngôn ngữ cho kịch bản cho một mẫu biểu mẫu trong phần Xem thêm .

Đầu Trang

Mã được quản lý

Nếu Microsoft .NET Framework 2.0 và Microsoft XML Core Services 6.0 được cài đặt trên máy tính của bạn khi bạn cài đặt InfoPath, sau đó InfoPath sử dụng các công cụ Microsoft Visual Studio dành cho môi trường lập trình ứng dụng (VSTA) làm môi trường phát triển tích hợp mặc định. Khi bạn làm việc trong VSTA, bạn có thể sử dụng Microsoft Visual Basic hoặc Microsoft C# để tạo mã được quản lý tùy chỉnh cho mẫu biểu mẫu. Để biết thông tin cụ thể về cách làm việc trong môi trường phát triển này tham khảo tài liệu được cài đặt với VSTA.

Tùy chọn phát triển bổ sung sẵn dùng nếu Microsoft Visual Studio 2005 và InfoPath được cài đặt trên cùng một máy tính. Bạn có thể tải xuống và cài đặt Công cụ Microsoft Visual Studio 2005 dành cho hệ thống Microsoft Office 2007, này cho phép bạn tạo và quản lý thiết kế mẫu biểu mẫu dùng mã từ bên trong môi trường phát triển Visual Studio 2005. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Visual Studio để tạo dự án InfoPath, hãy xem tài liệu được cài đặt với Công cụ Microsoft Visual Studio 2005 dành cho hệ thống Microsoft Office 2007.

Đầu Trang

Cân nhắc tính tương thích

Chỉ các ngôn ngữ C# và Visual Basic .NET được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Mẫu biểu mẫu với mã tạo script JScript hoặc VBScript sẽ không tương thích với trình duyệt.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×