Giới thiệu về InfoPath lập trình môi trường

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Office InfoPath hỗ trợ nhiều môi trường lập trình để tùy chỉnh mẫu biểu mẫu với mã lập trình. Xác định môi trường lập trình nào là phù hợp cho bạn tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình mà bạn hoặc tổ chức của bạn thích và môi trường phát triển và công cụ sẵn dùng cho bạn.

Trong bài viết này

Tính năng tạo script mã

Mã được quản lý

Cân nhắc tính tương thích

Tính năng tạo script mã

Trình soạn thảo Script Microsoft (MSE) là môi trường phát triển tích hợp mặc định cho InfoPath nếu Microsoft .NET Framework 2.0 và Microsoft XML Core Services 6.0 sẽ không được cài đặt trên máy tính của bạn khi bạn cài đặt InfoPath. Khi bạn làm việc trong MSE, bạn có thể sử dụng Microsoft JScript hoặc Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) để tạo lô-gic kinh doanh tùy chỉnh cho mẫu biểu mẫu.

Bạn có thể mở MSE từ bên trong chế độ thiết kế bằng cách trỏ tới lập trình trên menu công cụ , rồi bấm Trình soạn thảo Script Microsoft, hoặc bằng cách nhấn ALT + SHIFT + F11. Khi bạn mở MSE từ bên trong InfoPath, trình soạn thảo mã MSE xuất hiện và của mẫu biểu mẫu tệp mặc định tạo script (với JS hoặc .vbs mở rộng tên tệp, tùy thuộc vào ngôn ngữ cho kịch bản cho mẫu này) sẽ mở ra trong mã sổ chỉnh sửa.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy trình soạn thảo Script Microsoft trên menu lập trình , bạn phải chọn JScript hoặc VBScript làm ngôn ngữ kịch bản cho mẫu biểu mẫu. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về thiết đặt ngôn ngữ cho kịch bản cho một mẫu biểu mẫu trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Mã được quản lý

Nếu Microsoft .NET Framework 2.0 và Microsoft XML Core Services 6.0 được cài đặt trên máy tính của bạn khi bạn cài đặt InfoPath, sau đó InfoPath sử dụng các công cụ Microsoft Visual Studio dành cho môi trường lập trình ứng dụng (VSTA) làm mặc định được tích hợp môi trường phát triển. Khi bạn làm việc trong VSTA, bạn có thể sử dụng Microsoft Visual Basic hoặc Microsoft C# để tạo mã được quản lý tùy chỉnh cho mẫu biểu mẫu. Để biết thông tin cụ thể về cách làm việc trong môi trường phát triển này tham khảo tài liệu được cài đặt với VSTA.

Tùy chọn bổ sung phát triển có sẵn khi Microsoft Visual Studio 2005 và InfoPath được cài đặt trên cùng một máy tính. Bạn có thể tải xuống và cài đặt Công cụ Microsoft Visual Studio 2005 dành cho hệ thống Microsoft Office 2007, này cho phép bạn tạo và quản lý thiết kế mẫu biểu mẫu dùng mã từ bên trong môi trường phát triển Visual Studio 2005. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Visual Studio để tạo dự án InfoPath, hãy xem tài liệu được cài đặt với Công cụ Microsoft Visual Studio 2005 dành cho hệ thống Microsoft Office 2007.

Đầu trang

Cân nhắc tính tương thích

Chỉ các ngôn ngữ C# và Visual Basic .NET được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Mẫu biểu mẫu với mã tạo script JScript hoặc VBScript sẽ không tương thích với trình duyệt.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×