Giới thiệu để trình soạn truy vấn (Power Query)

Giới thiệu để trình soạn truy vấn (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Trình soạn thảo truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo một truy vấn mới. Video sau đây Hiển thị cửa sổ soạn thảo truy vấn xuất hiện sau khi sửa truy vấn sổ làm việc Excel. Để xem trình soạn thảo truy vấn mà không cần tải hoặc sửa một truy vấn sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy dữ liệu ngoài trong tab ribbon Power Query , hãy chọn từ nguồn khác > truy vấn trống.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Với soạn thảo truy vấn, bạn có thể dẫn hướng, xác định và thực hiện phép toán chuyển đổi dữ liệu trên một nguồn dữ liệu. Để hiển thị hộp thoại Trình soạn thảo truy vấn , kết nối với nguồn dữ liệu, và bấm Sửa truy vấn trong ngăn bộ dẫn hướng hoặc bấm đúp vào một truy vấn trong ngăn Truy vấn sổ làm việc . Để kết nối với nguồn dữ liệu, hãy xem nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài.

Trình soạn thảo truy vấn có các thành phần giao diện người dùng sau:

  1. Ruy-băng Trình soạn thảo Truy vấn.

  2. Ngăn Bộ dẫn hướng cho phép bạn duyệt nguồn dữ liệu đã cấu trúc để tìm bảng dữ liệu mà bạn muốn truy vấn.

  3. Các menu ngữ cảnh dành riêng cho một thành phần, chẳng hạn như một cột bảng, với lưới bản xem trước trình soạn thảo.

  4. Lưới xem trước Hiển thị bản xem trước của dữ liệu từ kết quả của từng bước truy vấn. Bạn tương tác trong ngăn bản xem trước để định hình dữ liệu để giảm và sắp xếp lại một hoặc nhiều bảng vào một bảng chủ đề để khớp với yêu cầu phân tích dữ liệu của bạn. Để biết thêm thông tin về để định hình dữ liệu, hãy xem định hình dữ liệu.

  5. Truy vấn thiết đặt ngăn bao gồm từng bước truy vấn. Bước là từng thu nhận dữ liệu hoặc các tác vụ phép biến đổi dữ liệu được áp dụng trên một truy vấn. Để biết thêm thông tin về cách sửa bước truy vấn, hãy xem sửa thuộc tính bước truy vấn.

    Các phần của Trình soạn thảo Truy vấn

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×