Giới hạn của SharePoint Online

Cập nhật gần nhất: Tháng Tám 2017

Bài viết này mô tả giới hạn SharePoint Online áp dụng cho tất cả các gói. Để giới hạn lưu trữ và người dùng của các gói Office 365 và các gói độc lập SharePoint Online hiện tại, xem mục Mô tả dịch vụ SharePoint Online. Để giới hạn lưu trữ và người dùng của các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, xem mục Giới hạn của các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bài viết này.

Lưu ý: 

Giới hạn dịch vụ

  • Mục và tệp - Một danh sách có thể có tới 30 triệu mục và một thư viện có thể chứa tới 30 triệu tệp và thư mục. Các dạng xem có thể có tới 12 cột tra cứu. Để tìm hiểu thêm về các hạn chế đối với việc xem danh sách lớn, hãy xem mục Quản lý các danh sách và thư viện lớn trong Office 365. Toàn bộ đường dẫn của một tệp, bao gồm cả tên tệp, phải dưới 400 ký tự. Để biết thông tin về các ký tự không được sử dụng trong tên tệp, hãy xem mục Các ký tự không hợp lệ trong tên tệp và thư mục.

  • Site con - Lên tới 2.000 site con trên mỗi tuyển tập site

  • Kích thước tệp - Dưới 15 GB cho mỗi tệp. Các tệp được đính kèm vào mục trong danh sách có thể có kích thước lên tới 250 MB.

  • Đồng bộ - Để có hiệu suất tối ưu, chúng tôi khuyên bạn không nên lưu trữ quá 100.000 tệp trong một thư viện OneDrive hoặc site nhóm riêng. Nếu bạn sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive for Business (Groove.exe) trước đó thì giới hạn đồng bộ cho mỗi thư viện sẽ là 5.000 mục.

  • Phiên bản - 5.000 phiên bản chính và 511 phiên bản phụ

  • Nhóm SharePoint - Một người dùng có thể thuộc về 5.000 nhóm và mỗi nhóm có thể có tới 5.000 người dùng. Bạn có thể có tới 10.000 nhóm trên mỗi tuyển tập site.

  • Các ứng dụng được lưu trữ trên SharePoint – 20.000 phiên bản trên mỗi đối tượng thuê.

  • Người dùng - 2 triệu người dùng trên mỗi tuyển tập site.

  • Kho thuật ngữ siêu dữ liệu được quản lý (cơ sở dữ liệu): 200000 thuật ngữ, 1000 bộ thuật ngữ toàn cầu, 1000 nhóm

Lưu ý: Không có giới hạn số người dùng bên ngoài mà bạn có thể mời vào tuyển tập site SharePoint Online. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Quản lý chia sẻ với bên ngoài cho môi trường SharePoint Online của bạn.

Giới hạn của các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Những gói này không còn sẵn có để mua. Hãy xem Chuyển sang gói đăng ký hoặc gói Office 365 khác để biết hướng dẫn về cách cập nhật gói đăng ký của bạn vào một trong những gói đăng ký mới.

Tính năng   

Office 365 Mid-size Business   

Office 365 Small Business và Small Business Premium   

Lưu trữ

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên theo dõi Thùng Rác và làm trống thùng rác thường xuyên. Dung lượng lưu trữ thùng rác sử dụng là một phần trong tổng giới hạn lưu trữ tệp của tổ chức.

1 TB cho mỗi tổ chức, cộng với 0,5 GB cho mỗi người dùng đã đăng ký.

Bạn có thể mua dung lượng lưu trữ bổ sung lên tới mức tối đa 20 TB.

Để mua dung lượng, hãy xem Thay đổi dung lượng lưu trữ cho thuê bao của bạn.

1 TB cho mỗi tổ chức.

Dung lượng lưu trữ cho các tuyển tập site và Nhóm Office 365

Tối đa 1 TB cho mỗi tuyển tập site hoặc nhóm.

1 TB

Tuyển tập site và nhóm Office 365

20 tuyển tập site và nhóm cho mỗi tổ chức (không bao gồm OneDrive cho mỗi người dùng được cấp phép).

1 tuyển tập site và nhóm cho mỗi tổ chức (không bao gồm OneDrive cho mỗi người dùng được cấp phép).

Số lượng người dùng

1 - 250

1 - 25

Để biết thông tin về vấn đề này:

Hãy đến đây:

Giới hạn kết nối Office 365

Để biết thêm thông tin về việc cân nhắc sử dụng băng thông Internet, cổng và giao thức cho các gói Office 365, hãy xem Cổng và Giao thức của Office 365.

Tính khả dụng của tính năng SharePoint

Để tìm hiểu thêm về tính khả dụng của tính năng SharePoint và dịch vụ SharePoint Online trong Office 365, hãy xem Mô tả Dịch vụ SharePoint Online.

Giới hạn tìm kiếm của SharePoint Online

Để tìm hiểu thêm về các giới hạn tìm kiếm cho SharePoint Online, hãy xem Các giới hạn tìm kiếm cho SharePoint Online.

Các hạn chế và giới hạn của OneDrive for Business

Để tìm hiểu thêm về các hạn chế và giới hạn khi sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive mới (OneDrive.exe), hãy xem Các hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ tệp và thư mục.

Để tìm hiểu thêm về các hạn chế và giới hạn khi sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive for Business (Groove.exe) trước đó, hãy xem Các hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ thư viện SharePoint với máy tính của mình thông qua OneDrive for Business.

Để xác định bạn đang sử loại máy khách nào, hãy xem mục Tôi đang sử dụng loại máy khách đồng bộ OneDrive nào?

Kiểu tệp

Để biết thêm về kiểu tệp không thể thêm vào danh sách, xem mục Kiểu tệp không thể thêm vào danh sách hay thư viện.

URL trực tuyến

Để tìm hiểu thêm về địa chỉ SharePoint Online, hãy xem Các URL và Địa chỉ IP của SharePoint Online.

Ngôn ngữ của site

Để biết thêm về cách thức thiết lập ngôn ngữ cho site của bạn, hãy xem Thay đổi thiết đặt ngôn ngữ và khu vực của bạn.

Lập kế hoạch và triển khai SharePoint Online

Hướng dẫn Lập kế hoạch SharePoint Online đối với Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Thêm hoặc giảm dung lượng lưu trữ

Thay đổi dung lượng lưu trữ cho thuê bao của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×