Giảm kích cỡ của một tệp dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tệp dữ liệu là một tệp thư mục cá nhân (.pst). Nếu bạn xóa bỏ mục khỏi tệp dữ liệu, kích cỡ tệp sẽ không thay đổi, trừ khi bạn nén tệp. Nén tệp có thể mất vài phút.

  1. Trên menu tệp , bấm Quản lý tệp dữ liệu.

  2. Bấm tệp dữ liệu mà bạn muốn nén, sau đó bấm thiết đặt.

  3. Bấm thu gọn bây giờ.

Lưu ý: Khi bạn nén tệp .pst, bạn không cần thoát khỏi Microsoft Outlook.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×