Giải quyết sự cố Outlook for Windows bằng các công cụ khắc phục sự cố tự động

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chúng tôi có nhiều công cụ để giúp bạn tự động chẩn đoán sự cố, gỡ rối và khắc phục sự cố với Outlook.

Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ dành cho Office 365

Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ dành cho Office 365có thể giúp bạn tự động chẩn đoán và khắc phục hàng loạt sự cố về Outlook. Bạn sẽ cần phải tải ứng dụng xuống máy tính cục bộ của mình, đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, rồi chọn sự cố mà bạn muốn nhận trợ giúp.

Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ sẽ chạy một loạt các kiểm tra chẩn đoán trên máy tính của bạn và giúp bạn thiết lập cấu hình mới hoặc giải quyết các sự cố khác. Nếu có bất kỳ kiểm tra nào không thành công, ứng dụng sẽ đưa ra các giải pháp đề xuất để giải quyết sự cố của bạn. Xin lưu ý rằng công cụ này hiện chỉ sẵn dùng đối với các khách hàng của Office 365.

Để tải xuống và cài đặt công cụ, bấm vào nối kết sau đây: tải xuống bộ phận hỗ trợ và trợ giúp phục hồi cho Office 365. Sau khi cài đặt, ứng dụng sẽ bắt đầu tự động.

Để biết thêm thông tin cài đặt công cụ, hãy xem: tự động chẩn đoán và khắc phục sự cố Outlook.

Các tài nguyên khác:
Góc Hỗ trợ Office 365: Các video này được tạo bởi các kỹ sư bộ phận hỗ trợ Office 365 nhằm giúp bạn tìm hiểu thêm về Office 365 và tập trung vào xu hướng hỗ trợ cùng các câu hỏi về cách sử dụng và sự cố thường gặp nhất.

Công cụ Kiểm tra Lịch dành cho Outlook (CalCheck)

CalCheck là chương trình kiểm tra các sự cố trên lịch Outlook của bạn và thực hiện các kiểm tra khác nhau về thiết đặt chung, như quyền, công bố rảnh/bận, cấu hình đại diện và tính năng tự động đặt trước. Sau đó, từng mục trong thư mục lịch của bạn sẽ được kiểm tra sự cố đã biết có thể gây ra hành vi ngoài dự kiến, chẳng hạn như có vẻ thiếu cuộc họp.

Để biết thêm thông tin và cài đặt công cụ, vui lòng truy nhập: Công cụ Kiểm tra Lịch dành cho Outlook (CalCheck).

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×