Giải quyết lỗi thư viện tài liệu khi dùng OneNote 2016 cho Windows với SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có sổ ghi chép OneNote 2016 trên SharePoint, bạn sẽ để ý thấy rằng chúng thường được lưu trữ trong Thư viện Tài liệu. Nếu thư viện SharePoint bạn đang dùng hỗ trợ bất kỳ các thuộc tính nào sau đây, thì nó có thể gây ra lỗi đồng bộ trong OneNote:

 • Kiểm nhập / kiểm xuất bắt buộc

 • Phiên bản phụ

 • Bất kỳ cột Thuộc tính bắt buộc nào

Ghi chú: Bạn có thể cần đặc quyền của người quản trị SharePoint để xem hoặc thay đổi những thuộc tính này. Nếu bạn không thể thực hiện thay đổi, hãy liên hệ với người quản trị SharePoint trong tổ chức của bạn.

Tắt Kiểm nhập/Kiểm xuất Bắt buộc trong Thư viện Tài liệu SharePoint

 1. Dẫn hướng đến thư viện tài liệu trong SharePoint.

 2. Trên ruy-băng Công cụ Thư viện, hãy chọn Thư viện > Thiết đặt Thư viện > Thiết đặt Phiên bản.

 3. Đặt tùy chọn Yêu cầu Kiểm xuất thành Không.

Tắt Phiên bản Nhỏ trong Thư viện Tài liệu SharePoint

 1. Dẫn hướng đến thư viện tài liệu trong SharePoint.

 2. Trên ruy-băng Công cụ Thư viện, hãy chọn Thư viện > Thiết đặt Thư viện > Thiết đặt Phiên bản.

 3. Đặt tùy chọn Lịch sử Phiên bản Tài liệu thành Không Phiên bản.

Tắt Thuộc tính Bắt buộc trong Thư viện Tài liệu SharePoint

 1. Dẫn hướng đến thư viện tài liệu trong SharePoint.

 2. Trên ruy-băng Công cụ Thư viện, hãy chọn Thư viện > Thiết đặt Thư viện.

 3. Dưới bảng có tiêu đề Cột, hãy xem có bất kỳ mục nào có dấu kiểm dưới cột Bắt buộc không.

 4. Chọn bất kỳ mục nào được đánh dấu là "bắt buộc", rồi đặt tùy chọn Yêu cầu cột này phải chứa thông tin thành Không.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×