Giải quyết lỗi “Tài liệu của bạn không còn hiển thị với người khác” trên Docs.com

Quan trọng: Dịch vụ Docs.com đã ngừng hoạt động vào 15/12/2017. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thông tin quan trọng về việc kết thúc dịch vụ Docs.com.

Sự cố

Tài liệu được phát hành trên Docs.com không còn xuất hiện trên trang hồ sơ của bạn, không còn hiển thị với người khác và có thể bạn gặp thông báo lỗi sau đây:

“Tài liệu của bạn không còn hiển thị với người khác. Hệ thống của chúng tôi đã gắn cờ tài liệu đó là có thể có chứa thông tin nhạy cảm. Để làm cho tài liệu đó sẵn dùng với người khác, bạn có thể tải xuống tài liệu, xem lại nội dung và tải lên lại tài liệu đó.”

Hoàn cảnh

Docs.com đang gắn cờ nội dung có thể chứa dữ liệu nhạy cảm hoặc riêng tư — chẳng hạn như thông tin cá nhân hoặc pháp lý.

Giải pháp

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để giải quyết sự cố này:

 1. Nếu cần, hãy đăng nhập vào Docs.com.

 2. Dẫn hướng tới tài liệu của bạn, rồi bấm vào Chỉnh sửa chi tiết trong ngăn Chi tiết.

  Tùy chọn Chỉnh sửa Chi tiết trong Docs.com

 3. Trên màn hình Chỉnh sửa chi tiết, chọn Cho phép người khác tải xuống tài liệu của bạn.

  Tùy chọn tải xuống tài liệu trong Docs.com

 4. Bấm vào nút Lưu.

 5. Ở góc phía trên bên phải trong cửa sổ trình duyệt của bạn, hãy bấm vào nút menu ... , rồi bấm vào Tải xuống trên menu vừa xuất hiện.

  Tùy chọn menu Tải xuống trong Docs.com

 6. Xem xét cẩn thận tài liệu được tải xuống để đảm bảo tài liệu đó không bao gồm bất kỳ thông tin nhạy cảm hoặc riêng tư nào không nên chia sẻ công khai.

 7. Tái phát hành tài liệu sau khi bạn đã xem lại bằng cách sau:

  • Bấm vào Chỉnh sửa chi tiết trong ngăn Chi tiết tại tài liệu của bạn.

  • Trên màn hình Chỉnh sửa chi tiết, bấm vào Tải lên lại, rồi chọn tài liệu đã được xem lại.

   Tùy chọn tải lên lại tài liệu trong Docs.com


Xem Thêm

Câu hỏi Thường Gặp về Docs.com

Quản lý việc sử dụng Docs.com trong tổ chức của bạn

không thể đăng nhập vào Docs.com bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của Office 365

Khắc phục hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây với Office

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×