Giải quyết lỗi 0xE0190193 (403: Cấm) trong OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mã lỗi 0xE0190193 xuất hiện khi bạn cố gắng truy nhập vào sổ tay hoặc phần được chia sẻ mà không còn khả dụng cho bạn. Điều này có thể xảy ra khi người sở hữu sổ tay (hoặc người quản trị máy chủ) cố ý hoặc vô tình thay đổi quyền của bạn.

Để giải quyết vấn đề này, hãy liên hệ với người sở hữu sổ tay được chia sẻ mà bạn đang muốn dùng để yêu cầu họ kiểm tra quyền của bạn cho phép xem và sửa sổ tay đó.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×