Giải quyết lỗi 0xE000078B (Hết thời gian chờ Máy chủ) trong OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mã lỗi 0xE000078B có nghĩa là OneNote đang có vấn đề giao tiếp với máy chủ web nơi sổ tay của bạn được lưu trữ. Có thể, đã có một thời gian chờ máy chủ, xảy ra khi máy chủ đang bận và không thể trả lời yêu cầu của bạn.

OneDrive

Nếu bạn đang đồng bộ các ghi chú vào OneDrive, hãy thử đồng bộ ghi chú của bạn một lần nữa trong vài phút. Nếu bạn nghi ngờ mất dịch vụ, bạn có thể kiểm tra trạng thái OneDrive ở https://portal.office.com/servicestatus.

SharePoint

Nếu bạn đang đồng bộ các ghi chú vào SharePoint, hãy thử đồng bộ ghi chú của bạn một lần nữa trong vài phút hoặc nói chuyện với người quản trị máy chủ của bạn để được trợ giúp giải quyết vấn đề này.

Thêm nội dung trợ giúp

Nếu bạn vẫn nhìn thấy thông báo lỗi này sau khi khắc phục sự cố, vui lòng báo cáo vấn đề này trong diễn đàn OneNote trên Microsoft Answers để chúng tôi có thể tìm hiểu nguyên nhân và tìm giải pháp.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×