Giải quyết lỗi 0xE0000025 (Tệp Quá Lớn) trong OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn gặp phải mã lỗi 0xE0000025, OneNote không thể đồng bộ một hoặc nhiều tệp quá lớn do chúng vượt quá giới hạn kích cỡ hiện tại.

Nếu bạn đang đồng bộ với OneDrive, giới hạn cho mỗi tệp là 2 GB. Trên SharePoint, giới hạn này thay đổi máy chủ server trong tổ chức của bạn. Nếu bạn không có quyền để kiểm tra giới hạn của bạn trên SharePoint, nói chuyện với người quản trị máy chủ của bạn để tìm hiểu.

Loại bỏ các tệp quá lớn hoặc giảm bớt kích cỡ của chúng chỉ là một phần của giải pháp. Bạn vẫn có thể cần thực hiện thêm hai bước nữa trước khi thông báo lỗi biến mất.

Quan trọng: Thực hiện các bước bên dưới sẽ loại bỏ được mọi phiên bản cũ và các bản sao lưu cho sổ ghi chép của bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn không còn cần giữ lại các tệp này nữa. Sau khi hoàn thành các bước này, bạn sẽ không thể khôi phục lại bất kỳ phiên bản cũ nào cho sổ ghi chép của bạn. Điều này có thể chấp nhận đối với hầu hết mọi người. Nhưng nếu bạn phụ thuộc vào các bản sao lưu tự động mà OneNote tạo ra, hãy chắc chắn rằng phải tạo các bản sao của các tệp đó và lưu chúng vào một nơi an toàn.

Bước 1

Khi bạn xóa bỏ một trang hoặc một phần khỏi sổ ghi chép của bạn, nó sẽ được di chuyển tới Thùng rác Notebook. Tính năng này cho bạn cơ hội để khôi phục những dữ liệu đã bị xóa bỏ một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên, khi các tệp lớn vẫn nằm ở Thùng rác Notebook trong một thời gian quá dài, chúng có thể gây ra các lỗi đồng bộ. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách làm trống Thùng rác Notebook.

Tùy thuộc vào việc bạn đang dùng phiên bản OneNote nào, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong OneNote 2013, hãy bấm Lịch sử > Thùng rác Notebook > Làm trống Thùng rác.

  • Trong OneNote 2010, hãy bấm Chia sẻ > Thùng rác Notebook > Làm trống Thùng rác.

Ghi chú: Thùng rác Notebook trong OneNote khác với Thùng rác hiện trên màn hình nền của Windows.

Bước 2

OneNote lưu trữ các phiên bản được đệm ẩn về các trang để bạn có thể quay trở lại phiên bản trước đó. Nếu bạn đã xóa bỏ một tệp lớn (hoặc một vài tệp lớn), các tệp này vẫn có thể hiện diện trong một phiên bản cũ của trang. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách xóa bỏ lịch sử sổ ghi chép của bạn.

Tùy thuộc vào việc bạn đang dùng phiên bản OneNote nào, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong OneNote 2013, hãy bấm Lịch sử > Phiên bản Trang > Xóa bỏ Tất cả Phiên bản.

  • Trong OneNote 2010, hãy bấm Chia sẻ > Phiên bản Trang > Xóa bỏ Tất cả Phiên bản.

Khi bạn đã hoàn thành cả hai bước, hãy khởi động lại OneNote rồi thử đồng bộ lại sổ ghi chép của bạn.

Thêm trợ giúp

Nếu bạn vẫn nhìn thấy thông báo lỗi này, vui lòng báo cáo vấn đề này trong Diễn đàn OneNote trên Microsoft Answers để chúng tôi có thể tìm hiểu nguyên nhân và tìm giải pháp.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×