Giải quyết bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc trùng lặp trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn lưu một Hồ sơ tài khoản có cùng tên hoặc địa chỉ email dưới dạng một mà đã tồn tại trong thư mục tài khoản của bạn, Business Contact Manager cho Outlook Hiển thị hộp thoại mục trùng lặp đã được phát hiện với một số tùy chọn. Chọn tùy chọn thích hợp cho mục đích của bạn:

Thêm bản ghi này như một tài khoản mới vẫn

Chọn tùy chọn này để thêm mới Hồ sơ tài khoản vào thư mục tài khoản của bạn, có cùng tên như bản ghi tài khoản hiện có. Bạn có thể thêm mã định danh vào tên của một tài khoản để phân biệt với khác, sau này tài khoản mới được thêm vào Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc.

Cập Nhật và mở tài khoản hiện có các thông tin mới từ này

 • Chọn tùy chọn này để có Business Contact Manager cho Outlook so sánh tất cả các trường và thay thế xung đột dữ liệu có dữ liệu mới Hồ sơ tài khoản. Ví dụ, nếu bạn có một Tài khoản có tên là rộng trên thế giới nhập khẩu, với số điện thoại 555-0167, và bạn thêm tài khoản có cùng tên nhưng có một số điện thoại khác, Business Contact Manager cho Outlook thay thế số trong bản ghi tài khoản hiện có bằng số mới.

  Mục được sao chép từ mới vào một tài khoản hiện có

  • Dữ liệu

  • Nối kết đến các liên hệ công việc. Thêm liên kết bổ sung, nếu có, nhưng sẽ không thay thế nối kết hiện có.

   Các mục không được sao chép từ mới vào một tài khoản hiện có

  • Thể loại

  • Chú thích hộp văn bản

  • Mục lịch sử

Ghi chú: Để bao gồm các mục trong tài khoản mới, sao chép chúng theo cách thủ công từ hồ sơ tài khoản ban đầu, trong thư mục Business Contact Manager Khoản mục đã xóa , trong Ngăn dẫn hướng.

Mở các tài khoản hiện có

Bấm nút này để mở tài khoản hiện có. Sau đó bạn có thể chọn để:

 • Thực hiện theo cách thủ công bảng so sánh dữ liệu giữa hai tài khoản.

 • Thực hiện thay đổi sang một và xóa bỏ khác.

 • Thêm mã định danh vào một trong các tài khoản để phân biệt với các tên và rồi lưu cả hai tài khoản.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×