Giải pháp tiếp nhận và hỗn hợp của Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ý nghĩa của Microsoft Cloud, bao gồm Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Enterprise tính di động (EMS) / Intune và Microsoft Dynamics 365, thông qua bộ sưu tập này của cấu trúc tài nguyên, giải pháp doanh nghiệp và kiểm tra phòng thí nghiệm đường căn. Sử dụng các tài nguyên là tìm hiểu và lập kế hoạch công cụ có thể giúp tổ chức enterprise chọn và thực hiện giải pháp Microsoft Cloud. Bạn có thể xem những tài nguyên trực tuyến, tải chúng xuống và in ra dưới dạng tài liệu tham khảo.

Mẹo: Hầu hết các tài nguyên có thể tải xuống được liệt kê trên Trang này đều sẵn dùng trong nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Để tải xuống áp phích trong một trong các ngôn ngữ, bấm vào nối kết thêm ngôn ngữ đó áp phích. Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì! Email gửi cho chúng tôi tại cloudadopt@microsoft.com.

Điện toán đám mây cấu trúc tài nguyên

Những tài nguyên này cung cấp cho bạn thông tin về Microsoft Cloud services và nền tảng khác, bao gồm Office 365, Azure, Intune, Microsoft Dynamics 365, Trung tâm dữ liệu riêng tư điện toán đám mây và hỗn hợp tại chỗ và giải pháp điện toán đám mây. NÓ quyết định nhà sản xuất và kiến trúc sư có thể dùng những tài nguyên này để xác định các giải pháp lý tưởng cho khối lượng công việc của họ và đưa ra quyết định về cốt lõi cấu phần cơ sở hạ tầng chẳng hạn như căn cước và bảo mật.

Enterprise điện toán đám mây lộ trình   

Trượt nhanh qua trải nghiệm Sway này cho các tài nguyên mô tả của ngành công nghiệp nhất hoàn thành các giải pháp điện toán đám mây. Tô sáng này Sway tài nguyên và phổ biến hơn cách tiếp cận cho nó kiến trúc sư, kiến trúc giải pháp sư và nó ra quyết định.

Lộ trình điện toán đám mây của Microsoft Enterprise

Enterprise điện toán đám mây lộ trình

Dịch vụ điện toán đám mây và tùy chọn nền tảng   

Kiến trúc điện toán đám mây Microsoft - nền tảng

Tìm hiểu sự khác biệt then chốt giữa các dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft và dịch vụ nền tảng để tìm phần phù hợp nhất cho giải pháp của bạn. Áp phích này mô tả của Microsoft phần mềm dưới dạng một gói đăng ký dịch vụ (SaaS) bao gồm Office 365, nền tảng là một tính năng dịch vụ (PaaS) trong Azure, cơ sở hạ tầng là một tính năng dịch vụ (IaaS) trong Azure và chức năng riêng tư điện toán đám mây bằng cách dùng Microsoft Windows Máy chủ và Trung tâm hệ thống Microsoft.

Xem trực tuyến | PDF | Visio | Thêm ngôn ngữ

Căn cước điện toán đám mây   

Kiến trúc điện toán đám mây Microsoft - định danh

Tìm hiểu về Azure Active Directory (AD), tích hợp máy chủ Windows của bạn tại cơ sở AD với Azure AD, làm cho các cấu phần thư mục trong Azure, và tùy chọn dịch vụ tên miền cho khối lượng công việc trong Azure IaaS.

Xem trực tuyến | PDF | Visio | Bài viết | Thêm ngôn ngữ

Bảo mật điện toán đám mây   

Kiến trúc điện toán đám mây Microsoft - bảo mật

Tìm hiểu về cách thức Microsoft Cloud cung cấp dịch vụ bảo mật và nền tảng, trách nhiệm của khách hàng để giảm thiểu rủi ro bảo mật, chứng chỉ bảo mật trên cùng, và bảo mật các dịch vụ sẵn dùng qua dịch vụ tư vấn Microsoft.

Xem trực tuyến | PDF | Visio | Thêm ngôn ngữ

Dung lượng lưu trữ điện toán đám mây   

Kiến trúc điện toán đám mây Microsoft - dung lượng lưu trữ

Tìm hiểu về các tùy chọn lưu trữ sẵn dùng thông qua Microsoft Cloud, bao gồm các tính năng của mỗi, và sử dụng phổ biến và kịch bản.

Xem trực tuyến | PDF | Visio | Bài viết | Thêm ngôn ngữ

Điện toán đám mây mạng   

Kiến trúc điện toán đám mây Microsoft - mạng

Tìm hiểu về kết nối Microsoft Cloud thành phần, làm thế nào để cải tiến xoay mạng của bạn cho kết nối điện toán đám mây và làm thế nào để thiết kế mạng của bạn cho SaaS của Microsoft, PaaS và IaaS dịch vụ điện toán đám mây.

Xem trực tuyến | PDF | Visio | Bài viết | Thêm ngôn ngữ

Điện toán đám mây hỗn hợp   

Kiến trúc điện toán đám mây Microsoft - hỗn hợp

Tìm hiểu về cách máy chủ tại cơ sở hiện có và ứng dụng của bạn có thể được kéo dài thêm hoặc được tích hợp với máy chủ trên nền tảng điện toán đám mây của Microsoft và dịch vụ cho tài nguyên tạm thời hoặc chuyển tiếp dần. Tìm hiểu về các tình huống điện toán đám mây khóa hỗn hợp, bao gồm các tầng phổ biến của cơ sở hạ tầng, mạng và căn cước.

Xem trực tuyến | PDF | Visio | Bài viết | Thêm ngôn ngữ

Ví dụ doanh nghiệp   

Kiến trúc điện toán đám mây Microsoft - ví dụ doanh nghiệp

Tìm hiểu cách Corporation Contoso, một tổ chức toàn cầu hư cấu nhưng đại diện, thiết kế của họ mạng, bảo mật và cơ sở hạ tầng căn cước của Microsoft SaaS, bao gồm PaaS và IaaS dịch vụ điện toán đám mây.

Xem trực tuyến | PDF | Visio | Bài viết | Thêm ngôn ngữ

Giải pháp doanh nghiệp với Office 365

Office 365 enterprise giải pháp chuỗi cung cấp hướng dẫn để thực hiện các chức năng Office 365 , đặc biệt là nơi chức năng chéo công nghệ.

Bảo vệ thông tin cho Office 365   

Tìm hiểu cách bảo vệ tài nguyên công ty của bạn thông qua một phương pháp phương pháp. Dùng áp phích này làm hướng dẫn để lập kế hoạch nào khả năng thực hiện trong tổ chức của bạn.

Chức năng bảo vệ thông tin cho Office 365

Xem trực tuyến | PDF | Visio | Thêm ngôn ngữ

Thay đổi quản lý cho máy khách Office 365   

Tìm hiểu về mô hình phục vụ cho ứng dụng khách của Windows 10 và Office 365 . Áp phích này bao gồm tùy chọn bản phát hành, phát hành cadences, loại thay đổi, vai trò và trách nhiệm và làm thế nào để quản lý triển khai Cập Nhật.

Áp phích mô hình: thay đổi quản lý cho Office 365 máy khách

Xem trực tuyến | PDF | Visio | Bài viết | Thêm ngôn ngữ

Hướng dẫn phòng thí nghiệm điện toán đám mây áp dụng kiểm tra

Kiểm tra phòng thí nghiệm đường căn

Tìm hiểu về các giải pháp Microsoft Cloud theo cách thực hành trước khi bạn triển khai bằng cách tạo môi trường trong điện toán đám mây để minh họa, dưới dạng một bằng chứng khái niệm, hoặc cho dev/kiểm tra. Xem tổng quan với học viện ảo Microsoft phiênnày.

Kiểm tra phòng thí nghiệm hướng dẫn: Office 365

Tìm hiểu cách thiết lập môi trường dev/kiểm nghiệm Office 365 sử dụng một gói đăng ký dùng thử làm một cơ sở cho bổ sung kiểm tra phòng thí nghiệm đường căn mà minh họa khóa các tính năng tích hợp và bảo mật. Chọn giữa một nhẹ cấu hình hoặc một cấu hình mô phỏng enterprise bao gồm một mạng nội bộ đơn giản trong Azure.

Kiểm tra phòng thí nghiệm hướng dẫn: Microsoft 365 Enterprise

Tạo một môi trường cho các tình huống của Microsoft 365 Enterprise , bao gồm Office 365 Enterprise E5, tính di động Enterprise + E5 bảo mật (EMS) và máy tính chạy Windows 10 doanh nghiệp.

Kiểm tra phòng thí nghiệm hướng dẫn: SharePoint Server 2016 trong Azure

Thiết lập một cụm máy chủ SharePoint Server 2016 đơn máy chủ lưu trữ trong Azure. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập môi trường Azure của bạn và sau đó một điều khiển tên miền, SQL Server và máy chủ SharePoint Server 2016.

Tham gia thảo luận

Liên hệ với chúng tôi

Mô tả

Bạn cần giải pháp nào?   

Chúng tôi đang tạo nội dung cho các giải pháp dàn trải qua nhiều sản phẩm Microsoft và dịch vụ. Cho chúng tôi biết những gì bạn có nghĩ về giải pháp chéo máy chủ của chúng tôi, hoặc yêu cầu cho các giải pháp cụ thể bằng cách gửi email tới cloudadopt@microsoft.com.

Tham gia thảo luận về giải pháp   

Nếu bạn là đam mê giải pháp trên nền tảng điện toán đám mây, hãy cân nhắc tham gia vào điện toán đám mây tiếp nhận tư vấn bảng thảo luận (CAAB) để kết nối với lớn hơn, cách sống động cộng đồng Microsoft nhà phát triển nội dung, chuyên gia ngành công nghiệp và khách hàng từ xung quanh quả địa cầu. Để gia nhập, thêm chính bạn là thành viên của điện toán đám mây tiếp nhận tư vấn bảng thảo luận nhóm trong Office 365 Yammer mạng và gửi cho chúng tôi một email nhanh tại CAAB@microsoft.com. Bất kỳ ai cũng có thể đọc nội dung liên quan đến cộng đồng trên CAAB blog. Tuy nhiên, thành viên CAAB truy nhập vào hội thảo web riêng tư mà mô tả mới giải pháp và điện toán đám mây tài nguyên áp dụng.

Tải tác phẩm bạn thấy tại đây   

Nếu bạn muốn một có thể sửa bản sao của mẫu bạn thấy trong nội dung tiếp nhận điện toán đám mây và giải pháp hỗn hợp , chúng tôi sẽ được vui để gửi cho bạn. Email yêu cầu của bạn, bao gồm URL và tiêu đề của mẫu, để cloudadopt@microsoft.com.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×