Giới thiệu về tên miền onmicrosoft.com ban đầu trong Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Office 365 tạo tên miền cho bạn, chẳng hạn như contoso.onmicrosoft.com, khi bạn đăng ký dịch vụ. ID người dùng mà bạn tạo khi đăng ký sẽ bao gồm tên miền đó, chẳng hạn như alan@contoso.onmicrosoft.com.

Thường thì mọi người sử dụng tên miền ban đầu khi họ đang sử dụng phiên bản dùng thử, để thử các dịch vụ hoặc khi họ đang thiết lập mọi thứ. Bạn có thể tiếp tục sử dụng onmicrosoft.com bao lâu tùy thích; nó vẫn sẽ hoạt động đối với email và các dịch vụ khác, cho dù bạn đã thêm một tên miền riêng. Nhưng hầu hết mọi người đều thêm tên miền của riêng mình, chẳng hạn như fourthcoffee.com, vào Office 365 trước khi họ bắt đầu sử dụng Office 365 dành cho tổ chức của mình để có thể sử dụng một địa chỉ email và ID người dùng thân thiện, dễ nhớ với dịch vụ này.

Bạn có thể có hai tên miền ban đầu: onmicrosoft.com và public.sharepoint.com

Nếu bạn có một Website Công cộng SharePoint Online, thuê bao Office 365 của bạn thực ra có thể có hai tên miền ban đầu: tên miền onmicrosoft.com, mà bạn đã chọn khi đăng ký, và một tên miền SharePoint Online cho Website Công cộng, được tự động tạo ra cho bạn.

  • Bạn có thể dùng tên miền onmicrosoft.com (như fourthcoffee.onmicrosoft.com) với hầu hết các dịch vụ Office 365. Ví dụ bạn có thể dùng tên miền onmicrosoft.com với các địa chỉ email Office 365 (cũng là những ID người dùng của bạn cho Office 365), các site nhóm và Skype for Business Online.

  • Nếu bạn có một Website Công cộng SharePoint Online (không còn sẵn dùng với các thuê bao mới), website đó sẽ được lưu trữ trên tên miền SharePoint Online ban đầu của bạn, chẳng hạn như fourthcoffee-public.sharepoint.com.

    Ghi chú: Nhiều tổ chức đã có một trang web bên ngoài Office 365 sử dụng tên miền riêng của họ. Nếu đây là đúng đối với bạn, bạn không cần phải xem xét miền public.sharepoint.com.

Dùng tên miền riêng của bạn thay vì tên miền ban đầu

Khi mọi người sẵn sàng để dùng Office 365 dành cho doanh nghiệp của mình, hầu hết muốn có email chứa tên miền riêng, như sue@fourthcoffee.com. Để bắt đầu, hãy xem Thêm người dùng và tên miền vào Office 365 của bạn.

Để làm rõ, bạn không để thêm tên miền riêng của bạn. Bạn có thể tiếp tục dùng tên miền onmicrosoft.com với Office 365 và không bao giờ chuyển. Nhưng sử dụng tên miền riêng của bạn cho phép bạn có một địa chỉ email dễ nhớ hơn Office 365 (nó cũng là ID người dùng của bạn). Nếu bạn có một SharePoint Online trang web công cộng, thêm một tên miền tùy chỉnh cho phép bạn dùng nó như một URL của website cho doanh nghiệp của bạn.

Giả sử bạn quyết định để thêm tên miền tùy chỉnh của bạn vào Office 365. (Nếu bạn không sở hữu tên miền, bạn có thể dễ dàng mua một trong Office 365.) Sau khi bạn hoàn tất, khi bạn xem trong danh sách các tên miền trong Office 365, tên miền mà bạn thêm được đưa vào, như fourthcoffee.com. Tên miền ban đầu là có, quá (một bao gồm onmicrosoft.com).

Bạn có thể dùng tên miền tùy chỉnh cho một số điều trong Office 365. Ví dụ:

Đổi tên hoặc loại bỏ tên miền onmicrosoft.com

Có một số giới hạn về tên miền ban đầu onmicrosoft.com.

  • Bạn không thể đổi tên miền onmicrosoft sau khi đăng ký. Ví dụ, nếu tên miền ban đầu mà bạn đã chọn là fourthcoffee.onmicrosoft.com, bạn không thể thay đổi nó là fabrikam.onmicrosoft.com. Để dùng tên miền khác nhau onmicrosoft.com , bạn cần phải bắt đầu một thuê bao mới với Office 365.

  • Bạn không thể đổi tên URL site nhóm của bạn. URL site nhóm của bạn dựa trên tên miền onmicrosoft.com của bạn, và do như cấu trúc SharePoint Online hoạt động, không may là bạn không thể đổi tên site nhóm.

  • Bạn không thể loại bỏ tên miền của bạn onmicrosoft.Office 365 cần giữ nó xung quanh vì nó được sử dụng ở phía sau cho thuê bao của bạn. Nhưng bạn không cần phải sử dụng tên miền chính sau khi bạn đã thêm tên miền tùy chỉnh.

    Tuy nhiên, nếu muốn, bạn có thể tiếp tục sử dụng tên miền ban đầu onmicrosoft.com ngay cả sau khi đã thêm vào tên miền của riêng mình. Nó vẫn hoạt động cho email và các dịch vụ khác, vì vậy đây là lựa chọn của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×